xt7vt43hzv7v https://exploreuk.uky.edu/dips/xt7vt43hzv7v/data/mets.xml Lexington, Kentucky University of Kentucky 1975 athletic publications English University of Kentucky Contact the Special Collections Research Center for information regarding rights and use of this collection. University of Kentucky Football Programs University of Kentucky vs. Virginia Polytechnic Institute, September 13, 1975 text University of Kentucky vs. Virginia Polytechnic Institute, September 13, 1975 1975 2014 true xt7vt43hzv7v section xt7vt43hzv7v V}, 1 ¤.1·1¤·£‘€?@;:‘ i¤@‘?.;ZV>€:.   1 ;‘§= »1 .··r., 
1  . ¥‘ ····" `   - i’· G" 1;><¥.'.‘· .2;.
V  _!,. =" 1 V{~;g;;g;·i: V,;,W§; . » V_,V¤  ._ ·V 1V ‘*»_V" — .1;‘ 
V § .. __, » WVV,   ....    VV_.V,. COMMONWEALTH STADIUM SEPTEMBER 13 1975
eV` **..1n ' 1. ¢V.*·?=V’ "'· — :3.;};, ·.  C·‘ 1  :·¤ 3 I
V 4: ~‘ 1. ·  —  . 4*V ’·=,‘ .· J ‘··: `‘‘‘
.    .9**    ;E·4 1. y .
A ay  , V ` ·.=;g’;  iii? _;a§§¤’<’4. ,.,  "
‘ ° .,1#‘;§ V .  ‘.‘-- .~ . . 
.·#' Y1!. _, 1_ V  ;·V. gb
 . V  V 4,.;. :· 2.91 
.. , 1 ~ .7., _ .,,,,4,:
 1:. . as V e' . . .,.,, ——  ’:,;P:wa' 
-.;  ,j   -‘ " ¤zf;,=_. : ·.5<:;-;5».;7s¥ .,.,;}-:1% 
 K i3%E‘.’Y;r - .  ·£?1**~ '  ·e-#=t€S= 2.
  . ,. .`.1 1 ·r·· wig   
S1-="·%7<‘? yn 1=}€‘Z§¢?f€°4i$·Y‘EJ·.vV ·=V’ ' * V   =L
v--v 1»é:»·=·
1 ·r.<2‘?L<;;·2·#e1¢e:1;.e€*‘:w·,,s=.&;.,...1-ae;.Hnfws ·r·‘ .1 ‘   *1  
 1   I  ‘%  
,. . .,1: , x , .. . , . E.,;¤,,,,,, »s ,1,
  ‘’’·’   R. ’
’;.;>‘€f’j;i§!t.;/i‘;;i!' 4 iv ;ej"5h ?.>;`. i·· .  .V1;;j5.g.2.¢;=*· 4;-#.'}·{$1;, 1 _.,;cy;¤_£;% uyii
2;»·..·>·=·.-V·s;<*,s1¤;·:=¤4¤%»g :··>£~ia.-V—·*..   ;—· »z·»:·— .. · ,·· >·»°y·;§i·;@·2*’
:441;-.2.¢c;;1;1;;1;;,iz5:.1. ‘ 541;:,:;:;, ;. .  2 :511:1:;;. V   
1-1+-¤;*.e¢· ».s- ·¤‘FV‘:¥»<¤ ..;.—L`é‘} ·‘—*»:¢-4..-t=#· ¤= ·*· ,¢~‘Z¢we&¢a·¢i»¤€@‘$·i
w-»,,.·€.;1·.;1·$§;·1·.-·.·»’,,;3 *1:;; ~,;  ·· ig {€'gr%;»;‘?·;. 1% .51;% #.1;.-,.1hg.-L  _,'$qét¢y_E ..·yl.N;z;g,; .
www.-·.-.e 1c· >1 =·;’fF·;»»‘_. *,51 ._.:~ :, _’·_·l' 1 v 5*-.;; #1 .5 ¤·‘·{.¤.1·¥··‘ ?~_ Q "‘ 5.;, · ,{.V.'%$f=:'-·¤eH·- .1, '
I.a*i¢¤$.=w¢¤?2rw=11{a*¤=-an »=~V ‘ ·v‘·@...~1%‘.z·"  V··.¤>·?f»é-$4%-<&=f;¢=·' 
1:..-· ;·;.;»»é»»t?¤:M.;%»¤·;r=»75;*19 ·:·:?,*;,¢. ·f$¤;z~·¤1¥§72s1 X¤=y.q;»s&—FQ}.:·=1·#é1=¢5f%·=$·w*%¥;E1g1M:.· &·P—·a'112~;aw .
