xt7ghx15n565_94 https://exploreuk.uky.edu/dips/xt7ghx15n565/data/mets.xml https://exploreuk.uky.edu/dips/xt7ghx15n565/data/0000ua001.dao.xml unknown 9.56 Cubic feet 33 boxes archival material 0000ua001 English University of Kentucky The intellectual rights to the materials in this collection are held by the University of Kentucky Special Collections and Digital Programs.  Contact the Special Collections Research Center for information regarding rights and use of this collection. James K. Patterson presidential papers Group portraits. Political letter writing Kentucky--Lexington. Universities and colleges--Finance. Women's colleges--Kentucky--North Middletown. Academic Reports text Academic Reports 2016 https://exploreuk.uky.edu/dips/xt7ghx15n565/data/0000ua001/Box_9/Folder_1/121308.pdf June 1883-1885 1885 June 1883-1885 section false xt7ghx15n565_94 xt7ghx15n565 , ' d/v % éfl/jl air/W527 /@
(3 fl 2% zm.
. _i ' m‘fsz/.?pfi/W
@W W
. , . , % @{éisz WM my Véwz/ufl/yé/V/afifzw /3572.F._ 60/2: Macaw
W/fif W/W/M/aa/a WW LEW/7M MK {7 /o‘fl77ma ”WW4 7g
_ MMW WW wow/WW. 5&1, Maytag/WW we WWW/WW /W~
‘ 4W @0947 a/WL", 44) MW, % @é/Lw} VWW gawk/u? War/7%
0/44. flf/Zé WM M/bftfl/Zé7wm Wfldxméw %
Lemma Ma W; pa/W/W, Way/WWWW/VW WW
fM/Z/ \ %% W %W Mm, 4, W/W/moflry,/U€WM€7
/%1M:“///M-w a, /M/vW/AWOQ¢? %mé2 24 flaw
' Mama/WW flé/wy/zg/Wm e/WW, MW ”(W/Jaw

' WWW/t4? Wag/1.7 WWW WWW/[t {WW

1W % @WW ads/4, WW Mum, WWW/M, Wu W/W feat/WWW
’ aflf fl/WWW/fl‘xfi/WM W/AW KWWZW/AflWM
- . WW L724 WWW/W 44%? WWW/7W2. 2% WM WWW.
_ flier fll/MWJ/
‘ @fl%. axe/mi
' , CWMZaI/flyfd

 G '3- ,’.}, i , .
_' _ , 0 , a /% flw/b/ZM fix/M
' @r% /%’(152§/(fl/ZQ/wm /
~ ‘ , . _., [/25sz Jaw. % gfle/a, A
x... . . . _ j ‘ (@MC% . '
. - ‘ ‘ ‘7 1 (flwflMf 01'4“” % Zfl/I/flfi/V/ 4 4(AQ%M/ Z5 WWVfl/éf/LW/
.. V . - -' | % w Maze“ M 04027174 fZg/a/M/aw /?flj_.i% /% J
. ' . "‘ m m mfiWé/n/A/w/m WWI/2 Wm 42/ 61¢ng
‘ ‘ ' V /i?/W W/M ifiMM/fl/mx "gape/Maw 3 05cm Z
. I .   - 1 _ , ‘ M flm / MW n%« me/ W ///m ,éfidd) a; #2: /fl 7% mfg/77M
' . ‘ _ . > ' ‘ XW/W/éoéw'fl/ W7 % Crm/myzé) . flwé
. K ‘ ‘ I ‘ 17M My [gm/Q W 9 Mwéfi m 142 / m/zzmmml/Dyy
V — V : flu diam @ /r,//MM/¢/ M, mfl/ mgm/ 5,] WW"
. ' ”EWM '
- ' ' f flf%W//
V ‘ '   / };/7§Z:mm flfl (02”sz

 97 ~le ~ {/4 I
' T
\
. ,2' ' A
/
/ / .
, , . , 4 . 1 - 1 , .,,,
I
. ., / J
I f; .3 a
/ yam-(Mms ,
,' A ,"Q . I "
",- ,." // , ’1 ' v
.' 9m , ; ,4 4; /.r - , ,4 -
l “‘* z ; J , 4 1 /‘ f" r‘ _4 . , ,
/‘_,4 { 4 a?" 61/? J . L a y (1‘ 4 J14; ‘,‘ ___‘:-;;'/
’l r‘
(J A ’
’ /.. 4,.4 f . , _, ~ /
//‘_ .‘., A. -2 r' .7 L L L: '1' I" ,- .’.A . Y , ‘4’" ' ’ ‘
/ ’ / 9’71“ .» 4 ' . ~ - l f‘
..‘;a f / I :' /' / ‘ ' ',
[7‘ " '45 4 / I 4‘ (L VA 7/ 1’ (v ‘ . , ,4 .'
4 ,.,, , L f ,‘-.. z , . 5 4 a i J4 ‘ v ’ .4 _ __ I ‘,.- ‘ -" . ' / " -' .4
. / /~'L’ _r. ,. V . L . . ,’ I: .-::‘.' ' / <12" il/ ,1!" F: ',’..L ILL", 1 . -_","< i’ ‘ .__ file/54; ..‘ ,4 -. L]! I .. , L . - ' -
I ' \(w/ " 5 // ,I
, ./ _ / : , ' f4 /’ _, 4 I, “fit" y I I
. l . _V A w A ‘,.V . I {.5‘ I, , ’l"_'/' I ‘ I . ’,’]. . ,
,, ,- , _« , ‘ 4 ' 4 '7: ¥ .v ' 4 , ' ; .-, ' - ' v .—
#11» $7 :‘:I I'EC' I L .-' I'M Ligr {LA/“1» ;_<,;L'.'. ,’I‘ “in? / V'w A. ‘L T In. 1 ""/' ‘ 4 L 51"“
4 / » ’ 4* A 4 4 '
. V ,1 4 » ‘ V,’ , l! I a, .r . . . A / _.
_ a" ‘,' 4‘,’ a ‘ x f E .4 V [..' :., c, , L7 > .14 ..‘, ;.‘ 5 L ', " (,4; I Q i. : ‘,.! / ’.’“) ”M“ ."Iv 3’ .
- I ’ ' - ~’
I _ - z “ /’ ‘
4 , - x.
4 if J4 . I _ ,. / ,,
I _ _ ..’ j _ 11.3 _ . 4 . u—v—wmwn—w- -» «w» ~r ‘ - 4, -- r' . 4, ,.... .4 7 > 4. 4_ 4 ’,
’4
, 7x . . - _
, 4 Q . ,4 . x
_ . » . A4 ; ’.‘ _W . , _ We,“ - .- 7 . - . ww- , . , ”A , : ‘
4/ 1‘ , (.1 4-..»- . _ .’,, "- ,, 71". ‘.‘»..Mw- ' V
, I A
, 4 r’ / u, ’ . , _l m . A ’w
. K: I r, .__ 7*}4’ ».. ‘1 K . i—‘LV‘ { ’,. .’- . {_7 _»l r : ’ _ f : ..‘ _. V, , ’ ‘ . ,1 “t :2 , £5,» - : ; ‘,’-3 x a r ,. .. : ~ ¥ .
4}“ _ ..' 1 ,. ,. ‘ I ’
' .r / ' , ,/ wu— , (.M. "M , J . x m
. _ _ 4 ‘- ‘. r _,«., x .- '4 . I / .4 .
‘ 4 ~ - J;: ”.7, r': , ,;, ‘4’,” ,r/A/L 9. -> ‘ r n“; K“ c’f 4L1: '.' r’ s r w; .
/ ' ‘
. (V! ' . r I // , ,
4 ,r . - .I
.. 4 , x / n 2 4 ' _/. , 4 V . 4 , ,1 3’, ~" ‘ - .. K . " “w
, . / ’ "' ‘ ..«- é’LJ‘ : ... v ’62-“: t A (“I' { “ L I I AC £9” .'f‘ r‘ xi L 1‘, ..' ,, . dc: _ , ,r= '5'} 1‘ ‘ ("'“Cpf “_' ‘5‘ ._t / / :"r 1‘
) . ‘ / r t ,
, ‘ , ; w , . ’,'; ,1 .
, 1‘) , ‘ . ,. ._ 4 , ...(uav‘* . '/ "' I . . ' ‘
‘5 ; L. V; g); L.. "5 ._ L. ’... :1":- C: 2.. E: .." “’53" .' " ’ {t' ' "I /’ ‘ I ' “q I 'V ‘4er .l ‘ ’ ‘
4 ‘ ','“: “.5 '.. . . /, n", I ’,.," _1 . 2+4 L, I '.. I .. .’...“r' L K... c 'v -
“ ’ 2‘ 4. , . / xi / r / ,r 4 ’4 ‘..
‘ 4 ,.,. «~- C a . ,' ' 4. 5 ~
‘ f _ _',:)‘__. ,v] 3 , I ‘ f .. _: :_ , ,4 : " .v .v ;
. r,_._. l I, L 114....L «i .,:,,;,;I)LQL," 4. i ,z,-.Ln-&£L ,. .'.; ;\‘.L, ’.’:N 9, _4 w e
. I r *’
/ x ,4, 4r , ’ / . ‘
. / ¢ F (I if /L ' j ‘ f "f/‘ ’ ["542 k/ ‘“’ I" < ‘
» .. _ . ., , A 51.1. ,4 ,4 I, - v4 . ; ; ‘"" I ’ . - ’ " 4 fl , w
_ (71" r: why- 1; L . ”LAC. AN: ,quLz; ”‘.’-.«JF» Mr N: 4 . l 4.. (3%.: ,, . L
. I
. . I , ’ i 4 . / 1
f" / ‘:‘:“! \ - 4",“ .. I‘ ,' / --“‘“:‘.'Ai; . N. ‘.. I- r' 4 .7 ,
. .. ,r T L , - - , ,7’ ‘r 4 \w ‘ . z , I r' x .» -' .
()~—' 11.... L / L.. t 5 k... f. ,4 4 1,5- k. Hi. 44. .3 ".4 (I .’. L,“ .5‘] .‘ .’."; M. .»1’. f: 4.
‘I ' ‘ ' XL“: 3*
'1’ , ’W 41," ;
. V" / ' 4 / fl _
v ’ , I \ ‘ I, ,
, gm, ,. (J/L a 5-»:
> l/ (V.. [W'—
- I i'. . / . ...,
w ‘4 '_ . 4 , _, 5. A ’ ‘ . , i a
‘-.. ‘----r-.:‘v ‘f«.v: ,
v

