xt7qjq0stw34_2819 https://exploreuk.uky.edu/dips/xt7qjq0stw34/data/mets.xml https://exploreuk.uky.edu/dips/xt7qjq0stw34/data/1997ms474.dao.xml unknown archival material 1997ms474 English University of Kentucky The physical rights to the materials in this collection are held by the University of Kentucky Special Collections Research Center.  Contact the Special Collections Research Center for information regarding rights and use of this collection. W. Hugh Peal manuscript collection Isaac Newton autograph manuscript in Latin text 43.94 Cubic Feet 86 boxes, 4 oversize boxes, 22 items Poor-Good Peal accession no. 11453. Isaac Newton autograph manuscript in Latin 2017 https://exploreuk.uky.edu/dips/xt7qjq0stw34/data/1997ms474/Box_27/Folder_42/Multipage9577.pdf undated 
  Scope and Contents
  

Peal accession no. 10564.

section false xt7qjq0stw34_2819 xt7qjq0stw34 : [c.2317 714 m ‘L‘M 119 'H K ,. 1.51., \ 129% L'i‘Lfi , I L“ (Vahu LCM-9,}. 1» Z“ 25:90 7’41 EMMA/w C‘ch‘ZVoy—uw (Cu-[K4 fig): “n.4,: ’4‘“ us! f1d..;i , W/Lmflhoa [haul $5771,“ 65': [41.1411 01414». {W A Q/ 0”" VWQ . (Mm 4min} (“#9170477 (nu: gifésgickii nan mg, :gwi/‘kAWV :m A!“ (M, v. ”14H,“ 3‘54“»; 24“ > 3 ; 4r. s / ' m " L7" ( V imagnml, {(2‘de 4—» affinity .7le _. _ —- -— 1;..r./(L1/YW[ 1:97?“ Vb}? (:0 ‘VJ‘ q e‘xVJfi/"J “m2 ( L "4 mmy¢v4 74,; L Casrw‘ FLA/(t4 “rm, .4“ Mai/v47 r /1‘y‘p:fll .1 a; 1’31 “43‘, f . L’ Zc [ahJLA‘ ‘9'}! LASER-3'3 I” VfilXXW—LM 13 b" 94‘ Saw fir a”, 1mg“ Put“ / ‘37 nu¢fl{1//}I:L(:{Li4m;k. ; mmdwi! V a 9 Jnrlt ifflxc-Vv“; 44¢ CF»! “W 1"" Cf“ /7 Jun 714.91] 04% )QWMK /).1fl:¢1 M41. KC: #flm («a-r LJ ' ”7 , 9. f3”: ’59an; L: 75.44713511“ /; 1 r) [emai- (9" o:w wzc 7” «w M ncv Lo... u. 2 . / fit «.7 fgca M245?“ “M”‘1, (“QM %V_ "MM“ ”(“31 W79; «FC'VVVVM V W" (LP. ' ’ K .cg} “.111 1+ («1“4 ,1: n , ‘ {Ii NM, ;£M}'%‘ 5.1, 2 {éffi 7 2 [(u*]¢m fiatfi /VL4 if Lam WV“ Std //)'z7 4”,“ mm 9% m. c. VVVKLC‘VVLLLM'“ Vfii’fimififg, )‘11Hff’7‘t‘ft2ifit/lz)?!" {45.4“ 1; 3 (r a . 9 .... ; 1m.