xt7mgq6qzq0m_6 https://exploreuk.uky.edu/dips/xt7mgq6qzq0m/data/mets.xml https://exploreuk.uky.edu/dips/xt7mgq6qzq0m/data/87m38.dao.xml unknown 0.45 Cubic Feet 1 box archival material 87m38 English University of Kentucky The physical rights to the materials in this collection are held by the University of Kentucky Special Collections Research Center. Contact the Special Collections Research Center for information regarding rights and use of this collection. Charles A. Hardin papers Business records -- Kentucky -- Mercer County. Circuit courts. County courts -- Kentucky -- Mercer County. Crime -- Politics and government. Judges. Judges -- Selection and appointment. Judicial opinions -- Kentucky. Political parties -- United States. Prohibition -- Kentucky. Prohibition -- United States. Speeches, addresses, etc. Suffrage -- United States. Suffragettes -- Kentucky. Essays and notes text Essays and notes 2021 https://exploreuk.uky.edu/dips/xt7mgq6qzq0m/data/87m38/Box_1/Folder_6/Multipage196.pdf undated section false xt7mgq6qzq0m_6 xt7mgq6qzq0m x /V g
.4", A95 ~fl/M, ”W

.7; I/J‘p :j/‘QD Wg‘cé gt x 3,;
/ A /Ov7. a7» W

77’ -w

257“

«’1‘.» 34.1w bv —-
l /

2110/ {4ch 5/7 ;I\/7 1/ ‘k'flfiuw
I

. “417%,” MM
WVM/w ., -

W

\

{/l/M/d/‘V '
dU/V’rv {’6— /\ VA

'.}-L«;A..
Lszé—
AWJ awry/1‘:
M—
/7/ /\

/‘ .
,60 obi/:74» fp/
mm w/

14% /Ud/fl V/La-L
flay/.5. ,

. flz/f / ll Cram/GU“ “V
.33» CE,» ’

f a ,/ M I“
W; 4,

x {x

L,.

 

 74w z/w/v /%/k7‘7 ”517M
Q’L flew/sf 49¢» {la/(4c; 4/Lz7 717
C .4 ;t % 13¢ka A
1’40qu «CA/)4 ér/N 1/1: [14172 }W
' .312; 4%; aka, W m Vow
17/27; $6196 M M ilwawév .
1 3146’ JL/(

WV~

 

 Wham. g. fimxhin, ‘
gkintneg nub Qumwellnm at 6:53am
fiattnhalmtg, $13.

 

 @figug. A. fimthim

Nam“; unit flaunxcllnx at rflaw
fianchahuzg, 3g. §_

. e
f

 

 @figus. (3. flurfiin,
gut-tut}; unit @auumlint a! Emu
fiuttnhslmtg, 3g.

 

 @flgufi. C3. fiufihin,

Altamcg nub @nmtnilut at Zlfiu'm
fiatrahahurg, 3g.

 

 @flgufi. C93. Eggmrfizinv
Qtlunug nub @aunxcilnx at (Finns
fiattuhahutg, 3g.

 

 

 y/Lt/I/thfl/ué /I//Lg /‘/0//MMM

//

g/MLM/L jl’L/LA/g/[L ILLaLoL/L /QL /7//L/LQL(/£d/0D6<

II] n

, / -’L ,I I I /// ‘I/
”I AI/ffiI/Q {yd/Z LL(,;I,IL«,LLM L V‘Lflfl/L ,(,u/L
4/ LL~1 I /L "I /
AW”, / ’ 9 {7’ 7 LL 73"CnyLL ZL/Lé gLLz/Laat/ A“?
77 LLLQCC 17 7 21 Lg (LA/ALCAA/ L/LZEL
Léflmy did/A ,3 >1: LLLLL/LZ’

/Lfl*L/ Le; MEL/(EAL AM/ LLL/L/fzy" /m/ /Z///Z:

/
/C’/ LALLCV/ZL fl“ @2/ //L L/LMfi/zfi {2ka

L/LWAAVM A; a;
/;/ A
rcLz/MZA/ , 7f 32L, WAC/ [Zia/LY “/AIL Mg

fi/LJ’LUZJ AlAcL/LALL/Qac/ LL/ 116012-6344;

