(((((((i' A R 'CORDS SCORES VS ALL OPPONENTS h  M
.·1'{*'·x¤*·     
,x1>x¤1;NTx1EM. 111.11 1.11.71 1111 ....,..., 11*1 ..,. T4 ..... W AR1ZONA1Z-2) 15-71 1#\1 ·-».-·---·- *11 ·--. T‘> -..-· W 11-*1-1*1 1111 ........._, 74 ,___ gx _____ xxx · 3.1x.;
1»1S·C*) 1111 ...,.1..._, ZT ,1.. 11 1...... 1 1.11.7; 111) ...,.,..... 71 .... 74, .... 111 1-1,__>»_>_ 7; ____ 55 __,__ xxy 1-Z9-75 1A) 1.,........ *15 ,... *25 .1... W 1x1l¢9T1NC.~\.-\) *7*134 .... L 1-ll-Yi (A) ...4....4.. 11% .1.. 90 ....... L BETHANYxx_0x  x_xx,x
xxxxxxxxxzxxx 3.36.7; 11711 _.,_,.,,, 111 ..., *15 ,.... xv 11-13-117 1M1xxx11 ...... T4 .... S9 ....... L 271055 111) ......... 11*1 .... T6 ..... \\’  . xxx;
1.111.17 x1;x.xx ________ 11 ___, zz __._, xx-1 1·?1·?1 1=\1 ---»·-»-—-- 77 —»»~ S1 ···~~·- L ARIZONA STATE 12111 l‘Z("Z" 1*1 ·········= (S"` ···· (" ······· L BOSTON UN1x151x51Tx1xx,0x n 11131
xx__jxx_gx xxxx ___>___ my; _v__ xxx v___' xxx Z-Z?-1-1 (H) ........... T1 ,... *)*1.. ..... L 1].].1.01 (|·l) ___________ 1)4__1_(xS _,___ W Z-Z?-if (H) .... . ...... 91 .... S2. 1.1. \V  ~ x_;x_]
,xL,xp,,xgx1,x 190,31) ($*11 1**1 ··~-·-·-#-- 1+ ·--- (‘i’ ····· W *·Y*·“’* 1NC·“\·*1~·’7 1~—. 71 »—--- (V (‘("ff (·‘(( ······#···· Y" ···· (W ····· W 11/1011-1 11*1) __,____,,__ up __4_ xxxi Allv xx· . 1·1T·l
xVx;_Jx xxxxx vvlnn VVVVVx§VVVVxiVxVVVVVL -·i.V;n (A1 ........... i4 .... L) ...,. \\ ARKANSAS (1;-n) - l.F1V/ (111 ...,....,.. h) .... i; ..,.. \‘xV BOWLING GREEN (lx) V _-_1·-
iii; xxx)VVVVVVVVVVVxSVVVV2_xVVVVVVVxV I-*1-111 (A1 .........,. 111 1,.. 16 ......, L x;_xS__x5 xx.xx ___________ (xx ____ hx] _____ xxx 1-*)-1b (.—\) ......... 1OI ..4. 11 ..... \\  V V xii';
Ixm {xxx '_·__  llvn x(VVVVVVxx, 14%-T6 11*11 ..,1.1.1... *10 .1.. S5 ..... W x]Vx;_.x$ (Hx _________>_ xxx ____ xxx __A__ xx' $(*18 11*11 ·.-.-~·.· IN ·-»- N1 .--·- W xxxxrm  '`'> 77 'V`` gx) ''''V  ` 1 j.+Z1x
1.:s.;x1 xxxx. .,....... gx 1.... 3; _.__,__ 1,  1-*1 --~-—~-—·~—  -~~~ $5 —-·-— *11 was 1Ax .1,....,... 57 1... 11 ...., xv 1·§{*’ 111 -~-·—-».—  —.-· §1 .·-.- 11f xxxxxxx xx1xx_4__ SSAVIOQ ______» x_ 1»Z·SO (111 ........... 67 ..1. 65 ..... W  ·  xxxjx
l'x_x_x_ xxxm VVVVxiVVV;$mVVxxVx I-Z9? 1111 ..,..,,.,,. F ,..,  ..,,. W ;_xxx_q; (Ax »_________ Vxx_x__xOx _______ xl l-10-SO  ..1..1,... (1-1 .... (1] ,.... W LVVOV-W  ``'’``````  ‘```  ‘‘‘‘’  ~ xxx,]
;.x.xx 1111... .,,, ...;x ,,,.. xx 1·*1·~*’ 1*1 »··~»·.»»·— U! —·.» 1* »·—»··» 1 111111 1$E€1 ....... 12 .... 11 ..... 111 *”“° 1*** -·--».- °" ···. 1* -·--· “` 11.10.-1, xgxxlx °```‘‘ Q, ‘°‘` Y? ‘‘‘’‘. .. · 1 F11'?