1=V· L1vw1y~%%·.;;¤>—»:~—~V * ·` fu . — °"‘· [1 ~ 1
nE_§-€".?f;;  ` _ ::;_ » '·; 4éq.§»_l`· .V ! _ Si , ,  ` . .-...-*4-.. ·---·—·—j»—-·rT —·———· ·
 `‘’·` ’ ff? ”` ”" / ·¤  \ hw J' 1  —. ’ 1 ; 1 "1 . 1
 ‘ ' =V=V§VrV VV J. Q....,..J.<..-, ---- V‘ · . · ry  ·’ 1_V V  V :1 1 Q V}  ""‘ · · ·—·- · ·—-·--7 -·———-V~——;—-~
 .·_, _ 1 ‘ .6 Ll _: . V _ _ V, .·hV » VV  VV Ve;  3V  VV,).  V R
. 1 V.;g&;$j.i‘¤;. 1 ·· .   1 ;. ‘ `  ‘ . -_  ’
V  ,__ V_V,_._,__,___T__, _  V_.V.;VV`V_; I;  ~.  .VV.VVV_1V VV (YV) {  / .___,___ _,_,_  
. . V'  eE?Ti2?·?i?:$2Z.‘ I V · · . 1-`-"‘¢*€V ’· .·, @ ' 1V·¢Y`=...·  -~  .V · ' 2
 .·.:="w.;.·;;·v·=-: —··· .21;:2;%;-.1w:»:»4eq,-=.:—=:4¤·,;;·»».;—.=.;.».».;.~¤. V  ' ` ' 1 1 " f.? " '*"·'.  .V — ==V E! _ " " `—`Y:., ` ·’ {E; · 1 1 Z V I
..-. ....  .`,. ., ..,. . .. `.4.. ...,1-..,. .._,. .V..., v,,. ._ .1. ,..__.. _,___.____,___, , V V  _}_  V V . , . 1
-.   ~ . .4 V " *   __e 1* ‘  :C,;g·1;.:. -.. du; -..-*;-.14,-. V-
 S5;. ‘—=. :-.2: ~..v- :3** ‘-···  ‘v'z· ==Q;=V-1 ‘a.=5:·i**1<*Zi=i=i· 1 V . : V 4 ""~*‘?—"¤ .  ~”Z~·i*")“s'7 ~§».°' ` r V
Q *··:=Ii — `V   ·~··* - - — ·   ‘ -, ‘ V »
 I  ._ ` . ‘ ` . ` 4 · - ··4· " ‘ S l ' VV ( ; \..¤%=<:~e1r; " "””” """”‘”""1"
    ’·*‘; i  -· · *’“N*~·· · . » * 8  ‘ 1iJ;  TT . ‘· ’*  .. 1 ’V¢~<‘
  -’·  .. [ 12 '“"*°;-. i " . "· ”= L '*— .. vx  ‘ -- ` ‘V A ° M,.
   =  - . V.., ’ _ · . V ‘ VV  1 V. - ,:  .
