Eff?
IBE V `
ANNUAL REPORT
OF THE `
y Ag l l E p S
Kentuck ricu tum x crimcnt tation
l<`OR TI-IE YEAR 1916.
I Report of the Director I
(lll S(‘])l(‘llll)l‘l' 2-l. lfllti. thv lCxpt~1·i1m—11t Stutiou SlliliCl`(‘tl
th<· loss nt' its l)ii·c<·tm·. iii the tlvuth of thut. uhh} uml brilliutit
st·i<—utist. l)i·. -l<>st—]>h ll. Kustlv. who hurl lillctl the l)ll`C‘(‘l'()l`·S
<'ll2lll' with l>t·i· 26, 19],2. lt seems upprn-
" |>i·iut<· thut this i·t—p<>1·t shmihl imi·l<. ;\tit·l>l'1·<·]mi·t—tl for thv
uuuuul t'flll\'t‘lll`lUll of tht- ;\SSt)l1l2lll(lll of 4\lllt‘l'l(‘2lll J\{jfl`lClllllll'2ll
(`<»lh·g·l—s uml ,l·]xp<·i·iim·ut Ntutimis iu Nt>v<~i1il><·1·. lfllti. is in-
(‘<)l’[)()l'ill<*(l l1<·i·<·\\‘it‘l1. t<»g·t·t|l<·i· with i·<*s<»litti<»us utl<»ptt~i|1tt·(l to utrt us l)ii·ct·tr>1·. l>y ]`(‘$(llllll()ll 0f the
liuutwl ut (`tlIlll't>l ot th<· l‘lX[><‘l`llIlt‘Ill Stutinii ut u tmwtiiig till
S<‘]il<'llllN*l' 26. lfllti.
(imtxxi;»;J-.’i‘i<»N. 'l`ht· <>l‘Q'2llllXillltlIl <»t' th<· l‘lX]h<‘l'llllt‘lIl Stutinu
  - im·lmlt·s tl1i1·tt~<—u tlt·pui·t1m\11ts. i1utm·ly; utlmiuistrutittii. 2l}l'l`l(£lll-
llll`tll <*t·<>11m11it·s. u;;·i·<>immy. uuimul liitshumlry tl) hccf <,·uttl<·.
Nllt‘t‘]l uml swimn l2l tluiryvuttltih<>1·s<·suml]>r>11lt1‘y.<·ht·111istt‘y.
tlisi-usws nt' liyt- st<»i·l<. t‘Illtllllf>ll'ilt‘Illllll't‘.