“ fin /14 l, 4 5 . f (7“ ‘73 / ( fl‘nam («I ackzhlfi’ ”‘7‘10‘1‘30 (IL/”3% 93/“3, (.504. mn fefcl; ,{ 7711 “if. )k W 9547444571“. 1“ Vu- {xi/w. M}; Mfr“ 7ktlbw/7m:‘ Mr. 9+ «2k (Sm/5/u91 altuf’Y" L VZVL LVVV yj¢7tl VLV rVV’V“ ‘1)usa, w/ 1151 {Aux fl‘ éku‘uz iV‘/"+A W¢£K107““\ .5, V x 3% “VJL/l/vzw‘vg , (a;‘4/xVV—Z:un.;w/ V ”Mn/9‘ V l ’ ' f7 9 9 ”(Vi . Ii: 1 2 m: 1 , g‘VV‘t’hhfiL g 5 Liana“... .1141 )1 (“ugf‘ ,, W ($4,454 94mm” .LML' g {1 “19% 44 A—'«s‘.«“—I 1“. “L . V LZLIZM “—33%? “ Cum % [ifQAcxfthaz- [1,) (I “5'1‘1 H, MU /ncmmL 7W Vw fall a; V4414», w 4-1». Auzflflr M Quagmtém ant-:11 A 0‘41;ng 9 131a“ '10er 1“)» [I fa/sq’hfif (”13'de C £57: in 1}; yr“ LL 1;. v.24. ”(f {ZN/RC! 9/ LVK avast/1: . 2&le- ,; 1;“ ‘¢;\ {“11 9’ 4 1’5 ,, @w'VhbM: ’(fig./u.9' r A / J ‘r “'54; f» car”. “74 / r ‘ 3,14le fl‘jwk4k«£4 [@00er (“'V‘WV“ V" . v . [L , 13%} 34M 7V”. . 13v £7“;er 1,53,-.‘4‘ <7Kal.ov [15’ ‘7 V f“;:_{U~“./. 7;. 3-, ‘ (EM/a PM W , w/ZQQ FDUJJLLM.‘ 17L g/uL/z iC‘AV’WI 3,113“ (dfiuki’ Hwtt 41‘ g ,. 5 7, 'Z 1‘ . 7914;4«(55 ‘Y‘L;<0”L’mf no'mwfit < “(217g MW, l;\‘\.-HV/w /)c;y Méwflluh thV-V‘Lm:gfmii1rn"s]f L, ,., , (£335 Maw .0111“? 1 new 027“”4 ”7““ “M“ @2"“”‘ t— §5M~s§o¢qu 7521—72; WfiVWis, L-stl’K‘fi aria/41 firm? r. .55 .~ / 32’; fm’ci Wm“; - 7;? Z ’V 101a 14. in». .5; V‘" [(1 W’LA ii a . l. :1. 4V 7,,“ k .54 zucq ““77" ”71.”.MV / 7 7 j 7 Am 1, 5L3! 0 11Vcwiajz4l-W 1cthh ’J /.- /"V a“. Z, :1 ””5101 7—1 m g n {1. haw lqlVer 6““: VV’"““"‘ gmg‘MQ; CCU/:5 ‘ ' W “V "Vt’fi‘Li ( d’h 7.1!Lv/ ' , “W. ¢ rap; 5‘1)‘ . ,5 ,1“ ~ JaLw V'WLGW‘M‘ - 4”“ V /7 sf” V4“ ma M... V§~ V V faZW flush”; (Via ([41 ,0 :14 1.14 7.14; ., 14.14.“; 017711.14 " ,0 7 V491, fothMuJ ' V )14;VV11V“-n‘ {ALL/V AW: ’ f/HAIZ/‘H of M}4 kg 7.5/7.4qu “V 7L4 fr! h. (“V‘5 411:) Iii/7‘ , V V And/g. /7sz7 LJA/a [4.ch 9440/ f ‘ 1/1»! V, f V Mat. ., 5/ MLHW- s4 _ '1 w ., ' flefiwxam.) AL Ingram 7Aas4dx s )AhéVa 5;, ”155/ " “5:4" (:95 m; 4-4,va rag I 7 *1 1 7H. “x k5 A r .L K W 7‘ ? V5,: 5, LV, ’9, ."u, LL... ', , x / 59 ‘V‘HLJVVI LV{ 4.9, stC/Yf’ [ w Hg A ‘2 ' V , , . . 