xt7qjq0stw34_2560 https://exploreuk.uky.edu/dips/xt7qjq0stw34/data/mets.xml https://exploreuk.uky.edu/dips/xt7qjq0stw34/data/1997ms474.dao.xml unknown archival material 1997ms474 English University of Kentucky The physical rights to the materials in this collection are held by the University of Kentucky Special Collections Research Center.  Contact the Special Collections Research Center for information regarding rights and use of this collection. W. Hugh Peal manuscript collection James Mackintosh letter to dear sir text 43.94 Cubic Feet 86 boxes, 4 oversize boxes, 22 items Poor-Good Peal accession no. 11453. James Mackintosh letter to dear sir 2017 https://exploreuk.uky.edu/dips/xt7qjq0stw34/data/1997ms474/Box_24/Folder_108/Multipage8671.pdf 1801 September 9 1801 1801 September 9 section false xt7qjq0stw34_2560 xt7qjq0stw34 WflAZA/x/Q/W/fl/mgmé; WKMW/O‘

W222!» 22222222522222 aWJWwéfMfl/W " ~ ~ ‘“ -:,’**r*'”‘*"“1""‘*"“' 2% /2./ 222—2 222;; 22// '

22/22/22 M226¢Zg %/% /Méw ;/4‘7// @@ £2 22222:) ?/%/a/ XM/M‘ 422 211/222 222 2/2057/42é/g

@W24/fi 7%%W264%/ Qa/féWaj/C - /2 2w: 2,“ 222 {2 22/22 %d;[//222/g22¢* //%2yzy/%é¢ ’22
7 2/ g/ _ / .

W 72 /W%fi€2 22222222222222: /./ 2222 2422/ 222% 2/ 25/7 fi/wiz% zSflW/fia )-
2222) 2/: 22 22222 27 2222227 222/222%2: 2 /222 / 2252/22. 22 2222, 2 2222222 22 22

/MWf/MM MMWW Cé‘éff 2212/ 22 221%2/2Z2Q2Q222fié2fi22fifi272 ,
QW/l/z/M/wmfl? /%W22212 %fl% [/2/22222/ (WW/% (“z/’éflé” @2/22/222/ /€W//¢“m

2, f/Lfléd/Q @% 7/22/22 /2¢¢f/427\u véazt [29)? {142/7722 KWWf/h/a/érkl (avg éflfig/flé
27:72} 9422le 1 fig 51/427222»: 7/é3 622222/fl22f5r, Zé LZ

22 222222 27222 22/2/29
$72 0222 ”W 2222‘ 23/ £222 ~
:7 £52 MW
23/ 2/2222 35772022122622 60:22 5 (la/602%» } djé’flza/ M “12:61 @a.
27222 2 2222 2 2222.2 2222222222222 ”7 W?”

i 2 222 2 222222;) 22222722 22/2/2227 2 2
“bf, /cha7 63/ .2: $2 W/a/MM/m/é 2-2 ____2 -2 /% &W Of I

., @4/ icof/%Wf&2w fig 23724/ KW $2 2%
7 M W JflZ/Q’L/ 2274/! 2222222223? 2/7222} u’t. 2422/22 géfi ?/ 7

”’2 .22 22' 2:22 2222.; 22 22 22222
Wm/a w/“WéA‘Z/jé MAM¢M£2M ~ Z6” w7éfl%792/227%M/é gfi ”Z/Wfi

522:;de / KMMW (IL/{JZ /4L 222/222 £22a‘.‘ (122722224) 4/2222 2222/7422
W * 2 '

 

 £25,212 @MMWWMA@W%W%
, MW Mk Mmfi” ‘W/ MM, / MM M/MMMM
&M:;///// / flfi/MMQ éMZ/Mz/fl/M’l/“x’ MW KM fifi/ W 762/
/WM 4/ {W

4/ &/WQ/M/Zv gM/édflfd / d/
u/MMMMMQ MM; MMMMMMMMMMMM MM MMMM/MM: ”MM-Z %Z: / /‘/’“7 M

MMMMMMé/MMMMMMMMM MM MM/ ég/fl/flifléfl MMMMM/szfM/M/ ./ MMflMMMMflé/l

W%W/fM%W/u7k MW”/‘%) M7MéQfi//bg WM? KMMMZ Wfl¢y
MMMM
WgfiédMMMw/M /M/MMAMMMV% % @fflMéZ/Zén)é /

MWM M/M/M %7’*Z‘M/W MMMM M M M/M M M M M?M%

MJ/MMMM @WéMfiMQMMQMMM/M/ MM flMMfiMMWMZ ”Mmggwr
MM MMMMMMM/MMMMMMMM/MMjMMMM/MWL MMMMMMMMMM/M MM/ MMMMMMMM M

W z? 6/ kW 7%/%MMM§MM@
”MM/mi ”(M/MW Z’ “W’g‘émf/‘WM‘WW Wm flflM/MM/MMM/MMMMMMM
M MM? Mi MM, MMMMMM MM ,5 M/ MMMM . w W M, MMMMMMMMM/MQMMMMMMMMM
fill/WW C/Offi é/éce 9/431 W169 (oz/IX” /MMLJ ado/€22 %t

M: M; MMM; 7MM MMMM MM%%MM MM/M:
1%l/Naf2Wé/w) ///M /W %%7 {é/é y/(mfiflMJQM/agé)

w. M%/M%M MM/MMM MMMMM MMM M 7 M
“9 mm? M M/ MMM MW / MMMM/MMMMMMJ,

Mfl/MM/Mé/ MM/M/MMM/M/MMZMMMMM/ AréM-MJMM/
/%m@%@ WW” flag/Z0] Mfl/% Mfg/“7552,? fifi/é’ayv/{yMyw flflfl/Méifl Q// 7’”?
é/WWM/a “@w‘fi‘wwéwz‘” “éZQ/MQM MMMM ~ZMMM/ ééMM-MM fiMszMz
@M %M wMZu/t/VF 2‘22 Max/M / fiwwa’ Mg % W K @5

._/r