“ OFFICIAL NCAA BASKETBALL BOX SCORE Dategkvv. QQ `Zj?3 Site Ley‘g$@, 
VVISITORS (Last Name, First) _ I I I m ¤
i ,_ · iN0- FG FGA FT FTA PF TP A TO BLK
—  8 IIE? 5 ZE HIE 3 0 ISI
_ To gs .·I . . I IIIIEEIEIHI 5 HHH 
—I':°> re,on Mc 2 2 IEI IEHIII IH I
I QC 2 2 2 EIEIIE IIHI-I: 522 2:
 Izzo I  » 9 ZEIIBIQIEIQI 2 EIIIIIQ
i » IH| 0 IJIBI 0 O IIIIEIEI 2.
J I -2 2 -.-- DIIHIEIZIZI-I a IIEDIEDI
* I 2 2. 2  » EIIIEIJIZ 2 0 IEIIIIIM ¤>
I Q . T .. .2 EIEIIEEIIII 2 I 2 2 IIDIII
IT22 I I  IKI»II[ZD]I I XI IIEIIH • ·
*5 .2 IBKIDIDII ’—I MII B 
I  --I“I-- H!-H
  I H---I:]- I-]-!
I I _--I--In- “--I
N . I TEAM REBOUNDS (lncludedin Totals) 
_ TOTALS ,_ · I S FII 25 IEII II 20 5
` FG %;IsI I"I8If 2nd HaII.lf2.. G2m2_352 __ Gamba,.
 HOME FT %:1stHalt‘ ._...._._2nd Half Game Reb0undsL
hl N0.  C FG FGA FT FTA REB PF I TP m A TO BLK S
2 |H.IK 7 33 3 3
_ 2+ I<2I2 I 2 IIIQI I 3 QI I EIDIED] 3
ls 2 .- 7:72 ¤ 5 IIIII { III 2 IIIK IIIIIIII
-l .. _ 2 Q IK IIEI|II | ’ EIEII
I .. .- · 9 • HDIIIIIII-KQ I EIB
 r ‘7¤ 22 3 0 I 2 B b IMHKDIEF
t I I ~2 7 EIIHI 2 2 » MII 2 EIIEHDIBI
I 2 2.. .. _ IIEIIHIIIIKIIHIE I HEHE
—“  IDIHII- IZ 2 EE
.., DI 22 IIIHI 2 LI IEIEII 2 2 I HIIII
. - I I•II‘»-IZIIIHIZIII IIIJE·IgDI
_ ~I¤ I  2I<2 2 IIIZIKDIIIBHIIBH I Eb] a BI
I .—--I--I:-- -I-“
- _--I--I—!I— I--- .
. TEAM REBOUNDS (Included in Totals) [
I TOTALS ‘ LIZ 27 32 32 I  I5 I4 7 I2
  %:1si 2nd HaIf Gam€ Dgadban
 :1st§lt  2nd Halt Game Rebounds...Q..._...
n OFFICIALS; (  SCOREBYPERIODS 1stH. 2ndH. U I FINAL
Technical Fouls: I I/II _`¤T‘\ T-*"c°" N • ` VFII 20 9`LI I 
I AlI9r'\dat’lC8 2 I)  1 C¤¤Yf•9hII982N¤l¤¤f\¤IC¤|le9·¤teAlhteticlusociatvcn