5; - ,_ ,’ ”V a" ‘V a: , - . Ligfi -/~ n am LL. (41 '.-+’ 1441 A's m1 rims ‘tr 7% 4 thL W . "i ‘4 , V , ’4 ‘7 M “4‘ Match; “‘11?” ht—Q Li. /: {A (414;! r) m 1/4. [a hkz‘ ' , “(5+ 4 mm “:P‘ mama I m 1 (J {flwfiQM 294.. 2 - ' 9,an 1LLkl/LILFQ 1171 (x ’>V~)V’T"4 ‘4‘ 4M¢47 C171“ (V; C(LVVawkf 9’4 911V“; C‘uV‘Avf, MW 915. ('V i m! L... V [:LCVIVf-lk , “x- Lid.“ Y1 ; L751, «(1159(1th ’ /1(L’V[:1fi (germ V" n [fa-111. .V A .r {M A f“ ,/L.]J‘./ .v‘ ./- .( gflqdkumicfi ‘. ;“i“V”“‘ -?«13 Phi/Vi. ‘ $1M Jsgémn ’6‘ yu vfl f 5:1. “"4? {91 {alkm Vi‘rxfil ‘ z" flz'c [x 599,9“ 4'le (”WV “V0.04? /, (gm 9‘ (”Wm .1; q] cm..\(,c»lw\ QQL ‘ «fl/4.11.1.4.“ 2X lit-00141415,, 2/ ' 4,11' ’ \ iv” 114' KmV (all: ’IwfiVa—VJM.‘ Lyvn’ (’on 0.52.4414} {1714;},‘4 2‘4.) V: .. f 0 (/7? s. L vim“ tfiLXV x/FLui'?n/K-4\Vifl?\ 1:4. ’1 K 1.! {a A“ M yinLJTV‘f’ . I Lila/1;. Mu». cc“ Ejébflc; , (Jifft‘a ad K115 5‘34, -.-' (.4 mm H. 1,34 ”3 , ,1}: 179.17%. mm La La. /M¢U} 19452,“ ,4 w :H%L£“\ I’:’ 3‘ w 31 su)‘ . Khaki—TA: . 1/ Wtfigfi. [on M Lg; 14—. od’? . 9—9,» . (”A I“ 1/,17” Junk/3.414.; @flaf/ «Ml-AV (L WW V Vitlfiy‘ 1,; “”7151! VctV M35141 LaY‘M/fh VWV tdqy‘nf yus’ .. . A. , y' l A Mu“. 8‘. LL... '1 Wi’w / 2 pgfiz. fl‘Vwrmco, VlV/‘ik vmia wail figcjzzmfifldfiézvmcfh/‘m. 7”“45" [Va-Vi («4 Vi/Vliiiinf thl. , M{“tw Cactus ; ,, , ' LIMA] Lk/”L (/1 ii (7 bfmry’ ’ $73K¢Jplyfzd 74» /,,[5L,N)W Q MLW—r ens-‘1’ , ' 2.9 i p 4.4.4.7 . A ,9» mi Ivar W ““1 V ”J .541) 0 M Ci; LL; Eff} #Ak4 ”ML/Va 1" as, aw {WK VALML ~ng0M ‘01” 1,, ~£w+m [2,000 « . _ “" " a .. mum [WM ML,“ 1W; «(U/MS)“ My (as; Wriw (’9 £11. LVMVJ‘ WW u/l’ ”lax V diary-1 (JCIVVV ‘rVVV g/OMCMCL‘L (Lax/«fl, 5L CC’v/“r‘x W" mgflfi/H’xl . 'Luqf' , l {in M 5;”;an (Mu _ 9, «1mm “(fl/Lu“ "‘ 0,44%sz i V / . /’4 .-., 1: AW“ it [Ammghmg' ger/n 155.4019». Lurk «A nm/aw: a“??? ‘7} IA." 1361‘“ 5““ “a“ ,, V 9 (15) 2mm {ml-~71" "/‘V‘HU "V‘M’aw’f . 