E5;‘  iV§1=;jf§·=V· V , ‘ ""“ `,-.i~··--·‘ V V ——.· ff  __ · -» . ·· V
';"·—    ·. Mix ` V _  { z' _· Fx , Y · ..1 z. . : _
;:. =gs·;€,i.;  1 := ‘ (_ , ff · ~. · ·V • .. V . V_ ·
-    #1; », ' · '· rr `V Q 4- ‘ · . V _ ~ _ ·  V _ _
    ‘. "   =*· { 1, . _ V Av ——·· -
F- .» . V . ` v V
 .;.;   ' *22;; · · YV  V · — Y — }= sn -—~——-~ . J ‘
sL·a;;¥?3f:; Fw  . xr. ' 1
%%?·va=’**‘¤  .i1=-¤:L ¥'Va2  =1VV 3- ,  . . . .. . —--— ‘
 ·1," ..i.j· V‘  <·2.·;:i ···· .   ;, ,fi7;€‘s.,' \1 (_ ` A  `
Vi ” fV?· /1 J1, ~—¤.—»—V =  1 ·
 m .· rl  rs . . V., -1, V
,1.,; —¢.·1-pu 1 wg. ··% V` ,
 w$=51=*1 _ , ®
we  V ; ;V
 · ¤‘?1r—————*»-`—_, ‘ V
 .¤ ·¢·V.¤;:. `~·~-—— 1.-» .¢ 1:. ·
__V.,;·:¤$ Qi e· _ 
gf =t ` ,. 1 . V — _ V . .  . 1
 ~ ` · `
   . · r · V -
11f¤wF§::¤$i.·;#1~’*·*  ¢·· :.2-G · 1
·Vy;`:c-¤2;;.g¤··-  . M1; - 1 V
 `  . 1 V · `
  » rx. · 1 V V
 ·’  ¤ . .. . ` ‘
. = ·.1=+··:¤&@ri.1 1.;1».:~1n=— — 1. : . . . - »
. 5, .4; . %§..‘i£.=;:;:s;$$;5;21q€;g..: . .. _ ` , 1
.57*   ..3% .1 ‘  1 V V V
  . ;,·»1·  VV· . ‘;V V . . »
 {JM    “ "*¤.¤2 Q1" ju E ` .
` _VV - V__LV¤5g<~Vi,V < _` ;‘  _; ak »·;{V_g+Yj> _ . V —
  9  .V.‘ 3*¤=¤V$·£,. ¤x~’.=¥>M¢.  -
· (gr ·,_·,?V.. ¥,·, —. w- ,_ * ¤»< ·· 1 , =-P
 f`  Q _g·"` V ‘~  w“ ¥`y °"`-·3 2`?·i`{*g .__· 17*;
 .» V· _.  L}; s1  .‘~, _  . VV =\ VV V » . .·
 ~. f' .”‘ 2”.· .  ii} T <’, VV
1 T ‘ { S
` W; V ` ‘. gl ~ . . 1
· V { , V  {V, _  _ U V .3 .1 0
1 ‘ · _, ' F ‘  , V .
T . 1; ·
. V V  ~5 . 
» ..> —.  ..VV z 1-+; gg
.   wz.,  E VV " V
E  · ~»..·.. 5-; $%,»fi·,>‘ »’
 ‘1 " ; { R 1 9 1. 1
qa  1 ‘~   .1 S  ·
 ` ? ` ,, vu .,‘ ;, ¤~;:¢y;y·;   e..$ezY2¢$=;~, V
V V . V V A! WEUV {V. . · V {5.  ..,,, 1 _
~ V ·   .  
` V .   ..1— 1-  .».. >¤ 11S 1;..2
 V  V V Y __ V·§,.}z~¢r·; L;j`_..;`:,,/ ,5; 19.;*;   'VP V;'  .__ _:V;g‘~’;‘_··r‘*;¤1r.~
.        
~ ‘ V-" . ’ ” ..»¤iV’%‘-·—’l. ",,»..41_,»‘z3.·)vm·m,{_ig%.2~»;:¤>>~·...{»‘~.>r:’¤~1.
— V . 1. V » qw pi: "·.a‘3°ér’! wx; 1..1 1+;. ’_1_; ,.1#=·.~»=‘.mV.;  .

  ’ l gi 1 , "J 1}***-;
r :}4Hr`ln -7 J:. Hi rm ii-  » mwAW.KEZTrj_lN:r:S:‘L;:_§m_¤€L’L_7Lvy w v>~ *   · ; · I  _.r_.,1_,.._,.,, _,. ,,.4.,,, , ,,.._,,.,, ..,,.,.,1 ...{..» .,., .,...» .....v, 74 -...,.r.-....-"............,- ... N  ,,.».».. . ,.·—.·» ·~·~·~·»·~ 
7 ;· as I  :» I, 2  \*\
1*  ~· ,.g[ . 1;  j A
r  _,w _ __   gg  a 1; §
1   'i;%;Z3?£% 1:¥€·;4 ’ .» ' 5  ; ·*1$·;¥: . uq »·‘:,· ;§¤f.,uQ  ts;·'J,·,2,¤-»_., Q5$?}?E15-,1, \;?I:r':¤; 1, ;'T.,)Z`i5R],*7§;· L
 ,     1* 1            ;
          1    E
1    ’            §
1 1·               
1  · _, E) 11·· '_. 1lF!1",·i=¤·»<·4\ *:—>~¢n ,‘-=z¤¤“·C¢· ¤‘~¢ {@1   _ xg  1221:2 ,;§11¥·,; :$@.~.¥ At .  W E':} 51:; firm rr-Q'.; {
1 ,/»;» 1 ·¤—  vb \i‘;;§2>. 1s;1s»:;;:>gecr, ·    my *· 1 "“ · P
1 1    ‘     -         
 _,A¥             § f\
       ··‘—, f   `>‘*»     » ’   ‘~           ~
  ``   .(—. 1 . `   *1   O       1
  1   %»‘,  I  I -=!J %A »    ·‘’‘  .           .