;_xVxx VM  Mix VVV1xVVVVV xxx ZVASVN 1111 ,......,... SC .... I1 ..... \`*L*` 2_xx_xx_x (Hx _____>___»_ 52 »»__ xxg >_»__>_ x_ 1-Y-$1 (A1 ...,..,.... 7*) .... (111 ..... \‘<' VV( "V ` ‘‘’‘’` ' ``‘‘ wh ’‘*·· (( V V CCM
xxxx; xx_xx V j; xx_VVVxxx— ?»1·N (SEC) ...., 1Cl..IOU ..... W ;_x]_x;_x xggxxx _______ xxg ____ jg »____ xxi Z~·1·S1 1111 ......... 102 .... 7-1 ..... \`(·'  
Ax xV ;V_V xxxx xx x~. V xxx [·1Z·(JP 11*1} .,...,..,., 64 ..,. T11 ....... L x_;x)_x); (Ax ____4____~_ 1); _4_v x)_x __4____ L l·(1·$2 (H1 ........... 111 .... Tl .,... \\( “'“Y?( (Fw ```'''‘‘‘’ ("""("( ····· 11 N x
~ —  Vxxx ( LV?   Z#‘1·~*C 1.*11 ......,,.,, Y2 .,.. (11 ,,.., W x/ug; xsxxx xxx; xxx xx; 3;.5] x_.xx _>_>»__4_. vg] ,_4_ S; _______ L 12*1**1 1UK1T1 .... *11 .... i*1....\\” 
-  xi  éxwjy (,`_L.  ’ ((1*] (A1 ·-··-·-»···· 15 -··- 5" —-·—--· L 3.11.90 (lr11__1 _,______ 55 ___, Y1 ,___, xxv 1-+82 111~FE .... 111% ..... \\’ (‘(m'( (NV-‘(·‘((--((1 ---- *1* -»»-- \1’ ‘_(V`(('
;V,V.  xx Vximx x 1.11..~1 1111 ........,.. 77 .... xxx ...,. xx x_x,_,xx xsxxyx ___4___ xx ,___ xx ___(L xx 1»1$~S1 1111 ....,...... 1 1.11 ........... 1x1 .... ¤.. ....... L -11 T1 111 ----—.·~.-· 1*1 .... w ..... 11 gi.
