676 Bulletin N0. 189.
TABLE I. _ {
jr 7 www P 74 7 VA rr rrr Prwrrvr 7 P 71 H P édé? PYP _ V
; 1 1
z 1 1
E 1 1
2   :"‘"‘“  Il;;‘;:l““‘“'°' From whom obmamr.
W 1 ‘
1lnt. Agr'l. Corp., Nat, Fert. Branch.
141671 Old Hickory Black Patch Special. ’*‘ __...__.._..___.__....._._..,.__...
 
111681 Old Hickory National Pride of Ky.1* ____,.__._..,_,,__,___.__..__,.____
1 1
1-15971 ()l1l Hickory Speciul--_ .. ..- ..1* ..._ ,,__,_______,_,, _. .,,__ - __,__,._
1lnt. .¢\gr’l. Corp., Tenn. Valley Fert.1
Works, Nashville, Tenn. 1
1»1lT6' Tiger Three Link Gunno . .. , 1Manut`acturer .._c...c..._....._...
11177 Monarch .. . . -   1Manui`acturer _..,c..,. .. .c.._,.....
1 Y
. 1 `v‘
1»11T8_ Tiger Blood und B0ne---.._ .,.._c. 1Manufacturer .. _......,........ .--- ’
11179 'l`i1.{¤·r Pride of Kentucky .   . -. ,,........_..., .. .,.,. .. .. ....
1-1181) Tiger Special 'l`ol>ucco (lrower 1* ..- . --..--..--- .-.. ...... ---.-
`lnt. .·\;;r'I. Corp., Interstate Phosphatc1
\Vorks, Nzmhvillc. Tenn. 1
1»1l¤T Triangle F1sh 'l`ol»ucco Grower `Munu1`uct.urer ---..--. ...... ..--. ....
11158 'T`1'l2\I]1,§lt} Fish Dnrlt 'l`<>l»:1ct:0 Spl. 1* .. . .... ..- .. ................. ----
1115:1 Triangle Fish Tolmzurco Guuno _ .. 1*. ....... .. ............... . ....
1
11l£1l1 '[`l`l2\I1§lt‘ 1·`ishL`orn & Whe;ttGunno Manufacturer . . .- . . .... . ....
11195 'l`rinn;;’le Fish Spe·ciulTol1. (}row'r1’“ .... .. . ..   ...... . .... .. .---
The jarecki Chcm. Co., Cincinnati, O.
111711 l,nl