 #710495"
in
. i 0 y i/ VD Map % @M/M/fflm #:Z/{fé/j
' @¢%/7fli 3 (Of @4122 AMI/w)
v M%9M 1%;0 % flaflyz/
V .' (Mam/M Jr
- , ~ WM MMM MM M/MMM M M MMM/MMMMmM MM,
§ V flWM, M/ M/MM M/zMMM mm (LIZ/72W M2 W
E; — MMM MMMM M, MZ’MMMM MtM/M/MMMMM MMMMMMM
GEN . , /W// WM/MLLI/r 6&be M/flap/Mx/ ML? /MMMI .
/ ”2; figflflfl/My [Ma/W MM WW @X//?m/m//Z:;ffl%fi$
. M ' ZMQ / ‘i/‘MMMMD M ‘2”? WM M/ MM/JMJM .M-fézM/MZMM/ MMMZ MM/MM MMMMMM/
. ' " i ' ' (QM/Maw M9 QM /@éZCJ/Mfc’e) MM firmer/WM @211:sz
42% MM fifl «jg/MM % fl; W/é MHZ), {ZAMZA/ MM) MM}
. ' @WWMM WM [MMW @ZMM/ 1204.9 Q/MM/mjx< n M Wig/46 MZ/
. . W/MQMZ [egg/W Xééa/ Mr/z/ @MMZCM/ ”CM/bjgjrfl/ 22¢/{Mug M/ {M}
. _ Mjw‘ffiM/I, (Mg/Z MZMMMM [ééM/M 4;;sz Mm”) réMM/M; ,/ @lzz/MM/MMMQMM
- i/M (ML/(.3 Mum? 42/ Mfw/MQ (ff/’44) xZMo/ f/{ZQ {MD a,” ”' /ZMQ’4/f/y 7%
fl/MMA/ I’d/zwo/MMMCMM f/(é/[é/fl/{h/ I My 72'2;,a%4.fl?/ a/I 2:2: /fl/M7(£ / ‘../(MM)

 f’l-WQW/ {WW/«W 7% WWI/WW /1/%/;W4/ Wfl ”my 7/ %/ WWWMME
7% C(gZflZ/W/W fl/w W WWW WW {5 «Jr/49% W
W WWW ; WWW/W %W /W W W WWW/W70 WI '
WW,, /WWWW§ WWW” WW WWW W WW W ~
Lg‘WILWW/{WW/ (6M4; ” . /
WW/WyWW/W/W WWW/WWW @WWW/ W;% WWW/Wég
WWflrfl/ l/Wc/WQ/ {Lg/0&7? WWW/X Wé W W/W/ [2421/ MM
W/QWMWJ/ WWW/WWW W W WWW W/ W ”W77 WWW/WWW .
7% W WWI/f?” 74%;”7 WWW WWW/W jib/26!, «7% M—
/4flW;//%ma 11W K‘f/Zigu WW WW W2 WWW WWW), /W% W .
WWW WW 9% W) ”7 WWW Wu {WM/9W W7 WW
QM ”fié/WW
WW W” 1” WW ”II

 E
1 WWI; 6le Jim qt? %¥@Bflb elab‘m fun/c,
3 We I'm‘jmg‘m m3 2,
/. WEE/gamma?" '
. 7 c. AAAS. S. c. A. s-
flaw Ian M) 7.? Wm m 95 £77
flee/2214239525. In: 70 «.9? ;EEWM/k In yJ 70
; fiméiayfi/f In 8d” 70 fmtfu In 80 —-x
' i £414 In 70 50 dmm low 80 "x
amwdl, 91% Ian —~ 3 E flmq /(m 79' 72
661%] loo 70 in (Edy, 0 In 775 88
fiImflfl In IavE 90 flair/dim]. In 85 85
E Wmfllffll [on 70 75 W‘f [Ira 7’0 50
Edam/(I I1 In 73’ 55 « I/MLvafl [tru ya 88
Emu, II”. In 75 50 «‘-/Jam [03 75 75 »
- E «Ella/wk, f /an 70 75 IKE/1w,“ In :17! 7!
E~Emm. [no go 75 __ AM‘BMIIHEJn 95 88
,» /24—3717,Wt%/Il. In: 73 _85 fin/Mm, In 76 yo
/74‘qu‘57t% 5‘. In 70 85
2- jean) fiafimafiru/[flm ~
E .E final/€— In 3'0 7’0 . _7 («229, III In yer 84L
' Wm, III. In W 32 17W, I. MM 7; as _l
E gum/M Im: qa' 6’0 ngfl ya 7a 60‘-
. __fflfl, fee fa ¢5 8.5 fad/Wm Ma. y; 95 8g

 “Womfl {:3 $5: JMoe/cflér I; “I? :5
‘v/ImzL/mj. 75 75 57.130414! Am 6’0 75"
3. Aflhmna (la/I! Wimp. I
_/ flan/{M‘jfh}: /ao 75 7! fi’W/tfli Ion ya AX
\. Izmir/(,3; 5% m ya" ya A
4. III/WM am 41 flux.
‘- fan/lag .7. lf’. Mo — 73
(I, fiL/IMR-(ny [144451. fies/i. ‘l.
fund, #é Ma Mn 74! ...fmtfm In: low if '~
.._ [4ka /(m m [J finIfié/ #761, In W Jo
1;; Ayn/Ila, In m /r
6. 14417114“ (Ya/uh fauna/n
“flaky, o. m m 6’8 fan/rmM/m m J02
gm “MMIIQ.
in!“ l/IfifaYzK/Wmm JAM, mam/Ag ML a: apt,
¢l¢g dim-1, .Ir/m II. M

 /T TS”?