V l` xx   x_xx 4_'‘‘‘‘ x_ 1-fw; 1xH·SEC1  ..., 118 ....,., L ;_x(% x$Exjx _____L_ gx; ____  _____ xxx 2.11.84 (1]) ___________ S4 ____ xx.; _,___ xx} MTQV 1NJ.·\.·\1..f<1 .... 11S ,.... \\' ji`;
V x x xxx Vx_x.V VV  x; VH;xVmVxxxx~ 1*151 xA) ....,.,....  ..,, 1-1 ,,.,.  1_m_xxxx xnxx L___A·_>A__ x0VVVV7_xVxVVVVVxV ;.xg.5.x xggxjx 4____»_ 5x ____ itk) ___)_ xxx 11·-1·>, 1111 ......._,._ ~1x‘ ,_,, q1 _V_xx‘ ·:-*1
V  xV;___xxj xxx  lrnl xi mxxx ____·4 AL I-¤»51 xH) .,...,,.,,, 111 ..,. 10 ..... \\’ x_x_qxx NEO __(__'_ xx, ____ (xx ___4_ xx= ILM (H) ........... (111 .... (xl ..... \\' Cr\UFORNIA__Q;Q_LV__ ____ _M__ _ 
1 s-xoxo x1xx ....,..... xx ..,. xx .,... xx 1 *11** 1**1 »»~»--- 1*1 ---- 1*1* -----·- 1 ARKANSASSTATE(1_0) 22-11 1.11 .........1· 11 .... xv ..... xxx 1?¢i1·7*" 1111111 .... rx ..., 1;...111 ‘ 31-11
xxxx x__xx_ ____4____ xx 4L_4 xxx '‘‘__  1+114 1111 ........... T6 .... C16 ..... W  1.6.s1x (Ax ......_.._. $11,.,,110 .,.._._ 14 1188% 1X1 .........., #1* .... Y1 ,.... \1‘ ‘ ?11·~`
1 xxxxx xxxxum Arlr Vxxx __4_ xxx llnll xx, 2»~1-·8—1 (A1 .....,...,. (xl .... (x1) ....... L V , A l-11-80 (H1 ....,...... $1 .... Y1 ...., \‘1’ SQ;AN1SlUS(1·O) _ ;‘1(‘(
1 x xx REW Q . ., ARMY (l L) _ __ _ V VV ....?....n....MW...W, .,,.,,.., .,M_,,,M x . xx
x xxxx xigxwx llrrlvl xx, _(__ xx ____A xxx -  1. L. .......  .... 411 ..... \\  l»»bx 1.-\1 .......,... 61 .... 1xC ,.... \\ 1*1*11 11Ix ,......,,.. 11% .... -1%,.,\\‘ "’
1 3.;.1; x,»\1 _..__._,___ 1: ____ 41 _______ 1_ *‘(?·°° 11*1 --·--»·---- ”*-·-W -.-~»-» L . . , ; 24-S7 11-11 ........... 7% .... 71 ..... W 13»10.~1? (A1 ..,........ s1 ,.,. %1,___x1;’ Q_1);Q
1 .V_,_xx xxxx gx, xx xx, 3411-Si (111 ...,,...,.. %1 ,... +8 ..... \1’ 9L-·--~ 1»1;1.1...1.»1x1 14 ____ \\x V x 1 _ _-···· VV xV,OVx'x (Ax SO lx) W 11 .......4.., - .4., va ...._,, x_.|;x,xx xxxx _______>___ xx, 4___ xx _____ xx V VT· x
1·1O/+1 xxx ..AA4 ...1;...11 ..1 —·1‘j“" 1*1* -----··--·4· ’ 1 4-·· 11 ~-V-- *1 ‘x x _/_ °`‘``‘```’‘  `‘`‘‘ 171%* 1.11 ·------»--- 11*1 --.- 63 4-.». 11* 12.:111 mx .,,.,.,,... xxx .... xx ..., xx »*"·?
