xt7x959c8r6f https://exploreuk.uky.edu/dips/xt7x959c8r6f/data/mets.xml University of Kentucky. University Senate University of Kentucky. Faculty Senate Kentucky University of Kentucky. University Senate University of Kentucky. Faculty Senate 1907-06-01  minutes 2004ua061 English   Property rights reside with the University of Kentucky. The University of Kentucky holds the copyright for materials created in the course of business by University of Kentucky employees. Copyright for all other materials has not been assigned to the University of Kentucky. For information about permission to reproduce or publish, please contact the Special Collections Research Center. University of Kentucky. University Senate (Faculty Senate) records Minutes (Records) Universities and colleges -- Faculty University of Kentucky University Senate (Faculty Senate) meeting minutes, June 1, 1907 text University of Kentucky University Senate (Faculty Senate) meeting minutes, June 1, 1907 1907 1907-06-01 2020 true xt7x959c8r6f section xt7x959c8r6f  

 

 

1“} Q J/ ”odd/ow a; W 1444100 ,1 gé/a/fl/ /_o_
I r ; (WIND: ”Wt/‘7 W W L" 6/ M 6%”V/ A ‘1
/ r, i .

W/Zdad, Mm WL-m . M W

Wampc (/4,th um WW “x. WLW/Q‘j

(wt/«12:7» VIA/v W 9/ % WM ’
MWMWI— W Kfigmm 59Whyb‘

mewm “f/a/

 

COW WWW/<7 éW/ ya/

 

/%<# Moot, ”(Q 7%W~9m
44/14, \3 f //M W21“? 9%; WM
9 M1: W0 /m [*7 ‘
WWW 774W W. V WWW;
AMA»; m W Wag/M, W

 

 

 

 

 

 

WA
”M /u$€m/W W4 mfg/V WM
yflf //»/‘F (Sow WZL/ mam/Mp7 M W —:/LW&(/ 4}“be W1

 

WW‘
ZZZQU/ W Mm W] 5v W bowl/71447497
,4/MM, /1W/7Wm/W/ ' QMW‘W
“Mr/.77 W%VM//C M W W r$% M

TM w/‘VWZ
///WZW Cmoéaloég WWM/ij Patti/14w «mu/rm

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   

 

 

 

 

 

 

., .V wt.
.1 n.”
0 u
a a

 

 

 

7..

no
.1

 

 

 

m.
a

 

 

 

 

 

 

 

A

a
1
4
o
I.

r:

 

 

 

 

       

 

  

L“ fir.“
_, n-JQVJA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

gm... __._....._._._......_.__.—__._.__-.~-..—.y..

 gM ’W‘I/L/c/ 6954/0 2W4 w; LWW X,
MMM‘WW. ”
anflfima i
/})4 CD. M15177“, 7 I
(A; W/ r: 0,44 film W “M
#4; /WW W656 WWuio MW tar/7
WWW/7Wf0)%m 7%,“ I
K7» /WWMMWW%§¢L
didwadwmcmwwé/m
JZWCtJ%WW/MKW mm,
jgffiiA/J OCC/léo.
WMW w WNWWKWW
W56 #71930 W M Jae/ZWV
W 7waac.uéfWWmo¢ch/;§
(2/4,: [2pr {44/ W MW QCCa/gq’.
Jfi/ Mamw WA, Cad/K flu, fov
by Mecca/MW Maul/W WW M.
793/ mad/c, a/Z/éM‘Mtd MW./WW y,
W ICC/TAM «Moo ”ML—MWWW W

WWW/ W
/ 9/, kW Wk“ “44/ W: WM)
+7 ////W City/J MAA /Wm WM

810 W7 7 M51, KWA/ 7U, V‘JW/‘W;

WquWw/VDM7WM /)é(d7

 

 

 

 

 

541,; W W “uuumd, W (jg/21' W
L A /M K. // //Czo-z4/V/ WW flirt/Va, Mcéc m7 /é«7

'fizzigo/zwkw 72in 7a, W / M W 4277.7
7 ' ~ ’0

 

 

 

 

V“— W wot/52W}: «(r/ow [/2717 MA 27" ”I, / ,
4479C WQZWW W cm, WWW

 

 dug..- w ‘ «arms W : ;-.,»'---‘- --:,‘._'

//”a/ /W Wat. /’/f/Wm,
Madam mmm cmwmé
wCCC/m/v/ M ”W h WQ/ W Luv/0447
u/T (An/Woo m Um W WWW/co Vt:
i W? MM /WM&CWW
,. fl 2//L /Wmow/ M WWW Wag,
#4214, WW4 MW W/WWW

'w1%
W
M'W m W/ M ofl/Jffl/K/MW
W Jamwm% 6% WWW
W /7 W Maddy flay/3W
demmwm. /u/L