l
 
, i
  Pit —:,·;;;:·::.:.:;:r. ,;;_;_, ; ;»;;;-~ ;~ —— — — --—- - ~ - - - "
 V ll 
 V  Q2]  — 1 I
» _ ~j Ri&'fEr$ OH" I’OST¢XC}E.  V
iz '» l
VJ l,n’r‘r1iiw nut exeemliiig L ounce in weitglit, tn nny . l'
V l pmt, ni` the l nitetl St:tte>,1n>t over i€Oll|In11n·».Ileents. ‘
l ll` uveriitllltl miles, ll} rents. (()ulifmn‘niu. uml Urvguii, 
I ‘l lU eents.) Letters trvigliing; over Q 04. annl nut over r
{  l uz. ilonblc Lln:~e rule:. ilhmi /n·j»n[m{¢/ /11 uf! rmzetrs. Q 
l V j Dunn- lril·1’l"l’l€ItS, l cent. Alny he prvpnitl or nut. M il
i ~ V` _ l _\l>\'lZll'1`l$lill],l£l"l`l£ll%, l ce1it,in mltlitiun tull1u1‘cg‘u- V
;- V ]:n‘ rutes. l
= V l
‘ - `V \'_ir,1;t1:i.i: lrilH'1"1`lZIl$ muy he registered hy upplitczttien I
V Il ut the ntliee et' tnuiling, und the puynient of at regi~Lr:t— V
- l~ tiun {ec ul 5 cents. V Bl
. l ’l`u (Km xm nud other British North ,·\nn·rieun Prov- · 
Q  inues, \\hen nut over 3000 miles, IU cents, {or 0:nwh  V
- VV oz. When uxer CIUUU milee, L} cents. 1'lt'llll}'1l)L}l1[Ul1~ 2
j  tiunul. l
i ' n To Umalvr ll!lITi\lN or Irelannl, 91 cents; but if sent l A
V V to ur l`r{Ul` _ `
j tg in the lfnitetl States. V `—
§ l
L l Xli\\`Sl‘.\l‘ljll€, Perimlieuls, l'nscnlt-e11l.lu;x11)‘]nt1t ut the lvnitwl r~lutt·s. zunl \\‘eigl1i11g‘ not
{ ‘l <1\‘er§S ie<, huuml or unhmunl, not \\(Zlglllllj.;`1l\'(Tl'~l lhs., g
T. l fn1·;n1yilistu1n:e uinler Jitltlll xniles, l rent per ¢1llllt‘U; V
·, V n\‘e1’I3UllU 1nil1·s,ZJcenlspc1‘ unnce. Tlie:tln»\u1nnstln:
` l pxrpuiml.
. V " I).\¢$lYl`l:Ill`OT\`l’lZE§ it ill be elizutgetl nitlilultt·1·pnst;1ge
· ~ hy neight.
tj No l'.\t`l~l;\lill will hc f0rn·:n·tl•-tl (exceptl10<»ks)\\‘liic‘l1
g tx eiglus over Il pounds.
I ~ 4
l
li i
*n Y
2 . ·_;_yr;-- .V _ V