/ L LA/ I

4C 1/1 1%.?“ LLAAL

/1 y ,
zfu/L AA LA LA .2 5 {/14 [jg/3L7 QM

//

{LA /(90“WAAQ4 ,Zf‘ /Z,éL{L1/C,d,(/1{

”DZ/LAM.
W: ML 7VLAQ (”am 772,643,“ “LOT/M

/

{fifl/Lfla M, {/ACMWM‘A/c

d/é fl/‘d/LALru/Q 0M5: J QLZW

ALL

f/LLLLL Lg flL/L/L/ /6Z,/DL WU

% VWMM g: C
r ' , / L
/é‘5'7 Au 0/ W ML/
/
3 Max/74,4 fl ,6, /?L€/Lm awed/7 u/

fiLa/fl MLMMLELA/Q/ /Q/(’7/l/Z/’CCV WI

 

 (0' i

‘ ’/

”Lg ,VZ77 )Lr/LLLL/LC/L ij? VLLC’Q
VL/
“LL/(”1 CZL‘j/g u/rflL/‘LL/b L/I ;ZL:%Q fill/LLC/ [/L/

{wilt/7réW4L/LHL 31(aLAX7’ZLLtC @5671
,1//

7V7/L/1/C M/ (14L4f76/LLL ’Ziégfl/er? LLLL

64 LgOLM/{LQ/ /;L:L/1LL41LLL 7/L/J¢“LL¢?“£

/&@/ZCVVL/ /p(/CCW LIZ/12 Mg%: (/06
WM, ,1L 4:216” LLaz/a/ ¢LLL flJ/f/Q

:}”21LLrfiééa/L MWL/I: QW/ &£(

72%;“) Vg/OWJ’LLAP M M//
WLMLCéq/Z 7WMX: MM?”

Zia/MM a Wed/7%

 

 fl/LLg/ gem/m 1547;4114‘ {LL/41W Qfiafiaq
L

vflisz/LL/Ly U101 LLLL «g Lfifluym WLLLLLWLW
Q/L' nflL/LL/“Q/ WLLLk/LL EL L/L’L ‘LLL/L WLLQ

{CELL/LL; Wuwcn/LL L10, Z7 A? LLWLflZA/LL/

// J

7
(3 41/1/1440" :/(J 011 aLL/ZLWUCCL «LL f/LL/Q

\\

//
7/1/61 V L/‘LL/ 1/4 mflA/d/flfl 042
‘ , L7 / L' 4" ,
% (/Z L; 4 , ' bC/fl/L/L/LW /6(:: 1, L /
4 J 1/ ‘
L/LL/L/LL LX714?“ Ji/ M/LP L/ @LLLZW
2

,4 ”I _
/k/{/0C LLfl‘ (Jim/Z0 LL/ A4, LW/ngw

, L L/j/LLLL J/La, LEM/L40 a ffl/iyréi/j 4L?
9/”

05 0C 5’ VLLL 7» JQLAL LLL 460%
t/V

4L6 Maj/LI /1ch MW mww

MI”. W kw" / 474mm
/dL/L/// QMLLéL/q/ “WM MM
{BALD/W %&Q/MM (Ml/LL11

/W@//Z//7LL@,L/Lb 0

 

 32 1/611/

".2 £53? 3” Vt ‘ “€51.11
’0

=1,“ M ’ /A I
but _£)./{/0(
.11 ;>

11/“

6‘
" 1‘“/1/ 411%”? MM6 m

“Z; 257 Wax/1;,

/ /. .
6’7we/ww 111.70

{EA/1, /£/2:WWW M W//
Iggy/J 91/1/316/0” /77,(7) (2,21,)‘W Cal/2;) W%/

:2; L“ /, 4,6;- ‘71 (W ?,ayu/>‘ fjé A
:1;

6.6; 776‘ AWE/774
6‘16; 3/
\w/ém/MZ 111?? %m? 6114/6 aéZW-awiflzfl ~
fiy 8W {(1/1gi W? (Jabber/L/ 6:1:sz J
’ M 1/ Qua. . 7 ,
160,4 ’2 f )7} 1/11 @6251,

w/(/r/Cw/W Wéé/ M/ A “ ['4 li/Ww/é

9..

inx/j le/ ‘/ t/L/C ,

ILWL

 

 

 

 VW/‘T’fW’Vzfl‘T/llw‘r‘

/,¢£ (2»! W432; 0k é‘V‘é)’:
Lb/(/FV) ”C r", [’3 6:; 1

Q,» _4 :1" 1/4 “WW

#2:: ”L /O /LMv/fl’iy L4J '3
5,4590 A../ ///'::<.A,7 / ’l/Lquw J’T/f,‘

91" T LKAQ, 3» {aim/$1441 kwt/

r\ J) _3

» 4L

/ 2/] " ‘ [/1 ""za.