411'4’17! ytLrub-‘l m flip 1:1'amfi-w , zkih;«4q (“‘64‘1" i {Magi 5 ”1:8 Iva/”dc“, all‘ 5“ ICnciLAL if Oggifgah‘qv‘q fiWVLI w ”4-.le 9”“, L 1/ L9 ( VVVV /V- ;'~4:::m&a;: LV‘U" ”W VmVVVV :3 fl 044 {455555-141 dads): MAM} ( @flM/JMJM (wa mum/04’ Vi {a an M u. M __, “1 , /2 , K; Sfi’umw 7H .L. 9 Lawn (Vat-$33“ (“molar 13L4KW’C‘ AMifaKl/w / ~VVV‘ Vang” ’i) V‘fl’” “'5 3/7 [YV‘VV 1... WW“, ”“4 095% ward/W“ MN! — 5174\942. M“ mam: H T, . ,_ KVVVV (2.000 “4514. Lflaka/k/inv , ‘ggFL/iuy 7V \ cuédea I I K [W WW inn/1K 'ooad 0-:va WWMVJ nvm'uum (lufé: ”M W. MAM ##4me 674m Kyla/42% wv'W {cf/l. “5/" VA 5. WM WK“ EMA "292%?ng W Z (Mfid /;) 1‘L "~4ka (3% 0 ‘ 3" LM 0 ,1 (2 ad“ 0 7 ‘14 91"” $7 14k (/MR/aufl‘? / , 0A4 l' 9"; n L 9'1 (41m, 3"‘r fut? u¢i4 2d! MKL 2Q 14h /€£¢fi 1 V ’L a 41:. 4, r 7‘ 41:1" 494“! WA.W I am ‘K flam@ WWW (AZ/Z]: A / 5K”: “m 47446,)”(1/m’wnrzu/ 1241 2444171044 WW ”(9‘3th 7‘“ a V1.9 fir)“ Km J KKK)“: MM 9 “MN" ”‘Wi 444 4%, 4:”: W 44444444 4- 44-44 4-4-44 4 444444.494 94 “444444 444 44444 «W N524 ((4,, %41((L :s y. W £W/ CZ trulx‘m JW “/6 (¢L¢./a ¢;mo[‘W A?! tf“ [744M M MWu/rp] /dme“ 12$!“ cw». it‘- \ QK‘W/owm (:[ayq 54x g/LLa. WWW {cfim fifigto’rum, , . - “dad ~47 mag «449m1-4M. W adiul) Ma WCZAA'k (”9:22:41 nguy ‘31 L - (”"0774 63/ “‘3"- fix" / 4. {a’ 1,‘ A W 4. M 4411A AZ)“ w M‘ Mm 447- M} “MM W9» (mu \ L Tl ”-4 4’ - fwd 0:7“; dmma TWW“ m 1 4,314 my MW 6144 MM 4444444 “09‘“ “’ , 4 «.4 «WWWmM 47.2%.4 44444 4444445444; 454%....24WW“ ‘4‘ ,m. “”L /A"’K“””K 3.7“?“ “’“W: K434444444 f'd ammo; H ’ , 14: ‘chti‘flO W W4 «(Ml mg £1, Flaw. “Lam mtapuwwkiw; £033an , 12-14: j Lfl‘xQWj 111% [/‘Chffnm Iraq-H.144 ’14) $7149.“ @ijé‘j/ (: aha/n; w 29.74444“ m if I ' {Ma flow 044mm” /"*~’f “4"” 17“? W4)???” ’44 - W , ~ M44444 '4 ’ mi @w‘ I" (AM “j 1' wfiv‘ 744/4 to ”(4,51% qu/Lf/j/éu/ Wu WWW K 4. Q4; (9, n; 1'6" .1. . W fur a /v adefl/‘qurv Ev £61);va £13” “”7”,“ é!» [72 4”, wig, [page (11¢an 290900;, XL; 4444, a 4,441/1,203: 49 “ALL . (a 9 mm 41/4444 r444 $424M?” 3 WKflflWJ 5““? “’1’“ 4’4 64454454 #4449014 VMVMa/Zrnfzf ML (ROWM‘I’ , ‘ ’ ' r n ‘15" fl? 77/511”. P z I p m («a W. 7 [A #W 2:& U9“! 