J.·~»11 1111.. . ,,., 1xT...11....\V f1f·x"‘ 1*1·fE1?‘-S -—-- TQ -»~~— 111  1-3189 (111 .,..,...... xxx .... T6 ..... xx CENTENrxxxx·xx_xx {xxi
1.1.11 1¥1Z1`1 ,,..... s; .,11 .,.., xxx *~1·*" 1*1*11--1** —-1- 1 ·~-»-~- 11  ( x 1··1·4··4·· { ···· —° ·····  2·2O-8*1 1.11 ........... 73 .... T7 .,..... 1, TfT§'“'“'?xU“""'””“2"x‘”2Q"“"‘“x” .·x»1S
*>1·~ ·~·1‘1 7-·--  ---·- 11* "?`Z "" ··········~ *1 »··-  ’·--·--· *4 fiilix {Q3 ········ *3 ···· §" ··7·· “i 11+11 111 -»—»»7-—-»- 11 ---~ Y1 ··77·-· 1. 1;.;}.11 xxxxijjjijiiijjéxjjiixxLiiixi ¢~·=
. 1 WT xxx ..., 1 .,,. xs ..,, 17 ...,, xv *1** (M ···*···’··· N ·7‘‘ (‘° ····· ((° :‘i‘T’· (i.(i ``°`‘’` (` ‘‘‘‘ ( ‘’‘‘’ (Y 93+*10 1111 ...,..,.,.. vs .... vs ,.,., xv x.x».~- x  »· ·1 1 $*1*
xxxxxx xxx, _,__ _ _VV4 x_xV__xx__V xx, 1.11.>x 1.·xx ...,....... 111 ..,. is ...., xxr +¢*·1§ @5** ------~ 6** »~~· $1 -·-~- (1 1.311.111 (Ax .........., sw ..., 111 ..... xv xZ]?,xx  »`''A'A'»'' is ''»'  *1+1
xxnxx xxxV xx xx xx· Z~11·¤% 1111 ....,...... $1 .... (18 .,,.. \‘<~` 2‘1("(’ (NIU ······· M ···· ((1 ····· (V 3.].91 (111 __._._._, ll:} ____ OS __\‘1x‘ _.—( (   -·»-. $-1**1
x 21.1.1. xxxx rrlv ((1,; M xxh (xxx 1»1¤/¤—1 1A) ..,..,...., 1x1 ..,, 711 ,______ 1 1·+·1“’ 1>1£<31 ....... 70 1... 19 ..... \‘<‘ x_S_1xx xxx xg MU xx, Q;N_IB;L;_§;;_2)_W_ViVVV,WM__,V__ xxxx
xxxxx x_.xxVV VV___V_  i»1~.~~1 (11) ,,...,..... xx7 _,,_ Tl _______ 1V 1561 1111 1.......... 79 .... 1% ..... \11»‘ xxxxxx xxxx ·_·___‘____ SD __4_ xs ·>·V· xx. (·("·E$ 1*11 ---—--»---- lj ----  . ;V;xVx
. :.11.11 1111 ...,.,...,. 71 xx 1·17·**¤ 1111 .....1...,, xx .... xs .,.,, xx 1+51 151131 ------- *1 »1—- *1 -·-»- W 1»10»11 1.11 .,......... xxx T4 xx I-$(119  "”`AA‘‘'“'` (I *``` (Z ``°‘°  :.17.;
""` x ·x  ,. ,11,*1 1. ·~ ~  _ ``'` ‘ ‘`‘` -n· , .,........, -. ,,....  __,_
xxx; xxx  VxVxV___,_x_ xx, ,-1x»’J 1.11 ........... xx .,.. xx ,...... 1. 1V;jx  ·1~~»··-·  —-~- jx -~---  1.1.11x 1111 .........,. xm .,., (x4 ..... x11 xw;} xxxx xxx ~x x -1 ~¢°(<
. . as -- S- .. 1.](x.11| (xxx '__________ Q` _v__ ;g______]V -·-1·7 _1 ,. ........ C. .... 1/ ..,,, _ V - ——·~ x x xx ‘" “_ " ‘'‘'''`` ' ```‘ “; ```‘`` ' ij]
.1xx 1111. ,,...,  1 xx _/_V VV V T1 _V VV VVVVSS xxx QV _x VV 119% 1>1:(.1 ....... ~1x .... ixl ..,.. xx x_xx_OxV xxxx ___‘v·_’_V_ xx ___» xx 4_»A_V_ xV VV V1
1 |x.x] xxxx VV VV1,1__x,VV_xx -~<» 1 1111 ...1»..1.111 *1 1... 11 111.. \\x V~‘_ 1 1 ······-·--- 1 1··1 ”’ ···-- (1 1.2,.111 1.1xx .....,..... ss .... 11 ...., xv x 1. xx xx .x ~x x . 