y 1 ~ ¤ r—·-. .    *~ f ~1r ,¤ :;.,_‘—-r;·;_j>=" ,-;»~=·_1¢  IS: .1 1, i§g·§2¤..1¤=**<2. ·g·I:;1  wg; ·1=1.<‘¤·¤ a:··.   mf . LI. ,
1 TJ x 1 1   .—‘·. Q 1_¤_z=/ ``%— 11;; 1{, 1,; ,··’  31         I
I ,1, I ,  1 — ,1 ·i .:J  ..· P xy 51 1 — ·i»  1
1¤ I, ·1 11 V _ » —, { 1 .  _,_jg, 5 1;*- 1  `»_;·_g »._‘1 gre; ;{g·g_:;;j;;g;j‘ 
11/z 1 11 ·  1·\   L fffz *1 /  11 `~,, gf;  , V/1 rj j ;,;;11>?;{_;%?j¥,L‘  123 1 C
~ /1  1 ‘ ,0 F ·*'  ‘``·  Mw  .,Vr {Y:1591,°"=?%,¥»? @#611  . » 5
l -1;; 1 > V 7  ` 1;;- _/Y J . V  _ _ r_!*  r I;   L; A fi};   J5, ii K L} ` 1  ·  P
 1 1 E 11 F °”’ ‘ `»``· , .1 if  ,·»1i  ,·-ij ,\  E *    ‘’`~:» XII .¤·° ??1”      351 *<•Ii§ I
 w  .· , [ ,. 5  »   .  1 ‘ ’1 ‘‘‘"  g$&;>1‘{g_ .,_» 7 _A_   **2% Size  "=5.,.=·1&‘
~ N 1   ~ ,‘  n<\11x1}»_ xx,{¢<‘$gI1,**i»i»··"‘E‘""*¤·¤>\ 1 C
t ,:7 j; , I *4 1_\`,\\ _ `\_l` ._` Q-  U. :I\x{I`2`· `_d1T~"_ ‘. \‘g·;’_`_E'_{jg-*’ kwgx [il :%_S:;1;4 N _   
1 » 1   v ·—  —`;¤j» A »·§,y¢zq` 1`P ‘··`?~~>?¥·2i=Z:,?¤, 6 ."??Y1"° 1*, , 1}      1 `    E
1 ,1/· ~  - _  ;1.·11‘;1Q.i"1;  ‘_~·‘  {1 1 1/1;·/{H1?   kfgjgj     ‘¥¥~  A
1 ,- , 11 11 -1   ‘ .. Q/1  I ‘. ‘€;=‘i3v¤¢&~ *11 1?= ‘&.—‘- 1 *· g1 11 I 1
c  · S . * Li E 1 11  `‘ Li· I   BFIOUGH I TO YOU B f  ~
[  1 3 \, `   ·—i~\\ 1 W1 [  "*·>, ¤~ xv 1 S
: ,  r \ * V V, · 1 Y   .‘ g? fi liz:  \—¤:¥` A ,_, ··~=··  _ r\ "‘ _ , I 
I 11  ~  J) 1,  ,1/I ’1?;2Ce'*j/ ;*:r"’“ &` 1 ¤\1;1\\1 1 1LJ1\ I 1 L
  q I *é**Qi[ 1, \  =1@y~~‘,* 1M  »!  