9% J‘i-WL] £15114” Lvtyl‘x14/lu/Zfarfniégddc’ (1%ng flq/WAW ’0‘, (“fin/«M. flay/74%?“ M, ‘35 mfg 3 ”‘(K Q¢Mq7 [w izgykcmmcg 0 I x071 M fueazw 3 ”tr 19“»!le [20:30 MKKELME?» 2%»qu $5721.94}: “£47m Milton [4'3 ‘ I I‘wafiflflm f, K 0‘” W”K‘ CNLY ("AK 2‘“ ‘9’]; WW - 5* Pr” \ c. (L fltm‘lh W K H F“; ‘ -. (ti fkgttl [mum C “£121,“ ( Ht’Yé) 0444 /£‘;/1 @ J04}, W ‘DC‘KO ,f'p‘w: 1 ‘1 G ‘, *5 It": ...- 4‘ !! ’f-C’D-OA mg‘vpgfitr \‘Ma ‘4 ‘4‘ 74444 ate/1:”, m £541 . aha/2., £44444 M :21, mm 444(44 ”fie/ma. 44“ W“ 444m»... ‘WQ‘C 4‘44 “~ 442“” 73. gem: 44.37464 4444;544 (2 4:54.; 4mm, 40,, 3.4.4., 75,,,A.., 4,;4, {dbhmdwm 9’3““ J‘i‘zw‘l‘o‘w“ QT 615‘ #91419; “W“W" K, W’C‘M 94")“ ,c -423 i )mc‘fiérfl r“? j/w 12 mum 0.3/1.2- 4:; 4a ”612:; £444,447 '4‘ ”~35 41%»; @(Vfla L 1 C 74,11} (’L“ “((4. 85K. CAI-”W “34 ”WAT” W“ A ”9 ”yum.“ :3 at: 6449““) ”17%“ “L“ 7:: 184' krill—aw I “£414ch 1w4wm" 0“ 459.1,,“ (WW-4‘4”“ (“’44 , W 4445/4494 4 ”W" 44 4241”; ', WM 9.2,. - , .W fwd LI AMM {Mm Lfk my“; ”44/714 mam /14y aMGm/‘wk 0/4144»; 7&4, IMgWW‘L“ ’;;:MC/’ r1— J“ 801% / («ddw 4&91WKWH q :WHV‘E" 4 3-4.?“- [w $97!; :WMZK Kahuna.“ inn-«- limA-‘h'll (may [(94 4h. [Km pn/qlwfluu / Mk anti/- 414 U4 SEW WW’: “’1’ M V ": 6 3 U l“ UM “954%“ V“ “4’"7 4 “ l a?“ 474.9%ng W» '31} WW) Jc/, , " C (an: s: c“; (7,4144 (”0 c/L’LZJSQI/M IL aflf a‘ I ’3 C M 791 I 72 M In 4 7f cLZaAur’ WA’fiLI/YM4~ f9 YA-Mi- 4K1: ‘f-f‘g“ 7w“; - - ’ ‘ 4 Z: {4, G, , 4) (41,0 (an ”MAM filkdu‘ B‘- at ¢r&.mual “L W” 44.._ :4 ”my“ @1547 W / (5.,“ J 441 (444.14... . ZPAK' 07,421.; 6044th “37: 4444' {Mew 47444444 4*! (firmlghm f2” .. 4442/ M 84/44.). 7“?” 1 q,“ (LC JLJnlot‘da—m My 9 , ‘f, 4 I a,“ 44w V'A/ [ [ML/{K5 % 4713MJ/4/1/ £01}? “ ”41"“ . 699a“ aCfr‘f, flan “4, '1, (“KW fukm mam {1L H It KKK K‘L {of E FD K , / mt)“. Opal/K hfimd ‘ M amen“; M (“.1 (291m{ Mom *1 f ,- 4 4, “fl “C‘Zm y; mi“ “V m 4 (if/KL W WldahaLcwm xpaxfiaafitat“. [at] n; ’5 LL .1] Defy-7141 yL/m; tprnf/afi w». KKK/CV? ' :Wkd) ‘ K [9] 64 AK: (LCCKL/IW'A Sr 1,4774“ §4m7f cnjyfinfima‘n/r Q4” (‘1’ 11““"4 (/Vflfi may...