,4. W :/{’/I.,
fl v / V‘r‘
“IQ/3L ; / oftLy '1‘. ,

/ L wit/F L a; jg’Q/fl" ’7
,g/fl/QLL of /,/LJ\ a

xerM, / 1:7 ,

f.

L 01 my»? 0 ~+ b 1?” WW”
. Q‘é/QEZLL/{ygk‘i‘gfiwqw MW V4, W/ ‘
fl

UL (I/f/LL

‘wvfl L //’ mu vufi 44}? 1%; L (27,14,
Zéfik/L ELK/DH $441.,
kw r/r é4< LL
”4% w

w" M” “3/77a

(g/fl/[LWM 4,1,, me Wavy" #5700;

Iril/MMZZo—a/éW/UW iW‘LQdL, fiAwosj‘
01114045»

(”Z/WDC/ Aim/ q] J7“; r/L//({/ AZ, (flVi/‘ff/fi/z/ M
W07! glib/h, [7 (Z Q14¢¢L»‘gfl//A~(Ai ’2. w

M “Q 0mm
Z4- 44/527,]

5:— 13155;? 4” $75,»

f

zwm G'v—I— Mayan/9;, ;M/a,<,}{r_rus 455qu H36 ’J

$67»?th

M 1473.133

 

 

 J?“ ”2%
0 Kg

(/4

{W fuov mm 2§§

a fluiZWa/g a, 2:45.51;
$47x~m me w
W

4a” m Iw/ Mew,"

 

 

 - ’ ’7
42W MflWéWQ W Li; MW
[/27 :53 24 (zit/p M N 5604; A? W
‘33” W W W 391%
,/ 4 ' /_
‘ / 232/

 

 

 / <7 /7 ‘
f //,l/Lu/<fl~/r7 // jaw/WM
/

4%”, 2 Wk,£}? 9W

9:15 ./’i K”. “W

5 a @Wm , Jng WM
J .v/v ; m -' k

 

 % qugwfim 7%
L7ébmfmm

%Ww %W%‘2fiw

W 7?Wm @WaéuM/7

\ \¥_h

 

 / [7») ’9? {7/ [3-K iii/L
0; L 1, 7 /

 

 fl/W %

W
/W,- [M
Ma) pa% .

W

(EM

’7

 

 Q —MA//W A,
@i/VOZCM/L /ru % firiw M 09 fié/qv
fix“ 7% WT :é—v A5 9:4, h M
g ‘ 4/ 975cm" Ma; 4' WW A CM WW WT
VW—r—V‘b‘”; I ()(M CéZL/v,q 19”” LI K—fi’g‘; 79 .

r,
V] “/6 ML“ C97 Aw I, (W 7:

#4 [I’M/AW» 3A 25; /%WébiA/VL¥ ‘ arf/ 3’7
[/ZVLA— " (/4 ”Hi?"

I, / LL
ma“— amm‘w/icflfs’
QCoavw v7 967 fl/y/MM
CtQKZML M kid 3: 4 14:4 ZékfiLéyé¢
mug/MN 1212 62/] «CA MCAL //9

”ya M c

“7"

AC 10/6) 1/7// (L/Lg) {7 %;/C{/ (:44 ”(7&5 [a
fif/CX; \ DH /Lc/%(fl7 [/L/f’é fen) 22:! @WZCN’
fZ—x/CC 9/?

[fl/4W“ Wff K)

[QC/‘LCJ Wr/f/ jm

¢éu¢¢—

 

 Wag %{/, Cat (Zia/“CL; :.

/ fé WZLV’J/Z

41717190 850W /7L “WW-AN focflq

//[/—{¢L/e/c
3711/ /,7\// (/64
[/44J ,(r-LW (2‘.