1  ,»  w   ;,;.;;·r“  ;J I1 1—~ 11 G 1//  M , 1 L
1 1 ·  I · 1 *   ‘ »>q\4Vr·1 ,1/ \2:;,_ X  ,·-— -—
> 1_ { lf J 1, J { Il` M   Ii _ ` \\  _   _r1J,’ \`;;g:  §x   K R I \
* 1 —11~ E  ·   ~ 1   <,·(;»»’ M  Xx 1
1 1   ,11 `~ 1117*/ 111`1‘1>  X. · 1 "` \ VC li I`
; , z, I 1    yy, 1111,]  ·  X\ COOF1;-ORA H E1/¤;§» iq f
{ 1 1  `  I- ,,1}, ,0 i ·.   { 11*11/    1*%  L
-> ~ _ ,1 {1 :1  [fir x 1/ Q  f   {(1/,/ /{/7    1 \
> `1   {V   N V `I A/_ \ ;_,;T· 1)    1
~1—_ :1.1 . · I N  Y`1=`:»  TFQY ;$—§ilT;5f;¢. -· *··' T  1 1
1 ` ` -:1 I1 `· 1 . - 1 /ff}-—Z"»1 ¤, ·nY*»  *.‘—°._ {1,, ,/,l¤’ V ré "`1 "~ 5 (
1 , . ` `· 1 ,,,,   "— \ \~, _¥\Vz;;;2<;?9 C, ET, I
· 1 1* .1 1 1 2 .1  -1; 1~ ‘T ,‘/1”· /:*»?L/#;»\,,·2‘>, 1;:19 1·.—’  [·
1 — ,1 $1 M1 11 11 ·»,,  1  Q .,», /" ,,,,  131  K  E
1  1 g `11(1  1 1 < _ 1 ¢ ·*;‘21<€*7,£»1‘    `§¥ 11 ·
1_ 1 1 ~ 1 `· ‘ 1 `  1  __,,.-»-·,_.__ " ""“}y Qjjff ,1
` ` ( l 1 `\ Y > ` V 7 .· yl" L, V1 Y! — _  _ ‘r_1y, x/cf, ·* \,:L`v_r__;,;},/  A V ` __  47,.% Vu i A  ..\ A`; L1
E 1,   » , ,  ,  ·‘,~ ~ I     RAN >z*wg;·;%i/~ V i v *   z, ;;:_is@=e W V" M 
’ 4,~ ef ~   " L ’A_.    i  * www  
    3 3   —   5  Y 5  `    7    7 J; 37 ; 5
 “‘’‘’ Q `    .,..:  ,;3·; 
. H  77 "
EE Im . 
S J' Old *
Jim Old 3 Assecieies, 375 Weller Avenue, Le> {  Kentucky Athletic Club ..........................,..... 44
,    . Kentucky Central Life .................................. 2
 _ . Kentucky Group Banks ..,............................. lBC
  Kentucky Utilities .......................................... 67
i  Long John Silver ............................................ l6
 S T`: Magna Graphic .............................................. 40
Parkette Drive ln .................................... 32-37
Phoenix Hotel ................................................ 27
gly, , »-—»—-~  c_ Postlewaite's Tavern ...................................... l0
YQ M  Second National Bank .................................. 39
 6 o‘,·  Shillito's ........................................................ 36
 ig. ,  Sir Pizza ..................... . .................................. 7
 S  ~ 4 Sleepy—Head House ........................................ 40 »
` s· ' Sportsworld ..................................................., 30
Springs Motel ................................................ 7
the heherehle Steak in Ale .................................................. 44
JULIAN M. CARROLL Stewart’s ............,........................................... 27
GOV€mOr Or Kentucky Stingles .......................................................... 40
Student Center Board .................................... 24 ·
Tall and Big Men’s Shop ................................ 67
ieiieh Merteri Cerreii eeeerhe i Z    aI 9   e $5/ as?£¥`;]Q?iEYE;?=E£  -»··¢  ‘ lil) I ill l
, ~|, ,3 ` A ·,· ·',,_Q·,,· ·;,·"" .L·.,gin)-i,"_i"-i‘,,‘ ·  `, `, ,;,_ _ };':*-;"*,·:;·‘*,,:, ,.,,.dm,,,,d,s§'  _=’_1»··¤:’.;-:‘·’j=;g¤.1·:,_j';·¤  {yi;»g··i;g'_=:j§=g$;.¢r{  L,'1 lrld) 1,
.,5,).;),  li .)llllj.!f§l»·ll §  j‘#l;§.ili1l,.lalllililqllllg yllllllll)§)Ea)))))l)))) gn lll  1***;**** 'llllll   gn 
 , I   )$ ,plll.`·l}l¤_  {  ‘  ,,,  _:  T,   l, , A , gy ,} -, 
` V?  I ii   lll all |  “*"I ·"*l""i l All "` l llll‘ll*1’1lllllllll.i.l. l -  7 
1 ¤l§!ll1Ij)jr.d)d;.,_ ld; ‘;l‘.l)%l  971;;,,    ·  _' .ll)_.[d•[_ .  _ I ·".l —»—-  `
, E _,l!;=:’·  __,g-e - ·· == ······"·. E-, ·ju,iy_n_ ,; ·¤¤vr,s441dr,,,, 2-_5 _ ~ ~. s 