“ I .5 W K W71 W (914/44, '7’ j W M {Layla mutt; “.07 kw“ MIX/5 p.47” 0 / 7.61W’2h11 a... din/um ”avg“; 34/14:..(Lt (E, awn! {£2- “5 . c” . . M A (VA-VDQaJ‘n» candy/u via a“, u; oxafi f: M; 0/ ’2.- (000 VA, [QMMionu/u‘ [7"1/‘7 1377’ I, “(La/4a a”? r" ~41" “wra- LL 441’ “M“ [149% [47%; omw»4 Mm. 70;? W) gmwflwrogi W [1“ [-1’ F! 1“ ”owl, WW1 ”L“ C K (1- K 6"] (Mhmupi a KKK/Kl (““4 h 7 24454441] K K M96 ”WW“ WK we.“ «4 Lac. 45?: W “fly/44w Mafia. ,{13‘}( q; Ltd/h} 1 (tom , /“§ '. m 11,217 gawxéicm ’ ~ 4 I A 441499 / W; WM «4454 . 4344 4444/44" 97"“ .. “MW!— «x 44444 4% 4‘“ rim-4504“ fi‘)“ J" . infiflg :4 (WA 6 M4 f-‘z‘ [WW‘ fW «444444446 ”946 4:94. 6/ My. flak/"W7”. W «\v-‘flwfi ‘ min/514', 4 " ' (000001 $42}: 343:; ., , w. A (id/9‘“: M “q. ‘ a 217‘ [Kb Vac"! ”my?” 7:7]: M {2AM1LCu5gé&; 7”““4 @227‘ a: “ALL/07:2: _C/v‘w;y‘4}:! can fM/ WIKPWM l E '0 W’W WOW“ - 4 4.4.44. .4... .. .4»; 4- 4 «4-4-4 4.44444, , 4/1141” V“ C 3/1.? M that» O 5;)“; ‘4‘” 9K“ (L a 9’5; QQ/Hva/lt. W “MM (9%“, W a'quueza" “ 4' LOK 0V 4 . Gr}- (Kfindk 74““?4: i‘r' Afiwzfiwg M" mewm if." 1%; 2? j ‘ ' -4 7“MY ’ . (20464". (4,410 59;“ , sL- 7} ’ . (“4 ix 3-“ 2 L4,... . , - 41 ( a]; “EKK. C P (LC Alb", 4“ 4LM41‘V1 fiL 4t wtgvfi ’f‘ , I“ W: K.“ f5,” K Km H I K“ K . DL(’.“""“’W’ K ‘. [4401— «4.6% Cllkéah‘) SKA/1 xvi/V” KKK L' ngtwm JZK/ttdri/{L 9‘ :2: thm 24'; W5 fh‘fi“? I a 1.0% “4" $1 acct“ 4: ’ ‘31 CM “1.- J. {v A” , “2,61%, @444 “kW/7 legr )f‘l‘ A451] 2 34’ 74%.” @444 {W 7 “awz twig.“ m 1:," C . JIMA (Mama 0.: I aomao‘l} 9 3/ 5140“ m 10" 7 73' ,fifithfifih (2M ”kW-J4 3 W (2W 9% 4” a. what/444744 “" 9“” w 6 (Law W 27237445" wed“ Lea. c; “:1;wa MMMDNKK flu; 6474247. 20”“ “4'13““114 1,499.1“; ”WW iii-‘6’“ W wocafl-«(ct ML— if“ A p "a”, ‘7' L4; V‘AWW “may“ ‘ . M wkquflwf 4:;[ W54} 1" A W KKK “KKK” W/m‘ffi ul ilrunn (ma/1r 3+0 1*an {5‘ Dwmw (4.4-4 4444‘“? 