(:‘M T z'lV I ‘ E '2. I Q‘ ‘ I . I
‘t' J a ‘.‘ 11 E ‘99/9 {it qr.—
I»?\‘H:“,.‘5‘I:m"x ‘ M. .‘i a: . * 4A.”. ““3. .0: -I5‘.r:.:.'-JI’1.°~§‘. "
aggéflw @Q QgQ Q IIIQIQQQQQyQ

/7 / '

I r: I - {,',/V
I“ Lextng‘ton, Ky,I///z/z/<./fi] 8 8 “Z-
/

. 3‘9/ 6’ [he followtng Report represents the standby/Lg of
///*V?//uw« m, Schjlcu'shtp, Conduct and
szetzmlztgf“ clurmg‘ the term which closesz/MLc/JO’IS’ZL

JJJJIIES If. PJZTT JRSOJV, Preside/Lt.
___________..__——__________._______________—__
_7;:;;7M :::i L 5. OTOC 7‘9?" ::fifiiiivwf_W#'ATMIMEC. I77 .
AG'RICULTURE AND IIOP\--A—_—"I———-—Iv ‘ PRAiCTI \L \IECI’IA—XVICS -__-'gki IfiA
'l'ICUL'l‘URE. I I C‘ l L ' I
7:: E I _#7 . i
., i v ‘ NATURAL SCIENCE.
“15 FOLL I FRESIIMAN, { ‘
J‘U‘N‘IOR. I SOI‘HOMORE, I I
bLMOR. I I JUNIOR, I
’_VT-vaw ~77 "‘,‘ W «if— ‘I I SENIOR. I I
i I
MATHEMATICS. ‘I ; fl I 1
FRIISIIIIAx, I I . , n, l
SopIIoMORE, I I CERES; FRY' I
. . . ,
JPENOR’ ‘ ‘I SENIOR: ‘
M’MUR' I ‘ PRACTICAL. I‘
IIE'I‘AI‘IIYSIL‘S AI\;1)7I\IOI{AL l ; ””"" :j _._,_,,_:._ I '

. ['IIIIIODOI’.I\. I l IREPARA}1%!‘;T¥1 DEPAle~ I I
mum—m 1 i I‘ ‘L ‘. I
’#M I 1 GEOGRAPHY, ‘ I
ENGLISH LANGUAGE AND I I Lxcusu GRAMMAR," 5’4! //7/ ny

LITERA'l‘URE. F I ARI'I‘IIML'I‘IC, ’— — .— V7 .
FRI-:SIIMAN, I I ALGEHRA, 8 Z ‘/ If/
SUI'IIquRIi, I : l‘IlS'I‘ORY ‘ ‘ ,__,
jUNIoR, ; 1 __ i !
SENIOR. I ,,LLLWW “v 7 * "WA" ! I

NORMAL SCHOOL. I ;
LATIN LANGUAI ‘,I‘: AN D LI'I‘- j I .V.V.ju....__“‘.-,'.:..._....:LZITIIQ...),.;.:_.'.'.V.V.',_._...r.‘.A_'.'.'.’.. ' ‘
ERA'I‘URE. I E t
PMMRMIORY, I i I
SIyI'IInMuRII. i I ‘. ~ ~ ' .~. ‘
_[I'xInR, I ! 5110M) \LIR. I
GREEK LANGUAGE AND I I . I
I.I'l‘lCRAA'l‘UK E. 1 ___-H ‘——-——-———-I. I
PKEI‘ARA‘I'URY, I ‘I 1m“) XP‘AR' l
FRESUMAX, I I . I I
SHI'IImInRI-z, ‘ I H |
HERMAN LANULAGI", ANIJ I E COMMERCIAL DEI’ART- 1‘ I
LITERATUR 14:. I I MENT. I
JI'NEUR, j I
SLXIUR. I (IIW1:Il/if‘71' YHI‘QMAK 0‘% l
I'I'I‘VL‘II I \\'I‘I’\CI‘ {\‘71; ‘ i )2//<:I/ xv /m y]; L
‘ \ ‘.. It I ,I ,; I I .- - I - -/ ””43“", < /.,,...,...., ,, , -\
LI'I‘IaRI-I'I‘I'RIc. ; ‘ " ——--§'f“—— /
_II‘NIOR, I SECOND YEAR. I
—————ee——t: I I '"WWW-.7”:7i:ff:.fij.flj.'.'§..v.
.\lILl'l:1\K\' SI‘IENCE. I ’l‘IIIRD YI-IAR. i .
lAr'IIcs. I
IixmxIcIeRINu. ‘ :1: '1:::;::::;:::.I:..:.'.}.litflit.'.':J...‘.‘.':f.'...‘:.‘.-.‘.}...LV:m
100 is lhc MxxxizIIfluIII‘IWOHI_ '7 Viiw V "i-OOWOOfim/W"‘— ::__
Excuscd.
Unexcused. _ I‘
General Conduct. ::fiié’“: (:7 ‘II

 ‘ ' f?
6 II AP . I . m I , Ex???) ‘2
R., c, I I. , I r — .N (If I. .
\\flr 4: Err: ‘ ‘ .Qflqg-fl )9 “32‘ ygflwrr—g M "$th f
L-x F ‘ u u_- .\.7 nap, ‘4 n .I- a ...». .., a
UQUKE‘ @QQQQI“;>\ E» v 4ka ., ». I. .7 (P. u
. J? 4.39% C W @4954),va a
W run-v» W 1' I W
. I / A
I .. Lextng‘ton, [Cg/,W] 88:2
DEflRW .4/2/ , ‘
, /’
— r . . a _ - .
17. [he ottowtno Re 907115 7’6 )7“8887Zt8 the .s‘tcmdmd 0'
/ ' j/ I” D ,3
\- .1 - ,\ - ~ '
Iva/Lt, ..-zn Schularsth, Conduct and
Punctualttgfi clm'mg the term which closes--.--_-_hwy/L“/Zo’82/._-
JAMES 1;;de ”mas/aim, President.
,___#____#__- S. I C I P. __ I 5. . C. I I",
AGRICULTURE AND HOR' "_O‘r If _ PRACTICAL MECHANICS ' 7*” ’___ IGA’
TICULTURE. I I ' I i Z
.._ ‘ , . NATURAL SCIENCE. :

HISTORX ' I RRESIIMAN, E I
J‘UNIOR. I SUHIUMURE, I .
bENIOR. JUNIOR, I . .

:z-_-:—::—__:—_— I SENIOR.

MATHEMATICS. V ———::.———— ___ g ,
FRESHMAN. ‘ . 1 ) . i
SOPIIOMORE, I CIIII'I‘RIERM 1“ ' . ‘
ggsmk’ I I SERIOR: I .

‘ 10R' I PRACTICAL. . ,
”.’ii'Gfl—"_'—‘ I -I.. .7 . : " _— ‘ ' I
.\IETAPHYSICS AND MORAL I I ‘ 7 _V W 7 WW77 7‘" f j

PHILOSOPHY. I PREPARATORY DEPAR'R I
I MUST. . I
‘——"_——'—— I GEOGRAPHY, . I
ENGLISH LANGUAGE AND I ENCLIsII GRA.\L\1;\'.{,- -
LITERATURE. ‘ ARITHME'I Ic, . /
FRESHMAN, . . . . _. iii . Iva/[I144 _ ALGERRA, — — —- —— 7f” I/l/‘l I10;
SOPHOMORE, K “‘ “ I ' " HISTORY 1 ? ,
. JUNIOR, ‘ . I ___—___ ‘.

SENIOR. I I '*—*“’ * " I I

I I NORMAL SCHOOL. I
I EIRs’ YEAR. I’ «
LATIN LANGUAGE AND LIT- I ‘ I ,

PREPARA’I‘ORY, I ' ' I

bOI’HOMORE. I SECOND YEAR. I 7

JUNIOR, I I

GR EEK LANGUAGE ANI) I I . , l ‘

LIT E RAA'I‘U R E. I ”1”, ;
PREI‘ARA'I‘ORY, I I Tm“) \ EAR' .
FREsIIIIAN, I I . .
SOI’HOMORE, I ., ..