{PM/1C {/V/y

/M4 wmo/ ‘
. ' Mac"; ‘ /;L<_,1>
// “:5 7/274, V £7;

7 m2 :9, MD I»)

91%“ 097w /%{7 “4"

A1%W AZLM‘

I «4 /)W—r/-\ ZW 4’44 w/ .\ ‘_
Z”? 2421:;
wo¢44 Mag/””40
.4&4Jc v—j/

1mm

Kiri/(Hial—
MM \Wgaxé/ / “25/1444”

.4 W
424% (/4011,ij " @141:sz sz/ju

/‘{4%:

 

 

 a {W CW (24%” M” ’
. fill/vac» W91 Mmfiv

 

 f, gu/M/Zu/z MM W/éaazia
W777: $7: W 5777 7W
M77777; 777/7 amv wow

4%?” chww’fmcm/ [5,9974
Mrs/«137%? @t/Qka/é) ”fig/Mfr;

W
MLZ/f M4, «,7, 7’ Why? 7,

// J40“ 77/.
flat. [fig/7% Zév M f0 " J
WW - ’-~- 1/; m I, 34/7“ r54
F % W/r/MWV @773 , g
m: // (/9 fiat/£717, 2174,6/

WWW/721'
% /¢7%W/ /%€/2é/"‘¢7 446,“? Z

var/1% 47709407777747, ¢W1pflj
gm M 4.
flags; W4 WW %W@%
I; M W a {4% _/MM “'74/‘0/64‘“

W MW 730% 7%:

W
/ Maw 44::
.Wwdg L“: % W
» WWW/7;

 

 Wévtéw

/é&/?OZ £L{%m% 41/11/44 W"
M/ flf/C’WVMa/Qw” ‘¢/‘/ 4 1

 

 Wwe/Qau/Qw‘f w ; x. % f
.42th m we. WWW” - 1 :4
CM1/ Wn%unoxl—€e $7111, ,Wai ,64/ ’

12%:51“ 0%» m: $5M

1 flaww ma’r M
1% p%vfl ’ 991$ m «of

(Err/L: p mi . 2%
> I >

1. A]; , 7 g
\ 9/ 7' M4
”Lb C/Vw/xfléfiéwvfl

‘ W “4 1111. w H m owv
(W “4/; (WW/b (5 1. @206pr 0.7M) 7

, / 1
(MA/Mu (14/ 51/va ,/ W9 ,3 . ,
ape/2, .. AWN

W W 1mm

lr
. ) y/I’La ~Z/’M, W WM W
I V J' , _:

é

 

 

 99%

[ALI/7:7 2} 3561599497 “Va

M M; “i M 7% “M ”W
/pfi !' , _, ,7 1‘ .. 4.1 W/i/‘M/MW/k. Mfi 71%

K—L/ /
I . , \
/ r I WI; ( ’/,.
\ ,7 /Vé(/PV’ L4 ¥ V6”! /,“,/L/ L; 1“" ’ I? ‘L ,. ’11/(344'

”‘~.\

, ‘ 0 M I
K2049; VJ Ki?

flm 'IJWLLD // y 760;: ”:4 o
/’ -~
{if ,., a — M A ’ /
_ .6, $1 /LX364 m ”éég/ /1’0’M”€4’
1% /:r/;;( fl/MJZCJ 141,681
9%," t- l/ I; ’5 ‘
(“Mu W/UW ’YA/ Lt’
)5 \ a R:

494/,“ , , / ’
‘/ {/0 / . .. . 1/ {kg/6.,

 

 gig/W". 0722;: «4/ «w;
[VI/m M éfifi {#07 6W , @flx 5‘32 4W flea

Q/(i‘afléflflafi’lfa, MCLd/[A/kzé 4504/}? “@8/

P r ,, / '

AW EEK—2C (39/3 Afl/é /’ pénx (1442 1;“??ng gm 3am
~/:’u/e7\ ”)j/ WM (42/2471: flan (iv/K /Z&Z.WJ

021" [If/kw :5 M34 (ha/4 .

-\

,‘V\£\’fo\ >

A ,4.
%/_Q§A wa/z/ 9-» W Ava/V ”cg/vp/ba 042%
Lug [Li/V WW
, Wm / . .W-m 2.6/7 ’6
”72¢ 3%? W VVM;f\fl<\/5I\ / 1194/ JILL/“'8, VQW 048,170",
I" x5171» F? 9/“ 70me 43.2414,
‘11 fl/VW xii/VVM/ ,AM/L 0:7 7’14).