1 1x»¤.r xxx. ....71.. xx: .,,.. xx ff'f·“’$ 1'V'1 --11»1--» 101 —--~ *1 --~1- 11 ;‘j;’T_ N ···········  ···· 8] 1···· (Y 1-18*17 111) ,....,...., TY ,.,. sx ,.... xv  (xxx "''`*``'``` Qx '`"“ ;Q`"xxY **3*
11 ix xVxx_ V V1., x1VV__xx-  1*121 ,......  ,... xx _____ xx:   ...,..... 1xx ...,  .._._ xx xw? xSECxVxVVxVV_x2VVxV$O A.~·· W arm;  .........., xs .... Vx) ...,.» x LUV
Vx j`  xxx]. V NV V   , 1.1Ix  ___v____4_4 x§ ___‘ ·xx) r4''_  ..1 *-1 V1` .. ........, 7 .... 1 .,,.,,, , Zizghxxxx  V7 ` ` ( ''~'--''''- 7  V _ 
V rgsax. xxx __ jj xx~x__VVVVx_ ?’?·"1 111* --·--··~»-- *l ---· *7 ..1.. \1" ~'i(‘°`( (H) ··1········ ’”‘ ·1·~ 11* -·--- 11 1.20.1111 1111 ........... 7; ..,, xx; .,,., xv (4T(Q€() (((( ````````'"` Zi `''' Yi `''' (x ‘ ??11‘·
x V, lx xx xxxx  xx, W ;.;x.xx; xxx ____,1_____ y; _1_, qi _____ xx· Jr10~1·C 1:\1 .........., 1xO .,.. 1x1 ..,.... 11 x_x__xxxx GEO xxx, xx xx,  jx  ··········1  11 ”° ‘‘’‘’ ‘x‘ gx;
..  ( 1 1 1 1 » -· 7, “_x 1. ·· - ·· ` ' '‘`'''‘  ‘'``‘ ( _._ · K ( V ,__.,.... jx .... 111 ,...... . · VV _
;V;;,,, xxx _ xx ___xx_ VV_xx— .4.1* 11x 1111 ,...,...... x1 ,... xxx ,_.,_ xx $111 1111 ----------- 11 -.-. 11 ..... \\ AUSTN PEM, ,_0 1* _ _ . 
1 ;.;x Q1 xxxx__ x.x___x» xx 31****7 1.11 ...-.-.--,. 7% .... 111 ..... 11 Z·Z”"*? 11**1 ·---------· 61 ---- (1U ----- W  (JMU (M ‘‘‘1‘‘‘‘‘‘‘ (f ‘‘‘`  '`‘‘`‘ (' 1;.111.
 x,x— xxx —;  (xx 1431*1* 11.~1x1.. .,,.. TO .,.. xx? .,.., \1‘ $421*** 1111 ------··--- TF ---- *1 ----- W ( xxl) (`  ((E((`((( V````  (MO (((( ‘‘‘’’’‘‘‘‘‘ (° ‘‘‘° `( *‘‘`""" ( 
YY; x Vx VVVV   1 1.1 ~-—. 1 x xii?1`1 v ~1 xxx Z»2111x4 1X1 ..., . ..,.. 011.. .711 xv (('“-'8(` (((( ‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘ ’( ‘‘‘‘ (`U ‘‘‘‘‘ W 1111*9 1111 ··--------·-- "~*' ······· '· - JY Q
~’— " 1(I x —· -*1 ~“’··· \\’ V 1 ’‘‘’’‘‘ _“ ‘‘‘‘ ' ‘ ’’‘‘ V  __ ` _ ‘`"“` VV lZ·Z1»111x (N1 ,,..4,.4... 85 .... TT ..4.4 W x_x1,x¤ .xx 1* I1 ...\\` ` "'('