ll  ( I- "` "”~`_ I . _
ll ·' dl - ‘ \\ "‘ :5:?="3‘ ·
1 I"` i ,......--»··T"""`;§_`Q”;._i;;L.;·-· —— T ;-··· ., ..  ` I cZ£‘>"°7 ·' ‘ I .
 __ _  €If'f*i'I·  V -   ._ i.i__ ?` · ·
l) PLAQUE-Flocked Wildcat Head on 22) CARRY-ALL BAG—l4xl8x20 33) SWEATSHIRT—AduIt, S,M,L,XL,
l2xl8 Walnut ........ . ,l.,,.l.........,..,....V . .$l5.95 Royal Vinyl .4.,.............,..»......y.,,..4,......... S 6.95 Royal or Navy 4..4......................,..4..,,.,... S 5.75
2) PRlNT—24x30 Wildcat Head 23) HAT-white Nylon Mesh Golf Hat 34) BABY 5|5-w)y;LE, "rm A little
(Suitable for Framnig) ,... . ..........V.,,,. $ 2.50 w/CATS Emblem .4.4............y,.,.............. $ 3.95 Wildcat" _v,4___________,4__,________4__4____V__V____,44_ $ ]_75
3) PENNANT—R0yal/Colored Wildcat 24) HAT—Big Apple: Alternating Blue 35) FOOTBALL )ERSEY_Y0urh,
n F€§‘i.2E$;n... 1)a.i.;.a6wing.; )‘i 5 "5° 25) iiIAhiVd;I;b:;"1;;;aI1IIdjvvinieIK)55.5203 ,6, $.3;;,*;;,},;,§j;;,a;,,)a9,s9i6é9  l d d 1 *95
Head 921.24 .... . ...._,....... . ..,..,.., U ....... , .... . 5 2.25 26) TENNIS T/lSOR—Roya| and White Navy, Whhd O, Lt, glue I lyll  IVVAL I A_·A  L_`L 5 4,50
5) PENNANT—Royal/White University w/Ky. Wildcats ,....,. . .,..... . ............, $ 3.00
Seal l2x30 ......._............__........,............... 5 2.95 27) L1c.1-man-1z1a Clic W/1ATc1»1—5ni1naadened I C S U , Tm" O'd"'—·j—’ ;
Wildcat in Blue  . . ..... . .. .. . $ 2.25 2 Omé EE S. 0 T {
18) Tis-anna y/u1< and cal Head  5 6.95 ; 5% S°l°S °X“_"‘”‘ {
l9) SCARF—Women's, Blue w/UK and 5 Thank you For The Handling $'|_00 L
Cat Head.   ......  ...56.95 ; O t ., T S Y I {
20) Punsz-Raya) 5 while Shoulder Bag 516.95 ; PP°’ U"' Y ° E"'? °“· Tm,) Enclosed :
2l) GARMENT BAG—·Royal Vinyl . . ..512.95 {__ _______ _ _______ _ ___________ __ _______ _ _____ _ _____ _ _________________ _ ___________ _i
4

 E • E ?