1, ., (44.465.465.14 .4 Jazz/WW4 (“41:2, wit” - ”MK , wm-uflm' .. . #4517743.ng “A ‘ . 34414444444445 '4 Macy: LA“. « M?-’“ FMK’ACA’ I *fl1fkw’rk [w . ’ 5‘2 4L4)“ f4“, Item;l wad? wit” PyméKf“: LQKK hmulflfi/ K fl!) (Wfivmuéqur 'Z/x OGWAO~L 0&“4mamy (PM-’Wg’fl m {L , :‘MM 9 (7684‘! :31: M Qui'fi, “(M/Z; q‘wi ‘ K ' “,6;ka MM ”chm“ 4/147th (:2: ;mz;\:4d’cok‘¢. fill/WI 1140‘ pm“ ' wwfik mind/"(‘44 Cgmfltl; s‘é—o-w 449' N" ”W K ‘ M a” 2 flma 42444-44 mv£114lle lgrda’” “’ "-9 WI' (\4 :,1£1£(fu I“ a w 70’ 4‘ ‘ . I 0147 was)“; ”99$ng 2 “JG [/4 , _ 9.1.9614; 015404 W W K) ,, . fw" AWL W“ “L 69fi~w “”94" “’ “”4543 - .4 :44 4 /‘ M Z! 66 08 wt“ “(Ma/KKK} 125L633 4.0 4 K 4 ,95‘4?- «$4.1m». ”(ML/”471‘“ 5" aim l IWWW- “W (”fif‘qu u" W7 5 “Wfitji'aml L37 M'9%% ’mhfl/ . ' " ’ Wf‘mm aura,” pqnwwdyfiruazrfrm ¢a4¢4¢.4 (4/1 @JLCLKT ”WWW ”L [LL94 7V/‘M [AM 1‘ 3 1”)qu 4"" Aliza! , 4%,, .c “(AZ (“is "“"l’cM—64W frames/w» tw‘MdM ‘14 17m. w W :2“ me 5%; d» Ml“! 1.7—1.2 Iooaa W93 33"};9145' ¢£E( wam .and% flr'fw W 5.”.le M‘h I’m/$140 "K \ ILL“? 9W WOW“ EZZ/VL‘“! M ““1" 0W” I / 4 may it; (:3,th 404444491- gums! , «AZ/2L4, (kl/M 37W? 1.7/40: 0M5; MM “lzwi F “40.444OM/Yn/1tr2r44ggyci‘lylaw Mm . M; fm gin/37%;; {Aw/Wiwxam 7KLL , '85: 1m I if“, k 700/1 i I ‘ i a 9’2 0 , , {a Cry Me’, “MT/5‘1” I?“ 996 flm’r/uf {1” / mm?“ C); /,M “A“! 3”,)??? ‘inqur’haf‘l 111$“ 1M! {3/ {a} {m[ 3 4-“; , IJZWw/Lnyht/q ‘L'z :1«;2£/“1v¥~9;m«4 V 4M5); Maw /dda /MQ1m/ ' :W W occ‘om; 6w 4/ yyafu fYfl-M‘Z‘JJ 1371/ {/X m «rm ‘ ‘MIZJM’LJ «134M» }«Mawsg1bnum1}yauy 54M fx/Cyd‘tf fgmjld‘“ 1‘“ WM (law/41:2,” (M #fid”; a“ ’ W’I’M (iridtw '1,” ‘.___‘,."'2 3L w‘rm :«MMI»; VIM/742% 5F him/.1 4/2., qm/ [25?” (kyla 5/»! [Shiv/3 4'53, I TVIZ‘S: ig'hwfimim 7‘4714 faflno ‘ . magma: .Lr yuakav M374”, ““0"?" ”7 {‘4‘ ,l‘ml’fifilfi ILM‘ISM Bgy If, m 45/ fakf fl‘i—Qtf 773‘; M ASL/4d tymhfji—I g, 107"»; "“' I“ and WKMvaq/w «n1W/m/A; {W [[43:43 3,333 c“££m[»“h dd “9! ”Jam [44"; ,7713 3 9,1, «Q’A/q m u r1 1 20 y» [cl/Jun (id/£46" ID flag/d two/141 Fifi/J“ [ 71;?” , ”grant/'4 JIM-MY V4944 5,3,1; 24' [#714743 M 5/! tin “4:25: 12:41 _ o 00 P49“, ”9 ”L gfiini‘hfi fw/W Cir:/6T..2mr~ [fit/«s: (011/94. “SW can!” Haj [flfk' “aim {no/$444,914, ”fairy/la [fit/£44.