GERMAN LANGUAGE AND I COMMERCIAL DEPART- '
LITERATURE. ‘ 3 .\IENT.
’ JUNIOR, I
SENIOR I FIRST ’EAR .
FRENCH LANGUAGE AND I , . ,
LI'l‘ERA’l‘URE. I _— I
JUNO“, I SECOND YEAR. I
MILITARY SCIENCE. I ‘ Tum-I “TR I
VI‘AACVI‘ICS' I ..............II..I I '
ENGINEERING. I I
#:100 1571716 MdXIITIIJHL—vv— _-—~~—-—-——_——————w~—~ Tszcnc‘e {1611f (311313??? T: l:
, Excuscd.
Unexcused. ~
General Conduct.

 , T ‘t ‘T
£33 1 I IN E- e. . I an»)? I -? I
t’N"A- Ai‘l‘lt AC ~.; 114‘, .'T AI 1.‘? .:'» " r 571 ”.’.'-"l" ‘11.;
’sII..,I an —I’ ---. .o :: . . ..: ‘, :2?-N1 it: :n’hg’ ‘
preys omega 9.. ...\.asruesy .
l .11 . .,.
—————=s==:23>e:—;a<:.,_.=-——— "._... —————- I
‘ -' .- . . ' .. I , _. , 3 if"
/ Law 72g/0/z, Iiy.,.....;:_ {5 9..-.;.; . _ ‘7] t8 8
r y _ I . . _. . . , . . (I . _ . - - . . I
.I [he ()Z/owmu Reva/f 1'0 )l't‘b‘flL/b‘ H26 stunt/2710 0
I ,I /7 C ,7, / . a / 2
4;,, ' , / _I f - .. ', ‘ ’ ’
A ///,/.,\ .171 SC]! ()77‘5/11/1, Com/Hot and
_ ' . :1. _ , .‘ ,1 ._ _ . . ,, _ ' . _ , I. ’ /
l’mcz‘ucelz/g" (Izu'mg [he /(’/'i}l' which 020.5758.__.......,.r..a<:.:E-..:F:s_..21.»..-...;Z.....IO)8,4._._
lid/.1519 If. 1’.:[.’1'T]§.Z?IS'().7\”, .7’I't’5ith’72'f.
___—___._._.__——————________—_____________________
, , ;L.. 5. TC T137" 7' " ”'TT ”TS-777777779" I PT
. , ,L,.. L.. L. ., ___ L-. "7 .-. '7 " "'_ K -_... ._.. 1-.-“... -. ._Lm
.\(‘xKlL‘L‘L’l‘L‘Rl‘Z AND 110R~ PRACTICAL .\11’I11AXIC\ i I ‘
'1 1C LTL'l‘LVRE. ‘ , I I
——:———-—-—-——‘-"__.7 L_. L-. .
" ' " 7' ' A” "I .\‘A'l‘L‘RAI. scuaxcn. l I
1115101“. I FitiisiiMAN, I I
lesion. . Sul‘lloklukli, I I
hl-lNlUR. _Il'xma, I I I
-'———-—-——:-——f‘:' SENIHR.
_\1:\'1‘IIE.\1.\'1‘1CS. I —T:———W:—::‘;—-:‘l I
FRICSUMAX. I I I. I . “If: I , o
Sorunnoan, Liliixiiilislldl If)" I /;" o“ /’/
JFSNF’ I I Sienna: I
”MW!“ 1’k.\.c'r1cAi.. l I
‘__—“__'"???— I
>.11<:'1‘.-\1)11\'sn:s AND MURAL I . . I ,. I ’y ’7‘ I: l
PHILOSOPHY. l’lxlzl’-\.l\:\lOl\\' DEl’A1\l~ I
__ _ ..g— . . 1 I .\1 liN'l‘. I
sax-J. “___—f—W I (ilCUIIRAI‘HY, ‘I
ENGLISH LANGUAGE ANl) ‘ ‘ lixuusu GRAMMAR, ' I ‘
1.1'1‘1iR.»\'1‘U1{Ii. I I Akl'rmni'rm, I _
FRI-;sHMAN, I I ALGEIHM, I I
Sovummnn, - 7 ?d I ./a d ,9 9? HISTORY I I
_It'xiok, __ I
SENIHK. I "“" ' 't g " I I
. I NORMAL SCHOOL. I I
I . Fm“ W‘R- I I
LATIN LANGUAGE AND LIT- 1 I I I
PMLI‘ARA'I‘ORY, I ' .. I I
1“1:12s:—z.\1.\.1\:, I ‘ ' I I
S‘II’I‘OMOKE' I SECUNI) Yum. ‘ I
JL‘NIOR, I I
ff??— I I
(mung LANGUAUE AND I I ,, . .
LITERAATUR E. I : WI) YEAR. I
PKEI‘ARA’I‘ORY, I I ‘ I
FRESIIMAN, I ; I
Sol-nonoan, I -I . ., . . .. 1
JL.\10R, I I I I
—————————,,L,_L..L--.—————-—-__. “Tm—La—FL I
GERMAN LANGUAGE AND COMMERCIAL DEPART- '
LITERATURE. I MENT.
Jt‘Nzon, 7O ‘ _ .
. SENIOR. I I‘IRS'I‘ YEAR .
FRENCH LANGUAGE AND I . , .- I '
LITERATURE. I __'— I
Jumou, I ‘ SECOND YEAR. I I
MILITARY SCIENCE. «,1/V I ’1‘11iu1) Y1K. I
MOMERING. ' I I
i 77100 is the Maximum. AbsEilTeTrbnf Chfiélfh'v "___'
Excused.
Unexcused.
General Conduct, ':’Ij’” y
I

 : ‘.'" \. ‘1 .:‘ “Al”,
I I
gnaw 880 . ‘ . ,. V _ I (
\‘m _,_. -'//I/V \\\,
\R ./
7“ . ' "‘ ' ‘ r
>\_ v [V.‘«“/ r.’ r; , ’ ‘ ¥ . , I
L ' I
/ . 1" .
,' 1 ,1 _ J: , A '1‘ ‘y x .3
«:.I; ' g _ , . :,,,
F . ‘:r/fl J ~
. ‘ ‘. , a” 1', ’ , :"f f ‘ I.
hi £1 ' _ .
,, _ . ,. . , , ,
w A, .A ~ I > I :7 /- [I , I
/ A J V
, " I '.‘ I
" {’1'}: K ’ \ « I
7 A «\' "/ ,/ , -«,‘\ .\: J‘ ,- < .
, ,. }7(;.,rw ’1’. ,‘,<“’("\ .l’I-IWAH ’ L ‘* ‘
I
{J -’ / 2 - ,
‘, ..r 1”,, , if. ,
, k . v R .V , ( - ‘ \, _. , v _ \ ,
., ‘.;  *,+ ,’ .:A . »“,’i/ v '-
4' ,J' l p5 '2
' ’ f, ,, , ,   ,. _ ,flfg ‘ ' 1“ ‘1
r‘ f t" , f ,
/
I ,
,, f- 7,4 .. (nfaj ,'l/!_ J