Game One
VIRGINIA TECH — Blacksburg, Va. Gobblers. Enrollment 1975 Schedule
17,500. Athletic Director Frank Moseley. Football Coach Scot 13 Kentucky at Lckington
` Jimmy Sharpe. Publicist Wendell Weisend. Colors, Orange and Sant 20 Kant State at Kcnt
Maroon Sept. 27 Richmond at Blacksburg
= SERIES HISTORY: The Wildcats hold a 7-3-2 edge in a Oct_· 4 Auburn at Auburn
` series which began Oct. 30, 1926 with a 13-13 tie on old Stoll Oct_ 11 lzlorirla Stats at Blacksburg
Field. Led by John (Shipwreck) Kelly, Kentucky won 20-6 the Oct- 18 Virginia at Blacksburg
following year and did not play Tech again until five years Oct 25 wost Virginia at Morgantown
later when the Gobblers won, 7-0 in Blacksburg. The series was Now l William & Mary at tlrc Oyster Bowl
resumed in the war years of 1941 and 1942, with U. K. Now 15 VMl at Blacksburg
a winning, 37-14, at Louisville, and then settling for a 21-21 tie Nora 22 Wake Forest at Blacksburg
" at Roanoke. After a 21-year intermission the series resumed
L with UK winning, 33-14, at Lexington. Coach Jerry Claiborne,
— a UK alumnus, brought his team back to Lexington three years
l - later and beat the Wildcats of his old teammate and friend 1974 Results
` Charlie Bradshaw, 7-0. The Gobblers won, 24-21, the follow- 7 Kentucky 38
ing year in Lexington to tie the series. Kentucky went ahead 25 goutbcrn Mcthooist 28
5 with a 7-6 victory at Blacksburg in 1969, won 33-27 in 12 Houston 49
Lexington in 1971, 31-26 in Lexington in 1973 and 38-7 last 17 V_ M_ It 22
5 Y€3T· 31 South Carolina 17
5 27 Virginia 28
LAST MEETING: Sept. 15, 1974 (Blacksburg) UK 38, VPI 41 Ric]/unond 7 -
0 7-UK had just evened the count at 7-7 in Lane Stadium when 7 Miarni (pla) 14
Bruce Arians hit Ricky Scales for a 67-yard pass play to the 35 Wiliiarrr & Mary 15
5 Wildcat two. Four plays later, the ball was inches away from 56 Florida gtatc 21
5 _ the UK goal line and a VPI lead. That successful goal line stand 21 Wcst Vrrgrrua 22
turned the tide and, with Mike Fanuzzi operating the veer, the
5 Wildcats racked up 441 yards in an impressive 38-7 victory in ,
V the opening game for both teams. The ’Cats had been stunned _
0 when the Gobblers capitalized on a Wildcat fumble and tallied Series Scores
5 the first TD with 6:40 left in the initial quarter. Minutes later, 1926 ______ (H) ______ 13 13
._ Sonny Collins ripped off a 33-yarder to set up the equalizer. 1931 ______ (H) ______ 21) 6
 UK then scored three TD’s in the third quarter and that was 1932 ______ (A) ______ 1) 7
 the ball game. 1941 ...... (N) ...... 37 14
Q 1942 ...... (N) ...... 21 21
; 1975 OUTLOOK: With the heart of a wishbone attack that 1963 ______ (H) ______ 33 14
E gained 266 yards per game returning, the Gobblers expect to 1966 ______ (H) ______ 1) 7
Q be even more productive this fall. Senior haliback Phil Rogers, 1967 ______ (H) ______ 14 24
E who ran for 663 yards, along with seven TDs last year, heads 1969 ______ (A) ______ 7 6
i the running back corps that also includes George Heath at the 1971 ______ (A) ______ 33 27
; other halfback. Junior letterman Michael Barnes takes over at 1973 ______ (H) ______ 31 26
Q QB. Tight end Dick Kevin is aiine receiver and blocker. The 1974 ______ (A) ______ 38 7
 pffensive line returns some Hne players, but the defensive line (Kentucky Wim 7, VPI Won 3, ties 2)
r ost four regulars.

 .%,9  P QN} M 
AUTHENTIC |:’ | NE · l
 GRECIAN CUISINE.  
II=OOANx—2¢5O PN\ '
5=OO PM-|¢OOAN\ _
`S A MONDAY — SATURDAY
- |\¢OOAN\—q¢OO P/V\ SUNDAY 
1 IO7 EAST N\A\N FOR F2ESER\/A'T\ONS 5
L..E><\NG¤'T'ON , KY. CALL. 255**-+297
A ° Y A ` Y _ _ _ K O0 V _ 
Y l U U ’\`\'\QQ’( Qgxxax  Q
. ` ·` { Us · · . » gu O 
. A . A _ · ‘ and 5\i&$£\1\$§P§ ¤>G**%“Qge¤;Bf g
A - Wmegwpg LAND •@Ow*;w EG . » g
_ \'g€?\\/\/P;`§v‘\?O€Q(E’\I3§y4`( l .