. // M»; 2; / J 77 “’
/~—;'A 2;, “flirt/L w” “Vufyy‘fl/Am W
/ I " / 1' '7
V ’ l"
,

V ‘4" /\ Wm,
‘
A/C/r' pin/‘44]—

m 7 W“- w (m

Wy/M/W WWW

9m
MWW w WfiWJ/a flea/é,

/94x/ (Lg/wk by Airway ’4 1’3} 7” 3‘7f’“ QMCK‘J/Wf’t:
.__\ ”"14

W Mack/dung”,

m

712

”(7’35‘WVMM

a: ”A“. :'v-_¢:_. L ‘,._.___.~;_ -- m

 

 22/ch . ,
g‘VLW fili/uruf \J/
fi' ham/J77 :J

W E Zr” jMfia/«v
W% {MAM miifl/t/L

'. 'fi
W Ft/Z/L ;:3/’/ 2/2/me&7 #99“) /

#4Wfl M ,I
951%? @I674~/ua63;/

MIX: L";3‘:14<1 / Ate-«W
% a4: {fl

OMWM

 

 

 ngh: “K“ 3W;

LWMEK \

‘T , 
'r” \\l ”4
\«Vr W guiLU (\ 2. i591 6&N\ {\j \A H v

v) 1)§:Vfl.fln\

V '3
‘ ‘ A ‘ I \I'\, \E‘I‘W/‘er UV J
‘Ux-Vzu WW '\-

 

 

 

 lflw“:
Z4?“ M £0 5/
54W 0‘ ’4” ”

 

 Amiyv W ’
, J" J

r‘

,x x‘
r 1“ «mas-9‘
39,1. u?

.. is”, ,

é

 

 3&7 ‘ MW Mam/£44245
7 LA, VW 14‘, f ‘ fry
flriyl faazflAKIW

MM

0 Q—Q WNW? VI

 

 

 ., $493M£7§O§A m gamma ,

[g/fimg 0,237? ’ “MW; A; QUE/Lmfi7é@p\{é

/ , {2 ' v' ‘ _
x / l

‘ x f 11/ [I I . ' 4/ ,1 V ”(Li/7' w»
x 4’ ’~~ j "VA 1 WW

- l/z/locéé—«r— / .
~ ."”\ V. ‘ . 0
Wm (/f/ /fl’Q/7 {52M //’ 3/ // // If I’ L

 

 35W

flvzfié‘w («j/LETWWWW

q/LM/é/fl/‘LQ‘, /) //
%,%//v4/LO j]; /\:/'*/k (/7770 //C $4,; » .r/L97/
W 7C LV‘Z/ {W>;/ é!) ML {/;;/4 f3 LQ//-’ M/M, éZzi( F

(/9 flaw/W Guru, MM)? :fi/ JV a glue) / (pa/2
[WZ1//Wrz;x MW

$1674) m jtfi‘ja%/ /gK/o26u,._o Qy/
7m 4%; may '
M5 moi/A) CZ L3

M ‘6Co7bJ~H~
/
)Z’LJL/wa/(ngmH

/%/M7 42 5mm
/7 gm, 8&7 #0 //%’:SN
v»+_ 8J7 / 04621;,
:75: , Z // 7 4; 74’7“:wa /
7 W12} awn/7 /l/
v/l/e/Zu4/w 4W
/ 7

 

 7" EfQ/LL, X/L W i I / ;

, (1W MW-
0%,”. did MW'
@m

l,
/

. , / KW]? // g2 /
AM {Kl/4&9 1/ 6941/0 /
W ‘ fvw/ 2/;7/05/0v/0

1';in AM A WC 0 '

 

 M)
= MJ/Auaew- K 06w) 03% W21

f% M orw a, Magus :jwig

W

(lbw

 

 my

02/}
bad, viz/M) W
Mag %

(23/0/6 IF) flat/wk fly/q «- ‘ QLQ ‘51:
M — ‘ %7 7% / ///Cw [/77 26 Mf/x”! 1/ .C 1;. y Ljflv’y L119 [(1 ti} I'M/J. 1 Z .
I’