 $
, /, , r /
z [,4 ' x‘k , , .
J % '{/ 31W (:2 1 J ,/ )1 M >2 3* Ar} ,4 , ,‘/L/e,,-, /,/:,~.(
7 b/ j
" VIC{ A/LC ; )1 Z (Y ’14sz 1 u. :14 2’}l£ VVL'I VIA, r‘L‘V’L' ' /’
V, x .» ,
LLHyayl ;‘L L144,” (M “LL real, I,
." / .
/ .',: / / . . / / , /, t/ / ,
’J/ .,k’rv J 1 If zéff / H j/v/z /r (77, r) 04/, 4.r'}y(
4 , . / z , , /
_.Ifll H (4' [i l1 f( 1"}1LIL /1 a ,6 f/k/I ”Ha/m / (‘,’/qr
’ l
[t L/(yflC L [’1 lf/f l1f/flw(,( I 6/"(1/‘467’1,
I ,/
' ,1 ,' ' )1 , ,
‘ //‘?L [,1 [/1515 ("V1, /9 L/ZLC V/{w r/rxri M3: (' éjjfj/
/ / / : ‘/ fl
,9, , ' 7/ [ ’,' A., ,,
p /1 4 If r//'Y fi{ :’ag’f i/z ch ))1:n/. :’[25
/ / J
, g / , , [-»' . .—
v/ (VAL “ 1‘ III f [/1 -/1 f “(K‘ 3'1 lift [/1] f I may ( yr) 15 ) rz)ixc1‘
,1 5 / ,
1"" “J J - p , {1 era/K/ W/iz’f ay/
/’ / ,r x
‘ / ’ ,// fl /
A r ,«. I I; aura/5 / H («‘7’/61 (find '
/
/ " /
, / 71 . 1 z x L / //
/ [ZZZ/7( L/W/f IA/i/W'>/Z:yz1(:‘ ['V/
,.’l' f" 1' j;-
x « Z [,4 ‘ /
+7 3” /.7 -f _f 5 / )1 I’ 777/'., fl fl 9) ({,(Ia (urv n. ‘K l #141”
/ ' ,> L. ,, v A/
L g' r v. ' ,, /
firmL’xg/mrz ft /11 »1/(7t61J -/;/}mm—r/;- 7,,(,
I L] J], ,1 ,1 / /
}" {1 /£ / 1'1 ( [er’Y /‘L I) ’ i}! a] / ‘5‘ I
k V 1540‘ / /
/?¢Mxrf 1’5, (‘ 17’“ 1 VI .
t; J/ y/ I/' // /
’ ‘ ',’/(CV) A? I‘ L //]/Y [/7 / {pl}? / z

 .3
, , / 3 3» ’2‘
44;." 1; k4; / M/ LS ( Q . / 3 . I, 4., ,
1 , 3\
’V -4 -/{ ‘ ‘I' i k L 1’ '7 .z k, 1 “’54 (. L“ k. L. "h— /L( r
\ '_/
(f /‘ , «,.. ( ‘ C
, (.4 l k ' ‘...u L v
' " a L , 3 :.. {L 3 g. V. f“ L
J .444..- L . , 5' 3 V
\4 / L L L, ( « -( Z /_, k L V «XL L 4 s 71 ‘ L. L _ ¥ '3 k
C ’ / k   / \ ‘v, ‘k 3 V ~44, 1 k, ._ L.., H,
Z ‘ 4.
’. Q L ” g_ c4 (,LL r (in a _L : / C L. {W
/ // /
. . V c , --, ?
‘4 / ti , r i ‘L / (1 L, L4 L L V .,_ fl , L (14.1 , (\ ’t‘LJ. LL 7 ’f—filf .
,‘ I] y /
' 4 .3 / . . L /) ._‘
‘ b ‘L’L 4‘ L *— ¢A7'{< 3 an Li, L LI. (115-V”! , Ll
“"”» ’ ,, /’ L ' ‘ ~ ' , :-z '1. “ , LL , , 4. / "7’? z.
/ / . c/ ‘ , ' 3
7‘ {~le 7 L ’ , , .. \_ / 7 _ N 3' , 7 _4 » -
1 k L../L/ 01 L J / j 3, ‘ 1, ( x, V . .1 _ v
L 3’ / , ,
. 4.4,, 4 3 ‘7 l/ ’ ~
" “/ /L *7“ “W“ ”j (“”.?ibcw{ (c"‘ .., g m.
3 . I
g “ , . c . (I , A 4, . \ (
L _L.( ./p‘ fig. «1:», “ _(_ {LL/.4? 3 )4 v4 , L1?" V .'L('1L~
. . z . / ' . z .3 =
C C . 1‘ Lci a 1 L44 L , ‘ L c »5: L, / (~75 24-1 130 (4,, f. 4.. 3 »L
'- ’ ’ ”I 4-, ~ . .4 L. 4 ‘
i L“ I K. (r L L’. L C. 44' k g. ( L L ( LL 1” 1 L Z}: ' A” v, \¥ .v. 3 L 14. L D (f, (.4 1, (’7 I, I J
4 ‘ I
3 ‘L" . - k [’44 , ~~ 34x 4» 4 "L ' A; {ta/~.1
v \ / c , 4
‘ ) 3 . "D '“ , ’. A 4 .
‘ I" ‘7 W \" ' ‘ ’L ' 7 “ ' {9 r7 7"! (my ( L/C (, 4’ ( Cf; z { .‘  / .
1’ x! r L M «
‘ 1 ”' .1
/ / / ,1 '
. , '/ .171 1 r, 4,1 / /* Ir fr/l 4,; ,4"//:"I”!’
xi , ,‘ I fix: 1// .41 ,r 1}" f) ‘ 4’ r 7 7 1511 L/ // 1 / If.
I ,- / ” ' / / /‘ « x/ , 7
/7/ U (”w/Z /// A f/ /"//1 r, »{r , r: f,“ 1‘» Val;
, 1 / /
.14 d K ’ //() A ‘/.L//'/ - . I 1
. I, / A I, A ‘
\iQ ‘/ “WU" “PM ”WW-74 C ///'
V ' , / ..' w
’ k1 ‘ {/4 any X a «0”!- .4 In n: ‘2 /;;/4“
V [/1 ft 4 {m 4 a 1 Jul/u p, /’-f / xx, -2 m 1,1,, ,,-,
//ilr’ )rih/I‘YI‘V. I771 z/flrrr “ “74/“ a
4 /. , / .
g. . / x / , ' ! '
V (I (71 ’ yr fl f ,/ r! If f If ‘/ f ‘ / ,’ , (4‘ N «I {/r] // (1/’/
7/ / / . /x (/ I ,1", A H E
r y /( /L// r t’f! [r l ” 45 {’ [I’ll 1 ii // /{ x r,» ’ f 0744
. ‘ { Ll/fl/J. fir AZ( (/ I/{I/I / ‘1'“ ‘ 9”” 1” " PIJ
//"/) /' x‘f /<' I‘ * {1 L/l /' r’ i ‘/ fl //I 9 (x f f ‘ I A": ,
A /
/ ’ fl/l ( ,/ /] I _‘ 1 ,f //'.’ ” / f / /.;’ K" fl 1’ ."I‘
1 ‘ W V» / ' .
, '1’ //1 «I A N 11134 / /’/ !(///,r'.«l, x ' M 4,1
, , 1 ' ' ‘ ‘ A '
‘ . [I ‘ J . /
//L f‘ // fl / /' V ,/// f. ,I/\ {f /‘ g , F/f? 13'1“!" ‘7 { ‘i‘,’¢ [,1/
4 .
- / - i. -
// //L' 9//{(/, r /» 1 (A / /fi ‘//‘r(
I
'V/J/f‘ry [/'//11/ J7.

 A / [/4
’«//l/ //1 f/ w M/ fl/fl T2 ' /,a //z

" /,‘ // i
/%/;z{ N ri/ //n z/c/rr/ («f ./ a/(w A, ’

' {/1 [/1’ ¢//4 _‘ /_13‘(‘ J o/ j [,7 W) //‘//' ///l I“???
f/a / % //‘H 1‘ 1‘ / i/ V/I’VA It' 4 ”
(”Qt/tuft, I/r /dlé (v [/ffl/t/ //”¢m"/
(v///'/L’l fm/ 1 l///(77/((1L0/,

/ /
flay /[[(//(}f/f//Ij//y
92/ % . '9 z/flr/
3 ,- fl
7) 77 r ’ I In” ‘I '
J/fy/U?) am 4///{/w.

