VA 1  __ . .. {W _   "' · ‘ u ·‘=f* -- . .. . _ . .. ..... .. ,  _ __,____;_ _. ’ l
2 T L _  . _  x, ’
 T T Pctubone  »
. ` 1Lll¤"l··ai·(TY11i'l·U¥·;¤¤S,  
  ].;ll  . 
V smwn uNR¤vALEm  \ G I Ot, h E 8 P , ’
,~l/mugs was {hw (ws!.  I ·
ftiilwr I/lun'a·1·4·YrL1u»¢lr.  4  E I 0 rl ’ .
...=.   L;E.`»;h- ’§.’»iZ “  ; . . t
{I '{2-' L7Y1iS".1?é h`;`{.-.i"i§E .1112  ;— ‘  T H G ttf} |` » 
`°" """"  ,`.`  EM T .  z .·   
Syiecialist in  ,»  E    h B  _.  " 
` Lollcge     - , _ _  »T;i.r`
The 1>umrs0NE .   watch 0ur wi¤id¢\¤T;M*~··· 
@@5 M*g·€<>·   ,..  Phoenix hotel Block.
Giucinati, (Ohio.  5  ri
ll I 1 ry }'ll!‘\' yur-. Fl‘2l[L‘l`lll[}', Alililury Art uml       
lint]; l‘u .Ia l1¤·r—. I · ~ " ‘ · ` ` " ` `
} Gaucar for » ,
·    CREAM FLOURV 
V IT lS THE BEST. Made by Lexington Roller Mills (-30.
_](.)S. L¢.=:CONI[)'I`E, Nlaxnexger. `
V T ; SCHOOL MEDALS, J - . 
  uhm :11n·lFiI\‘<*¤‘- e J- — S 
   cLAss AND FRATERNI-TY -»*YEYZ¥€ta; · `  
i   T PINS.   . to  to
I *1:  _::é&’?'·'£‘- ·` ‘ __ A
j ` I’t' ` `
 [ FRED. J. HEENTZ, » 
I  Manufactiurng Jeweler. 
f WA;  `l35 East Main Street, LEXlN(iTOl>1.,...KY.,._. ..... L 
Q Q/C‘E|_\_’\‘}\<’  man. ©m>ERs s©1.¤c1·rE1:•. gi - . l _ _ T 
¤  ____,, * 6 ‘ 
GLUTHING, HATS ANU FURMISHINGS.  fz  -  ..... 
THE BEST GOODS, LOWEST PRICES. »
, Henry Loevcnhart, 4 5, mam gt,
N l (Special Inclucerucnts to Stvcleiatsw V
4 f T E
_    __ ,,  .T".L::~ -..... .. ..  _ L