{W 2/1, 29% fl/‘jq/ Wmfia (d /k / 142:”: ”L; {/25

40;, s/z, “ J5:
./<’L/7'Mj #:1/ch , z “3/. 2/,” Z- / I {Lg/22%

V y/ ¢/..~;_n_x.;< 4;, L Q/g/L,
ff.‘ {11‘ / , , K
r (/J 1‘ L 7;" AL: . ,, ‘
’_/ ,~ . ,_ .‘v \J (/4 (’11; A? \— ‘.,;_,f\\ v/L I) .'/ \ 4/;
Vy" Ail/[(1 ‘ “4/41 / / / )//
VL’ g/

;-,y¢,

/Z flW/c 6/1 054k ,08 ,Lu/ V/fl gar

/ '}/_ /(///, .AJV 91>.
92” / // ‘ ”(F/3"”fi , “Kw/Q 27/1

 

 /,?2,5‘Q1
[i W 3/5, ~ 9 (4.5% /V

/% WM 7 Q 4.?

@fime “W

: WZWM;

M W4
flQPWQ
‘ W7 m4 W 4417:4944
fl”? /W
: 1oz: flaw. W

//

 

 zéflgflficé
ng flaw

CL/QM/

h

6/”???

fl

Luv /

L
W 0L M M

$7 M 2:2,“
5%
%w42
@4027»
ml
flL‘DL’Q— LC,
5” ‘4
@7

4W
7%

f4 .2 ”1:52 .
my g:
WaMWWZ;

W
(Dadac/fi
0&4

W
fléfl/
Weafl

”(4,;

‘ /M

W

 

 / /.e. 70% meg:

M/m MLg—LL [dam—E. Wéfi
flaw/x Mfm %A«L MP. W W/VA

' pm my w/ m/fi/ifl Wwau»
fl/{m/l/z. Z114 7677/5/51. @RLCLKLLZL /

IVE/(7M (a &beW

We% a; anew 6

fl

MM 2%“ Moe/5r M39?
@RM (gm/Nu» @~Y ”(A/LUtM:V\ a — ‘

prDW 694/ W ear/1W '
Qua, MW/7Wo 014/841“, M [Le/"OLA.

[:fiycI/ajgeaaw mfgcwv w
Mai/2.4L a. Wm eta/a

@O’WL m:/¢¢ou MAM WW

 

 fl/Lc. 9%,. /z/a-7d<, /W‘6
. /r g
I fé Wflaggjfla/L “My 924:: Mo
QMW 4% %fl£fim $393., ’12:“
@manQ/Lr/f “ 247W M cm hM/fw

W fer”? ”/4 W Wfiuiyt flra Maul:
fi/Ziég fiémézd 05:? fla MZ /W,

0 7’44 ~ "
”MM/LC; Q/gfflufi éj¢uf¢ flame/W

ffl/VZM awy%;g
0-47” xZCMZ/n 7‘ 3'
NH; fflm @Z’L/Um "

6050a» 444 ”fiaugéL/IZLVMMMLQL

M/Ilww /\/2_a.wu ‘
War/cw Wflw‘l fwd, /WW:

”ax/u, wfiacgwed»
- /\

flML/‘nrm? F/r’vu/ 44/44, L/z japan... fimw‘

 

 3 7%? h“ "m H
(\r: firm ¢Wm fl‘Ez/V’fi 1% ’jVj W
/"{z;’/9r ”M
I" K {f fly—4 {/7 a?

:’”‘ LIA
” ”/w W mm AM war/m
47,4994” V0647; 4am?” , 55., 12m, ’
M @dru/a ,Z’: Alwmkw W?
KWMZLLGLQW Mfg?» filed/rariw WW
@MM‘L‘V 52::f5jh (4:3. \.LIVL,/7§Li£ @Wfifwm
, f M?— Mmifwf’vfi’» , .3 . W ““3 (Z/aa%.

