Sources of Information 4.4.4..,»4....,.r.,4,4..r,.,,...r...4r.,r, 2 CQLLEGES ,4,44,___4_A__,_AA,_A__A_A_____,______4_______,___V_,__V___, 73
Calendar 4.4........rr...,.4r4.............4...,r,..,.............,4....... 4 Agriculture .............4.,4........44................,.r..........rr.. 74
Tl . . ·__4·4·4'.·A I Ah1_.éA'A·..__ U Allied Health Professions 4.r.r,....r,.,....., , .......,...., 90
16 Umvemty llinl l 4''''''''44''4`4'4''4` 7 Architecture 4.r.,......,..i,.r....,.r,4..,,rr.,.r,., , .._.,.44....4..4, 102
The Academic Program ...i.r,......4...................4r,.,,. 13 Arts and Sciences ....,..,,.....4.....,.4,......._..........4...4_ 107
. Business and Economics .t.t...,.......t,.._.r............r, 195
Fields of Study .4.r,..r,..r.....A.lrrlrr.4,.rl.,,.,rr.r.,4,4.r.4....... 17 Dentistry nlgnngnnnllnnnql.nnnnn·..'4gl»-...'..nlnlglnlnnnnnlqnnlnnnégh 203
Entering the University ............t............,....4.4,..r... 21 Education ...44l.4....,l,...l.,.rr..,.i...ri...r.......4.,...4.....r. 212
Working Toward a Degree ,.,...4.....i.i..,r..44.r4..4r,..4.r 31 ggggliliigngchééi `‘``°`”```‘```````````‘```”`”`°``°`’‘``°`°`”`‘°`‘°``  
Registration Fees ..,..4.t.......r...r......r.........,4,.4.,4,4.,r..r 38 Home Economics y..r......r....i.r...A.r.__.._._..._..y........ 259
Livmg A°°°“‘“‘°d3“°"S 4»·»···········i·’····i·····r····· i ·‘·· 41 Irliillaiyis`§iQi§”¢Qi'jjfj]jifjijjjfjij[1jjf[if[j[lljljjfjjf.`]lf;iifi
Student Affairs .......t.,t.........trr..r.r_r............r...,4r....... 47 Medicine r...r....,.......r...r..4...........,...1.s...1.,........4.... 278
Spml A”“““°€ and B"’“€H“ ·······*···············`’·`’ 59 gllllflllgcynijjfffjjijjjjjjjjjj[[1ifYifififf]1jjiQj[fjijlijjfjji`333
Libraries ..........t.4t............l.......r.,,r,.l4.......4.....r......4,4,. 63 Social Professions ..,.............4l4....._..,.,,......,.......... 310
Cultural Opportunities ..............1..,,.....r.4,...,......r.., 65 University Extension .,,.....,.........s,,,.....e.......r....r..... 315
Course Numbering System ..r..,,r...4......4.............,... 68 Community Colleges .r...,r....tt.r..............4..4....t........ 322
Abbreviations ......,........,r..,..........., . .t..,.......r........... 69 Administration ...t.........,..,...,..,.rr..........4.,.......s..,.... 330
Honors Program ., rt,,1.s..,..,.......t._..rl........,.,.. , ......... 70 Index i..,........_.,r..,4..,lr,...r..........r...r.....r......r........tir..... 332
 
3