I · \ w ¤¤~>° R0 ' N E • 6 *\ w 0 Ow · qw
9 K9 530 p PP \]\L\» WAC • (JVM WS \N \N
wv€>\§§,§§_;Q’CQ`§€£q“g%mEO“Yj§Y\A5? H§©¤“$€k<\J i§»¤$“\YKx\*€§$\E;># C?Lv¤#¤““‘4i©¤\`§§j§v¤»>“ ° l
\\'\@
· . Y . V Y Y ` A A
W  n v i
 k . <1Ul>n L mw :  W 
O
. I
. _ W EW W V
 ‘° · . - Jim HTFR ‘ • WMM · WE'? . SHELB CHMO CKSO TOWN' M/KD E . Wwé ‘
°s’ & ° WB? Mr/VGO W,WKYMYV’LLEND •/V ° l/WJ WM? @*0/ WNO `
, 9 Z P
_ ‘ ASS°¤ia»;s BAng§§RL%g’EL0M?”T/c§LL WAEKY KQ W/A/€§W4ZVéEL · ` . * .
 I /,70., 5OW/V ° l/{/MWA/VL O • W MAR/M/DK//VSESTE/Q • l`
. — 3 _ 72 Ea u_K_ TL LE/Q/0HOL MU GO/v _*//WE • _
l _ » l I; SI  Sport     O I
» . . n s LD E ETO XL .
`, ' [ A l A' - Y. ` I- I ` SUBGI NGIWQ • WA. M//`/JQM//V • A
» -¤ . · ·. _ . V ; ’ ’~6x;,, rk is NO xw MAT » ·
W ~ A F A _ g’¤¤, Kga B’fEmLé A 
6 

 1 El  · ' °“' "" `  if =»
r'? 1 _ . ~_ 1 _ kr » . ‘ é _ LL ’ n
»   Qs ·· —  /tsA Big Day!
· I , . _
Q itsabig day when the Wildcats p/a athome.
Y
I  Why not make the day rea//y speciai by A
  I I stopping by The Springs Mote/? Exquisite
g . cuisine. Music by the Bob Eck/er Trio,
. 4 featuring Dorothy Rowen. Refreshments.
_ Modern, restful accommodations. Amp/e
_ I1  1 ' room for private parties.
J } i
 if
. BH
J 5
g A Bluegrass tradition for r
 more than 25 years. I  E _
L 2020 South Broadway
2 7 7 - 5 7 5 1
1 •
r CALL AHEAD    A
 ’°'*  ...........  ..... r  ...... . ....... . ,......... . .... . . ......... Z ................ n  ._..... . ................  , ............... 252-7744
 FAST SERWCE   cA¤¤1~An vmer ’
·     _,     wr  
i   es t —.-   ..¤¤  R  ~  . RR s - · 
  ===’  254-0303
 N o Ad d ed C h ¤ rg e F 0 r (By Req u e st O n ly ) IMP E RIAL PLAZA
   Exrrq Sauce, H0? Peppers, G¤r|i¢,
``‘~  i An ise Seed
 ’ A ,_ ,._.;—;. ;; _ P A 41 1 SOUTH LAND DR.
1  .¤;.. 1 ..1.;1;;; é  ° Q  ¤‘’ Z PW N (Cheese 0**0 T°’“¤’°)
 ; ;.;:;:5:§:§:§=5iiE5Eiiii$2:E;£;5;g;;;:;;.;._.__  A';‘*`* __  A   _. p E p p E R O N 1 H A M B U R g E R
,.;.5;=E¢E=€¤E¤*r"*4E¢EEE¤E§S§E§E§E§E§E§:§:¤:¤:¤€:g=§:§§rE=i=;.._._ izicir 5.3232;:32;   
x    .  0***0** AN0*0V'E$ 272-667]
   ‘-2 2§:§:§;§1§:¤:‘   `*‘?‘¥Z%·¢; zi: , B A K E D H AM G R E E N P E P P E R C R O S S R O A D S P L A Z A
1  gl  ` I M U S H RO O M S S A U S A G E
1  °  A1; ~· ·· \ g` BARBEQU E SAUCE 12oYAn EEAs1
 ee  
 Qg Ei  ·=··  • S PAGH ETTI 254-8012
 ‘ §    • W1 N E B A D A N 1)w1C H N O RTH LA N D
  N  KE HAM S 5R<>RR·~G UR
 ..