 /.3 " . , . ‘5 ,
I / “14/ é / i % / W
r1 (4C \ .
kgé/QML 6/ 8 V 6 " ~ «’
i; ,r’ , 'p . r' ‘/<;5.,7 {1“ l , V 3/“
“4 M££¢£4fiL 4: pic 4 .. ’ {/f 4’4 .p 7'15 "-4 3/ 1 i L {7. 3"}
\i '/—”““"'\4\\ f ,- 7 ‘ , ‘ .' f ,
\L 7&3441.’ 51% 33' Kiel/£545 [f/LZ{/, t .4 414 6 >414“: .4 , {1/7 W“
\“ /. ~
8 3 / ,3
3., / . ,. , . ,3 ,
(X 44"“ CM’k/éo i“: L 6-2:: 4/4 4— 5’ 35 4‘ - 4,. if: r'fitéxf
’14 “225;, 14 L414. 4‘ iii/Dec I ' 3/ ”ma” 9/4 5:45 344 42:4 {3'41y
V I/, , "D , . _3— .
[bf £44m, fizuh 6 Z: 6 *i/Lég;4 4/ a 35/4 3!». ~41"
i l V,
. 3 . y,
"2/ [4’ ‘ “
/ 4 . « z -
3 L7 . I: ,4 4, f
a r / “
’2 J 1.4 . 3’
('4 " {i315 . —:L 17$; 3 1 ,4 ,: z: 4: .42» 4.x" 1:4." .. “ 3 :3" 4-7
.3‘
g“ 3“ ’5“- 5 741.5! ”:17;— a“: ”fi/v 54:“ {3/ die/5,547.44 [if fl: _’ 4. (_
V 71 é // \
- ’t'f"7,‘“‘*‘ f 4” - (551: .“(LC
. : .f ‘ 3' ."J 3’ 3
. 74 54C 11 £41. 7.1/43; 47 IL 1 fix; 7
r 4.4.. L ,L', . 47 ' a h‘ , ,
I c; {13(36‘14 «ref? ! f/J:;¢{" .2: L (w {(0. g: »:<' i. 5 1' 7‘5 6/5436!
‘1
.4 X ' 4. . ,
\ 2'11: 77“.".2’, ’f: 151:; 2:014 5 1:27 “/2 Z/ I" (“I {C- 744 f 42“”;
. ‘ - 4
. , , I; r114; r/Jw <2 3; 4;“ f— (v 33" “1,517, a- .4 ,5, z:-»/_
' ,3 7 4' I» 3" , M
' .1- ,I 3 “3' If
' ' ' ’ ft [fl/ML {1, (far, 3 {2 {no ‘ ‘p—rax 4-5/1. x . (
C‘
3' 5 / / ,4 ~ -‘
6.. 144.44 I i? 7 I/r/«c—r/T c 7’ Z743: as: ra 34 4 4" {4
.\ 4 __
f {,1 UM tr“ 3/ f? 7.3:: f? (.7)— 1 :2 131—, 7,51 (5: f a, .L 1/55. r/ Z;
J [3. L 4,
. ' x7445: 11,4. x 3’ c4 f? 1r 2.4 - 4 :7 <1
' / “‘ _/ , ,‘ " ..
“if? '11 <- *4] [11/ I41: 4 {L /‘ 245’? g _
' ' , 54 ‘ 4 (gt/1.2” é— "' “/4"; 4“: r. eg_

 4' .,\ r q f:— r I
/’”" ”$2“:va 6' tw M .4“ a 3,5: t 247
’i/X/L/z 913,14 ,...f». 6‘7 414.2454;le é _\ / £4494
M L (g i A x 7
2': [If «’3, j 7” 27$. [— : 21¢— f/{Wj 07 72¢ gig/“fin!
.' /‘ t r n
,1. r 5 .ija K I; I»
J? {kg/“A, ‘” ’ 1""“(3—7/1 6/ t x: x 4,
K x
, ‘ G
:17 5:25:77? ”L 95/} C Z £41sz (id.— T/‘ZL’IL (AL. :3” {i
* 3’7/ , ' a»: 4’ {f
1/ , x
a , ,
£117" ’ //1 [6/ " .’,;-
i",A 1’ ”37/5: /"',7{/,~L- C kt.
[fir/xx: {5’ £7 '33“) 7,
15; >
K 3: I‘ll:

 /. 0/“ ’bb'yfltw /l;///qu; $4570
fir/fib ,% /% cWM / [A /
W; K/47 90%WW1W/ 6344) fizz/49W
./%7 Alojflcww avg/K / 47 QM»//~
a 49/; fixc/J P/V 27$ 7 2% W7»
/~n ‘I/ 7 ./9’ fr 0 I hfimzalt 5:422;

f4¢¢a¢[ %% lo / 70
£447 gQ/Zjli/Lfiv, _ x2 4 95/
“(7/7 , / f 3 A, 37
44%, /m4% «4 3 4:3:
%,MWM%. 52.2, 1‘ y/
g 4 / .
4%“ ’4 j: Z 21

 I 5- fl?! émwlgfvx‘
M #47337.
‘ m

 A
WKQV 4 Zémzc/walm/ aéA/v M
aéW/WM x5 «um/W, a: 24
M ,M fiéaww/{A KW w
M m; fiA/w/awfy 4M) 0:4. /%/¢&4:
(Wéaflffl I

 f2 ,1.“ . :2]. [I
{/(6161/1 /f\
.211] «(471.1.» 1215,74
\ i f l ‘

 % WW1 WZJWM mm» ”Jaw
U WWW/M 727M mom?(g}L..M mgm 0’ r1)
P/zovfl
%; Q (W7 :0 W ”('J‘w
01;” (fig:

 {47.7 ",’I' /~ ((4-1,;
2 ,4
2 :3 ‘53
in z w; —
,3' "\J
‘\‘ 3 i .
‘ ‘3 "i N
3 ' \
3" 7'3 S) \
Q ' ~>
C (71;; g 3g
_ '9

 fimwmrmmgyr- ogiwbwy'z'rt— fEZ~¢9m._..9./m
- 9am; LT. .SL. awrpw- A—c. ado. me. -
”(tactovh, 07me90?. as my
9%“3L m Q’HflwveQM/K‘l' fim .
firm-9w. ,- ._ W/(ZW/“d-n; 34.44... am”, ”PW
_ /- twaniW‘fiWfi-fim
= 1M {m MLJL‘M of.“ W13. Hugh»
L“ W 4‘ (3. <95 flqul‘W‘SPILc-L-
' l
1 .
71‘, M amt-W $v¢rlrm~ «4... 0.4
‘7»th 9% W0%M _—
1 w _. ,
1 7-
3.1 % Luge/(91% c (flu/14-9221.» aka/o1.
I a %Lc~‘.. .0 “.90“
5’75”“ m/wtc, W 2‘ 6? £914
' . 4 Mn Wofm 7.019.}:Q-rwrfimxm
- LEW % auukm RAJ “‘z
{ti/tom Webmw%éo.t f7,“
m;-9q~ry%._h
”11W: % My" 3856 " 1;,
"r. - ,- W ,1: x: ~‘-,.~“(’£Vflt’y L “551‘ £57
W, @m. #5959444: w M
I \ ‘\»l' .V .\" " "‘* 41% I!"
l , (\r ' . 77!-
Lama/mg; @MEAM was
1 871-\% W‘A‘C’KT.‘ \ 3 \r ., .0 f,
fli 14s finkm‘f mafi, 4243’? m WM‘W
1 . “ ‘ ‘ - a; * _

 ””’1‘—£13 fig‘f— “by" -"~'-”"'%;¢W
ZZZ/wfm/MDZ‘yw/é 2’24,
y/WZ$}@/#/a Zi/MQ
M WW4¢¢L M44‘
. yacéfjfim, ngjK/LW
F%@fim¢,y/% ng
l

 f 7 ‘
TW. ¢§¢ W 14‘ f/LM
75% ¢ 227444 22:22 4.2»
2% flaw r/ km $4.241?
{4W9 @fl? W % 242;; $4026”,
W¢ Wife/,,,: 4.41/2
fiwu/mw fiJ/z‘c
W mzxfi/%¢£fiw,¢, TM
_%5 @1274“, hf”) Talzaéfi W

 imw m gm, mar/44W
..;fim/g‘ég/LW Z:
.Wm éZT/lmaam;
gal WWW may“;
ir/c/w/QZM Lézu». “dc {17‘ 474
, Lzaa‘lfiéfi‘; “ kg ”his ',‘ 7
If? Wig/Q4 —7a—/Z%4L»Kg¢ z;
i ‘3 WW,”
1 2;? yAMV/(mgy—Z’?
E0~ 'WW- 4U f’g, Mo—ex/CJ‘L
g3». aUMM/étm 0226st ,
VMMMb mmlefimt MM
’ Maw Mm Wufi Li M #37
Matt '3
K. ‘ -. a -‘ \4 ”’