“; £54“:an ‘01 (9,, 3;} LL ijim' Mw'iih‘ OJ”; (WEm/a; m M ‘44. me Wk.t‘t% /)¢cc.W—- [44M 3"“: /ac)q afifl 2 {34 «WW «ma; two/inflow gm”; M Mr M 11in: 9% 3/4 [aaoa “WW M :iC l/Ifld'rl'it- («W/74' «hulk/cu ‘1' I'd/:4". [“0030 Mfg/1 7m' flflmQ ”.th [4113“ 29¢ (3," My?” 9/4430». CWLJ ‘UML WWII—L gag MMWdr‘t flyf/z: f1]: 1,954 3.3;. . woo 05’ 444-7 Léc.’/\z” 9M5 {LL/'a.’ 31. AD LWMZ" [4/ 2 ft? :w 3'44””: 55;;191" 4.4““ 3;“; a , , Cg; , . ‘(W m" 344Lr4am a ( 3.2mm,“ iCLulva L iii/11‘ 9,, f1, fifiluofi“ £4,ij F6, 49¢ :4 73¢ M40 A (D t d H La on m ~21“ {14) 9,4,, 3/27- LAM/M lay/1‘01 193414 10? WW a“) ’ m? J) “fit/buy“! 4,. A“ ' 7,“? a7 m A v/ “0:; f ‘ , L4]! .. Wfidh , M2: ,3“. fly": 4 j¢g,,§1:-2L , ./ ff ‘7‘“ .. 444 IMLM (MEL A." ’ “WV .tL "qur-{W '7 L :av,a.&{,;‘§ v 3 3/ ‘ 3 ‘ I roh'lq K1 ‘ 42‘ M my" 2 [424 W 23H fi?“% ’4’“ ' I “4" 9C ’YL - 4': {39 .07 M “’Li/cd, 3 {000 /:1/%E#W:QWW yrs/10W? fr? 07$:’)%Z‘4 ka ”531:5“ko . 1M4” '4‘1’{4’L4~QJ Liz; :13,” I 44C? W7“ DZ 34/15:? 4”“ 7 ‘1 ’A/quw / fwd/b éflul‘rn '[fy‘ 9’)“ ”A” W ”5'ng ’Y’jiio ”ta/WW If? {MW/x «a fLINK/P m {wt/V ”DJ-"Va Mam, 71.314“ {fa—MM w W44 pfi/AL ~’.F-E 2‘36” 7“ .. k ' ”134’ L H 96 9L5 931‘ {Mi at Mo, 3 «.«fi :11 3:0 W 71000; [a O . Lick/1 'MOWMQM/A A}£l;9m “5"‘rm‘tm NM "34 “fl"l‘id‘ WM 01/ 5"“7'1‘0‘4‘“ ”Mama“ 7fifiql¥3LQCflwm¢3 W 7/00!7 M A AaJMQa 41%“. $411!?" [a ”(mag-w mug/o m1 «rm: mam; (3341; ’V/WMA’VEAJ Inc/ma. pajama“. meg/”J: “(a 111'." luv? {mm fish/63‘5““ . {1114th and» extwmx 42/er 3 MD“ 4% 3- 9i; tom 3.9 w: 3 “(:1)”: M 7 fif‘fi' A [6% (ifiwwl 311.41% 116v!» ”Win/Ii {ML 6L do» M14 157% yi‘uMA. @gu—l’m M! Azyl“a'~\ {”31"} I ' H01 my; Q L ’3qu Cardin/v- c467. I’M [41411 c (.— Mu 404‘» ’ M luau? “7'51 ,Wywum :1’ £1 any: A9 “~le 93Wv« MW “1-4: ‘ ’ X H ‘ J . 9’: 4*“ :Wr‘ r711” O‘MWC/‘v