L/‘f/H Citicé’é’ 134 I)!" 2'.“ {/4 MAX yawn/i=4,“ (a;
féu/‘A {Cl/j Jig/7 I J ”Z! "/6 ‘1 ‘ 7; ,AC/v 7} 7,4,,L,

fh £54 /’/J//:(/¢'/r

_ . am
i J1 WWW 15/ ;M% 546W
921:: QZ/Wifimai £4??rw

Wage“ 7Mfia¢$ M/éfnu2M PWW<

/w%::at:\ U“; 97/4, “17;": G?W&§%:a 3/31 86a;

 

 I773 // I424; L: /:II-7°/ a/fimw WW“, I?
_ ,_ ;W ///QIZ/Ii;_ ZOE/>lw7Ié/é- bawd- 4,“.
O WWII/m w. ma If ALI. wad (Z
/7g/z_7m I; IVA/#7741, /W_
01/12!» M22: 7/ %/ (Wit W Wfliw
(/7 I'm 17:; 2—?25 32% /@YQWZ:

/ZI.7, Wf/L'M a, a

" ‘ ;, 73.42 JSJ/O

f 7 r?—~’1—‘”;fi LET
//.//:1L_; VWZBG$L gut»:

/
“"“ \me‘,’

.gziINIxfl _;/L,-. V17 '
/ I

,_ fr“ “flew" 7' , ,f »»

I/IIIzI/owc JMuI/wf flflwI—L
’ /{I§2vv’lg,,s;,{f, 1‘ / ”'22; .45» , > ' .33“? K 57%

1 V

’ I /’./C:.‘.// 27 ,//z uL/Vu W QZ%-M ’
9:1,:ufl/Wc. VIEW flIIwartiuué-Iwfl’flwifl

3404:”)

gin/r— C r/X/l Cffl't/ W 47613 2:
II If; 5% Q4977 III {LII
9/320 M 9W 442 an W

/7 v. ,, ,
,yj/J/ 1, f 1?va «:2’

//(¢ {I "3’ (“W7 fl

2" I 2'“

“£235 {54: If?) @4/ ’
‘r I ZLI? ”’1
_ I ,r ,1” :, «7aia’oéié/ Z 4W3 Z51

1: j / "‘ ”Dr/CM é’f/ ’j/é; y% 9" ¢Mw~¢u
/ ' / III I» LZJWWML. “ZZV

/, /‘ CALL/a 2g“
2'20, {#71 0794fi/ ”

 

 ”1‘, WM @ Z,“ M /0/;)€ M
flay/wa 7 a

"CW 0/44/44 44% 44144444,
W 444/55va fluaW M M4,;
44:: ”44/24,; 44: 14:724434744/ c4;-
I/7/9 W @mw%fi/w
>4 4:44 4:44 % 4% 44:4 (4% ,4,
Maw/3‘4oC/7YZ 9:4 W/fet {7,2, 044/4444”
41%;? {WCQV' XIMM I; fl
/ 61/531 ‘L‘ ,Zflf Q_% pr ML? 44% /;:L_;g/:jfl{ ’-

Mfi €fW77 //’3?

=0

' M 9m -%%
Mo

/W»74‘C&cuw447 4 7 %fi/%;/W ,

 

 ff
.. Q,” kgu/UCLIW ’1/1/ /

,, ,1 2

\ .

if: \71;:(/£ .25: 111-544 ’7’}: Ilih/MA/B M Q fi/eW
74(1/775L m 743 1"?ng FL/fiéLk71LLfi/41\

[Ma/aw 7’”- 1021/,“ 717/ L/flia ZEWMCF Chm 511,71»

(:1 , /7 .1 , x“.
— I’ \’ , / 1 l .‘ 77‘ ".1 .‘
. “2.47 {312/ x1‘ 52.11/31 5’3 L ’ 7 2/1194 V7“ '4 "‘V/ "

v

.«1 . 75>

.; «1 ‘/ 1113‘ ’CM sift. 2252 ex : C0120 1#%%

M (WW WWWVWZ W/az
/ W/W WM 275%” A1214?

Mafié ‘ C?

4 1141 (17%;) ‘f/W“ / /Z w W Lid/{1%.}?
(1/2 444 Adv/i; rib/15715221112”? ’

/7,(.~Mr), 72961:”; awry)?

/ 3L 1:129; Jot L (’1‘ ”’1'

9/ M/GC/CLAW ”4’74

W2
. . v ( ,{,{)£€ ELW M10 (QM/CW“ %MW

““47 C.
634% / /V'z£”‘7
1115: / #WM Z1417 (1f ,
\//// ,‘/’“/ 775/ C” ft? 4/5! 11/913111? / ”ZWQ-v F
.. ,7 Mir—,1 ifmcwf’ fl?” Lizzy/U414
”Mu/MM W flyafiyfl) 5? W-

.1211- />r"f£ 1/1; 7% V