 E
r
l
E .
iww, Mafia mrmmow 4J3“, %
Ebb-D %~‘3~u[”<~y a% W/Jum a“;
EMMA/:3 t7 Mal/'0 {. ‘ W‘
047.51%,y) E . htm/ALJMJU HM Lam macamjizm‘:
yd‘lflsf/o" ' mfl$fiwmflrvh @WVaZf/‘Sw-
u - «I fltlaQaLWQ ALLE (jg/5721)..
t» at! ' E awn . fiscW/IJW ..
u 7L EE Wm“. m1,mz-*7kid~u¢v»éwdifwrc:¢$
EE . Wf’JTO—v
u Qthmw‘ofaW M fl/va-
« I Em$@a@¢m% KM.“ flaw-
LL "‘ 'E IWJRRMM‘ £27k. im-faltiuh
E (ML—Wu. Mafia‘ouéw‘xfifylwhswm
E W filLOOH~
. E, Qwin «5% pagothqtclhotta ammo»- flow-
our amt 1F.C{La..-k47b+jloi Law 6%.; )4 JW.
90%. 71L E -ofafit‘cj/Z- .244me j (2013‘
E
, ‘ E
E Eggg‘QEa/okfww GER/WW (la/A We
{WA pkg/om Madmmfimm
, 2s \' K a
WEWQ hawk" Man/‘5 @“m

 11 1-
l1 " T- I" t \ '1‘ “‘ a, ‘1 \ 1 ' “ \1 .1 '
\ . ‘ .
1i . l .v -- \I r‘ ,..r ‘1 “
W (W. is true W (211:
E1 , 4" 1 r \ ‘ x hr ( LX»
13 1. 1 -. 1
I.
'3 a {A 1 11 '.' 1 K \
“1.11, \r
3| ‘ ‘ I ‘ .
E:
'15
‘il
1:
ii ,
3%
i
' if
11 1
a:
V 3% 1 .
x 143?. -‘ 1'.: ‘ ..., ' ' ‘ ‘3‘ V " x) a \\ ‘
~ * ’ 11 '*" ‘ ..L‘ 4r s j. “‘1‘ 1 \= «
i V‘ {‘ ‘ ( .‘1 r 3 \L “(.\. "
11 l k“; 1
1% p 1 1 0' \I r" ‘»‘1-V’(’. _.
:3 \-
11 g .
1: a, '1' " ' a ‘1" , “(D
3!
:1 r r ‘ _..
‘ -' ‘ “""', t: x fi 1‘ K
m :’ 3‘," t J ' 1" ‘1), I, c v .
.. j; 1,. . r
n 4 1‘ 1. 1 ( .A- ”1‘ g r '1 1.! a 1de .
:1 1 - - 1
1“ .‘ :1? it .' . ~ ;-1 K\ {11“ 1'
u ‘ "W -. \r. 1‘ -7
:1 ‘.. . .. .\ .. ,~
. 11 :‘. . I, ‘T \ ,0. . \ s
1, 1 ., ‘.' ,1" 1"? 5 J j ‘1, ,
' k 2,1 1
- 3 1 ’ ‘ ‘ V i ’ . 1' \z ‘7 ~~
1 11 .. . I. r
2. H . _ .1 1. a . , ‘ “ €11, . '( 1 ‘ .1,
. H .’L , ‘ - x f \ -711) k 1 1
. 1 r: ( ‘ C, ‘.‘. r, 1 .1 \ ..1 l ’ . LS: - ,..- . 1
. é: ‘1'
1"‘ .i .‘." b 5 “ c ' -' \ 1 -
. r 1.." ' r 1 . ,1 w .~ 1 I
1 1. . r. « .- .w. ...1“... .’

 I 37 W7 M's/v. flwama foo/”Mc- A.“
7 7 .
33 aha/CM MW“... 1 W @h%k
3: a?» lilaaL , % (W4? WW-ya-uL
_ 53% m4 Wzmflm‘ “12¢ 01?
31 aMmu- \ " -
33 fa a. M Ma, A¢A W
33 acW W74” it 47404 WM‘”
33 mm bf“ 7L/MMM7 ml? 77; 72mm
9 Q W J ”an; 7 M
522W Wk 1.421. 61mm. amt/4:; an
kwwezh omgm.
37 (”h/Qav Q W in My flf/h‘hwéf' rule;
33 flit/{W Am MML A41 /2:: am
33 may co, W on,» W/r

 a 1‘ w W M W , '
ML firm/275%. fizz; 04491719»; 5»;
f‘ (WW a W [4,111,403 A- DZJIA— ”94‘
i1 pmwflazzfnfz: law/7124M W~
gaffmmfi; WE) m ”may 7%.
/ 1 V416, #445,447? W m m zr
’ 1’ Wm3mm1eWW'
. 11 $24 ;, AWAY W194 /.~ WA.

6: WM y fl; W
31
1
:1 - %% wfléa/ém
: (:44 Wm M
j' flaw/17W
Si; Myfl W
1
1 .
1 1
21
\ . .
=1

 ,, .
flew/{1W A/flm
‘ J 644W a Wm; 2% EMMA
%r74 72 fig fl/fl/ML fli j/flgjzhée/f @rf’
//% flmflgjz 21%me1/ ’/ /% éf/d/z (aim/bf L
/7/Y fig g/éa/i /ii/”2Z , %ZL/ W M W
///W 7 V: %W M /é/,/{MZM%$z/LL1L
flan/W2, MMJ.,LLLLZL Wat ”MM
22M M» W/éjpfik (617W/ wad [M
l1;— Mex: grantee/7L fiflj/ é/Z//ch Zea 5L
%%qur i figbimo/mfiz; clad/W7 %: //aa/”
We 773/, fizz 2e / I ‘ Lg/z'zmw'
hm Z?" /%{“/ W/Jfgf?m%k/ugé'
. fey/ate a; E/JML/ .2221”..- [24WM aim/ELL
Maw?“ W Lemme 4../1L, W
Mia Vfly/dfi HAM W42“ Aw/r%yé dMW
- 7?“ WM dMLLf egg/— Mi“; 4.252;
67 /fl% WW {nu/L 2A /eL/Z4u&22e / é//
W,’ A/z/ fly; Mg; m LIA fl%/}JLL
Mex/[EW/V’ 'cfiafiep,m
é¢WMéLZZZZz %{ aha/41%;; 2&0 x4; 2 /J%Z Z1 L
i/z/aezlet/LMV 1:5 //\&2¢24L~/%eZ/(L fair mac/L MK Wd7/
C/é ..A/L4, % a? za/el//z'e(mef /) %{ .4826/22WWM~
7W, / WALL/KM“ [LL ,'L X: W-
a We 7W % Wm M %//‘
fig / f“ L12
W 1% 4% W064? QCKMW m

 ,2 .
fiMI/fif/i/W %L/%W

;/ ‘ Lag/WW 22 £4ng 1’ 51* WNW

4 —/W WWW 72 ,1 flag/yd , 77/;{ZJJZ2f/zr/[r ff»
yWflL/l flzafl/ii/’ Z , %Z£/ W W W
, ///W 7 V7 WW M. /éj/{mflfl%&Wfi
flaw/o .4,” XML I’/ I ‘ 7 W
%/ a/l, j/Jéw, 171/ W7W%%%/ér MW
{2 7/W/02W , WWWJWZWW/Wa Wis #ij
XML? 221» W 272%/x, (AflW/ Mm

, r 1 ,7 . , ,
m— W¢£ éaWWW/VW/L, 620/1, % fi//ch 5&2 up

. SLWW ”/73; r/a % / J I 47/4)” '
WWWwwfififiWWflé
f/W/y/ZA/é lo" WALK/j” 2121140”- [26 MM hf11/12/W.

