xt7qjq0stw34_1565 https://exploreuk.uky.edu/dips/xt7qjq0stw34/data/mets.xml https://exploreuk.uky.edu/dips/xt7qjq0stw34/data/1997ms474.dao.xml unknown archival material 1997ms474 English University of Kentucky The physical rights to the materials in this collection are held by the University of Kentucky Special Collections Research Center.  Contact the Special Collections Research Center for information regarding rights and use of this collection. W. Hugh Peal manuscript collection Julian Hawthorne letter to Mr. Osgood text 43.94 Cubic Feet 86 boxes, 4 oversize boxes, 22 items Poor-Good Peal accession no. 11453. Julian Hawthorne letter to Mr. Osgood 2017 https://exploreuk.uky.edu/dips/xt7qjq0stw34/data/1997ms474/Box_15/Folder_11/Multipage4966.pdf 1874 December 29 1874 1874 December 29 
  Scope and Contents
  

Peal accession no. 8404h.

section false xt7qjq0stw34_1565 xt7qjq0stw34 7 mm 57w 7 Wadi/L 71¢ WW? (LI/WW MW We) . ‘M WM/ aWac/{Z WWOO7’::IC WWWLCWQZMWWéfi Wmmflmwyi" 3?;me ‘MIWWWJW ,7mm Mi WWWW7a Macaw; WwWWWa/CZ Maw fiwWwWh} 3WWMWW 77—2. WWfile/rm Wad/Gil WWI: WMMIWRG) WN‘Wyzyfl-Wm. #WW alga—Mn WW glow/Luau; mm" MOWWM. W [577 W4 WWWWWU. JW W 15W 0.9mm MW7JMW_ aim 'WW WWW g1. Jam r’ MWfiL’LM/i J’wu, M4,, fiMMW/C/ /6U‘LO&9¢/LMM. 5 me. 027“? /2/4« 7 .flZa/r. 214/).51/94—4—94, WWIMMMW W,MQM MW Frag” MMNWcC. J Munoz a; La anuwwfl WWWW [atmox/fl ”MWMWWWonv/K 52ng mea‘pw yWfimMmthym. ”LMWT? WW¢WM m W,um, WMWKMWMJWW WfiWpCJWJQ7W IMMWkWa/CWWWC ”w, W,‘M1)rifu‘/IW mewzz; 7va/ppzlefi mag; MWc/c‘d‘la MWLE;&&7 JWQA. L 3 Wag/mam www-c/MQWW ~ WW :2: ‘ (Is—MM M9» . V - W Lemma; . “W7 47547 ,m WamMMfWfi—m W‘MWrthv/rwaém WNWEE‘LWWM/ WWMW' IWLCMMWMLLQ, WQXW W64 WWW MMWW,W%M WWWWM aka/Mun W‘A‘WWWW mwj‘kmmfiLW wLmvfdMW-‘A‘WMWQJ/M m Cam/49667 M WJWWfl/ m, A W a m ”(WWW W mm W W w/W W. W A: [2; Wm 0744417 mm, m 9‘5me WW {4% arm/7 Dim/r0232. — 71p SW Jim/{91,614 Mex/L1. W W,MWZ€7 6 mwflmm;m mm W ”/74 J‘MDWWU/ O‘VQWIWWWOLWWJW MJ&M,WMMfl/~a¢mfmm WWW‘ J’KML/Mm mm W; MM“; lefim KZMQWQZMWMW/C; pmfi‘WW‘miam 7WMMMWMLW mflmmmeG/Cr WW7 WWWw/L 434%"wa W" W»: /D £3,951}. mea, flim— 9meowJWm~WzW05 Mbd’orvt‘. WWW/KW” WTWWWL @d%. for “me mm," M J’W \ W1;forbc‘wMWEa/Cmm7 W PWQL mm W 'mew) W%WW@JW“¥£W’ / WW-MWM‘ELWW‘ (ya/MLW’ W047, ”QWWWIVOW Writ!) Mama WWW/- WWMWMW” M whmwm¢x7afwrm' ' WWWWM,WWFWJW W WW WMWMM WW fizgwwmbW—z— ~ WWWWW WMW qmwmm MVCWZZLawW fummzlmwd W ‘iwmmmawoufflm JMMWQ WW 590mm,“. 2"“ WW 5W WMme av " mquU/W [Wigwam mm m lama 05473. Mb. '6‘“:— Wwa Mammal/[WAT W WMWWWIflWI ”WW'MWIW'LMYW W WWW 55W MOON/w «La Mam/QM» ac.‘