I I
I Q4 Mink iz}  ..g.........._....%
1.--1--__._1_________i_________ wings . 
1c1 — Tenegenc Rent, Li,hts end Cce1
(Icy eupb.,Acst.;upt.,nnditcr, I
.____-__.Qg@;9_3iii.@;1iL.@_129.1>.-__.-- wi- “ Y ‘ I I I .1.....-
108 — Lnicegc h01se Expense i , III I
 -   
A_______________________________________ _____ · _______ ¤
I 1u3A— Feynenb tc Jim usmgscn I
____________ V _ __________________________ _______ Y h I
I 10513- " tc Justice Of Peace I
* __.-...  .........1 ........-........4
I—_ic4 — Currency Snipnent ungense Ii I
I-.—--—.—..—-;.—.——...—1......._.......,,........  -.-.....-1
I 105 — Jniglery Insurance
L-—- ................~....—............................. .1-.,....._....;..;.`
I 106 — Te1epncne & Telegraph I I
107 - Peace Ofiicers‘ jxpense I · I
I 10@—i_E;i§;1i;g 3Xp»n;g*‘ E I
I 1OQ — Assessmcntse ,es% iignggignticns *—**Wwm—~ U I
 9 Lin  ` I
._...___...______,_______________ 
I 111 — Fcyemen's Ucnfcicnce wxpense _ I
is - . ._ ` I
I—ifi§*j—UsceciEgr1%qz.i;;;—;Tiners I V»i_TW
-·—iiis — 11neL;;1,gnue;§;“1;isni;;nZ;e—Eii§“m" _, Iw»
____________________________________ s .» i n
114 ~ Fedcye1 01d Abc Beneiit Tax _ , I
115 — ¤,sh uisccuniufcrned I I
116 - Pcstege —_ ~__M~*- I .
140 — misce11enecus materiel #_ W-_$1 _ » I ,
I"”“`"`""7T””"""`*§.Zi?i§¤`""“ I I
; I;;;;___._____,___i____‘_n___ in ~`c» s 
;.....................f--............-..._.1....__. I ·‘ `I  I _______,__._._,l _