flc’hénfle W /Ma4Wm ' WA.»
7/1-1fl/Z(4‘ 751/242) W 4N?” W addm
6;“ /7fl}ig flWMW ”74:2” xx?» W, /é////
W /, fly/ Méfi W, W flfwk
/}fJ/PL /d¢11// x5 fij,’// fyw fg/LIW/MW
m/fi /,,/ C/fiz/Lt/M“
% #1 afléfiéfz/ZfZZA/dfiw m2 MKZL

«2’4 1.; (/ML //2/W4lrr* [3 //\é«4121/fl’7/‘fl/(_/ 7; ma/L W W
Cg? m 11., (27 AZ; 75/ /;(/21)//1:(o/( ML 64/ [fl Z5 fl/szdk-
21. W [41? 1f/// W ”M W X: W
a aWocm (Fifi/1:14? X1 WW W W W”
M7 X-{z ZLLW (ZZZ VZZCg/cM/a/i/ @46me m

 Z
M @7447 W 25/ Wflm W
fizwri MOW/LA % W ffl/L
‘ 71/ 614 W W7 //4/7.Jz. ,
:2 (kW/W 427:7de” / 7 / / '__
fami: Wfpwaé. ”717% W a XMfiWME/A
;/ 417 @107 km W W4/r7MCL W
1277714777 7 m i W W 777/?
rj/e’“) 7}): m /WW «4%
4?ng 7.; M m 52744700444444
M Z7841, #- W
27’ - - CM/V/Ajfl flu Z/é fivW/WF
Whiz La/“flf/i/ W W biz/[i444 ji/M 04/0
- W i 7;: M777: MMEWEWE‘
1&5 dad/C flay; W/m (:0 W Ié (”A/4L7 Ala/Eu;
M &f? W'WfW MAE/<4
j .717 m WW %7/’§/2.Zé,/fl7/<:50 7%7 //(%«€
W/A' ӣ7 W/MEM. MM 7471372672.;
3 «A, ' ' ' 7 WW I .
1.977% v ((1/17) an/Jw fidfa/W
%1/>' /%%Z (6%),» ”LL /A//M W%fl///4‘¢aa// ' AZ.
//\7/ )L W”’ Z7 «Jaw/EA
a %%M 7574 W" Eflfi4w/E/m
/ 4/7444777(, @Kg/zflfl W47 W M
%E 77% Mflé 654/77!‘ %¢: WW 7277C

 22 144 M:WQAW / WWW W AAA/é
%%33@.§Aau,7:;1 . 3 ,.
JAN,“ deaf/L 207/th ark/“W7, %L / 44/:me
..0 ca, We“ ALA/a a2 W 54; @4wa
W W MIT/”wk 72.0%.0/ MW [Jan ,
MEX/2%?” [Ari £44, M/iflue, /A%%M,J W
W Z/zz‘AduLfi/ m Wfiwgm M
Aug /W w 492254 a? XMWOJW M7
42 3547A (ALL. MAM/@122 ./A7 Wham M7 W A fig:
KW Mini/Y7 %% a/ZZMWV/T' :21/ ffi“ 7%; A/1 sis/7,
@1 I A0 xt/ U7 {01%4 MA;/7IZ Au [KL/{AL Mam/(17}
_M sA/JY/Ac M #04 dz“? (3%ng (M M awn/Ma»:
6’2 ({ Mia/ax 0.13;: 729 K1 Cook/L] 42¢ 41/
/ /./// I/‘zw fl:% 1, fy/MA
W1,“ flaw/..5.“: ,

 L4
' ‘- / \ / 7 - . 5 '4 . '
, k, ,gicw‘ (,Lx t C “V ‘L. :7 ' L 1 w L p Z 4_ 4. «J 54 4. .( 4 g Y
/
/ l \ / 5 g - ,
54, 4 ‘ - , /)
a)“, ’4 v 4 L. C ' L7 4 [b c \ 4 1; . .
/ (
: [,4 ., . ~. / , 5 . , c 1 . 5,
, )JVC L/ (.M\ C» L 5 _ (<1. jg i 4’ .,, L 5 5 , . Li» (a K _ k ¥ - 1‘
/,
/ K, L L" «L. L 4c ‘4 L IX, ’4! 1 1’7" k. I 414. ,'_ ’Vg/ L L / L t 2
/ ~ '
.fi, \___ I a ‘lk V 4 _7 4" ,1» ' L5 , {w
,’ /
) 4 .
.fi ,4 . 4 . , ‘
L ' t 1,. - —— C 4‘ .4 k - \5_ .. L 5 ,3 g, L \
. / I .
I l 4 - 1],» . . . 5 V . 5
I 'L/c/ '5 LL-.r(.4t,":( 4‘ \/ L. CV . (,1: V L1, ‘4 L Lqu ;41‘ > 45 Q
‘ - . ' ' ' . ' * ' fl
)4. V (,4; A p ‘ L ' L .5 5, L 5 ~ . 5
’ ‘ ‘ /“"‘~ \ 1 ,4 (J 5 v/ , ' .
5. g 15,; b C :’ . L/C Z 4 ' k ‘- \w ’4 . .-. L . 4.. '4- \
. a /
QL/L {"7 uk l 1 L .\7 L ‘- ’4, ‘ - ‘:' ' gr l‘ 1 ' ‘~ L
k. ' 1‘ I, 1 L1; » 1' x 4) ‘ 35" ‘ L L L L ' I. .
T" x M. \k 4.5 ,5” .,, -. 4, x L4 .5 4‘, . x. , _ 55
.’.—a" (I ‘ A I) ‘ A 4 5 5 V . '
(L4, ' :. ' CW: "Q 4 -/ 4‘ E__, C \ L :5 _ z ‘ 4 k 5 L 5 ,1, 5 , 5 _ /
’ / /
,4 x , . \ ‘ 1 f I V
K4 ~, , ,‘, - O/ i 4 A »(5 . , k k , , ,r C 4i ‘.”, 4 \ 5 5
, (I l _ / / . ' V ’ ‘
I ‘ I ‘ ‘ \ " - ‘ , m _ r
5/ [L ’ - "\‘It,«< t V I ‘ 4” . «.7 r L ‘3» ,- , 4- y C . (5 z 4 . ,
' 4* x, / . , 45,. 4 . 5 J ’ , -‘ . . C,
m- m (.4, ~ L twwt 4 ‘ <
C(V " ' { u ."l »4. \ L k. "CL. L \ ("" 4 4 -.
/ l
’7 /, . t \ 5 _ 5 .
(j‘ 4 k 4’ L.» " r J (.5 x. < ' c L. a 4 4 . 4,
(I v
>2»? 44;» (4,154 44 .. x5. > 4 4 ,. L
( \
C» ‘ ' , ’ 4 k 4 .
..3 x”) L.. (54 5 4 L c 4: (5 ‘ 4 1, L ._ 5» .
,‘ "I . 5 " ' ',
a 4% 4L L L L 4:4 4 k. 4 L 4 4‘ x 7.4.4. . .

 .7 .
\Jl
‘ L»: \w {L‘TW .1, fl 1. L ‘ 1 >24, C LN" , L L c,’ L k ! t ‘w V c
/ / / x'
" " - L .L /
3" L, 1,: QCJLL’fLLw LLL Law; ltg/ l.(_ ‘xk 1."
‘1 ‘ a I ‘ " L V 7*" .
L'L»[¢ L't L-( LIL, :Lc'l’g k ,L ( ‘ ' 1 3L
5 "\ L‘ 3 & MW’ L Ln ; a 4 Lu: (.4. chéccl‘
.ZL ‘31 L J L 4:, , ‘ ‘ y K?“— _ 7 ‘1 » C ’, /_¢»LK \K , ’J . L ( ~. ‘ v ( {W/h/
‘ I “‘3 V L I I ’ s ‘ .
w 7 3‘ « “ ngg L \y x L a ‘ LIYLV ' L, L
. / / //
/ Y .
W/ ,x ‘“ ) 7‘ w .‘ \ ,
k4 yug