A KENTUCKY 
ยง AGRICULTURAL LXPLRIAALNL SLALIUN 
 ` O.   "`ir
Jtate College of Kentuckyn A . 
A BULLETIN N0. 89, L
WHEAT. 
I. Test of Varieties. zi
P 2. Test of Fertilizers. 
3. Descriptions of Varieties. 
 L- 
A LEXINGTQN, KENTUGKY.
September, ngoc. .
175 .
A