1 ;.;1.xx; xxx,  f1 V_VV 1x$__ xx· ~·*‘”"’ 1*1* Vv-— 1 -··-v 1*--11i »...... 1. "("" 1**1 -·-··-·····» ' ’ ·-·· 61 ----· 11 Bxxxxm x ' ' ( ``````'`"'' Y '``‘ x" x· Qx1Z<1
.`I?1x* 1111... ....*1(...111 ,.\\‘ i§i§g§}j;\·B1R;j1·11 Z“;O'(`$ (’(( ‘’‘‘‘‘‘‘‘‘‘ N) ···· ((5 ······· (·  MIL (((( ''nlnlnllll V  (·.~ ( ( .(·(· \ ( (W1
rgxxxx xxx _  1J»;¤»~© x1‘1<1T1Yl"¥1”TTZ'€€T§‘ '·?"**<* 1111 -»-----v- 111 ~vv· 71 ·--v4 11 .`§i”Y,` ( (Q °‘‘‘‘‘‘‘‘‘ ZY ‘‘‘‘  ’‘‘‘‘ (Y, 9....iAL}.¥!S*?(»€¤?¥l}»}~@L¤ ` 111.1
‘ " x% 1 · -· 1. M1 ‘ 1. .x x xxx 3·13»1'»11 1.x\1 .4,,,A____, T7 ,V__ 61 _____ xx1 "~"‘1“ 1*((»·‘(·‘\1--*¤ ·-·· xi ·--·- \1 1.311.7; (X(jV·\_—\1,,‘(x\ ,..1 ..,.. \\1 ~ · ., .
. ..1 1\ .  .1... ,»,__ ,1 1 - 1\1..\.\ ..11- .4.V 11 ..,.... 1. 1 xxx, xx (xxx -- ax) xx, -11-
_ , _ _ _V __ _ fl" -» x» ’..‘1 .4,...4.... '/ .... . ,... · — · 1 V_
x 1 xxx 1111 .1 ,_ ,~,_, ,;  xx .»x1ix§1;xxé>g1-1xx1x_.xx;Ex.x,xxx (  1; 1m -··-··--·~~ GO -·4· 11* --·4v \\ WV V .V x' V VV §1=N"11U>__1V_1V‘e;VLQ_1V_w ,A_,W.x,_ -;,....-3 
_ V V _ V-..-. ,...» ,..-,.,.,,W x_x _ x x , 1- 1661 1111 .........4,, 14 ...4 1xO ..... \\ 1 - 1 V xx x xx 1
x ,x ,.,, xxx,  _V_V_;_V xx xxxx., xxV_x>x_VxVVx,T_xVxVx _AV'V xx, . -1 1xx 1.\1 ...»,...... 11 ,,,_ xx_ ,‘__‘__ 1V IV V V V _ VV _.lw.l1x x_x1 ,_____....x x. xx....  VV . xxx
y xx,,,, xxx V _.xx _V_y__ xx x;x.x1\· xxxxxxx ___V xxx V;x_ xx. 1~Z©»1»* x.·\1 ,.,,......4 Y1 ___, 71,__V_11_ ;·1_1f‘* (W ····V·--· (fl --·· "” vv·-·  ;.3~x.11x (II1 `4,,....... 1¤ ..,, 11 ..,. \\ xxx
I 3* 1·T 111. .  . —1_ ,V__ 1 1; ;~.~7 xII1V __V__VV xxxxn qxmxx- $$11/*1* 1111 x.......... #1 .... $7 4._,_ x11¤ (~‘*"° (H1 ·--4--··4·· W --·- *1* ·--4- W x.xy.xy xxxx ____`,____A 11,,,31 `..., xx xm)
‘1x·~T 1111 .  xxi 1I ;~x—x~ x1}·\<) `xx— i»‘·1~1’ 1111 .»x4.x..» 10% ...4 111 ..... xx EEBE#\111·111 __ ;.xxx.1; xxx ,_4_Ax ,.1.11 .,4x 11.. x.x. 1. 
. _ x__ xw mx TUV! W :\xVL_MM Mio`) `''' `"`("" 1.;.11,11 xV.xx VV_V___V___ xxg _V__ xxx __V_V xx· 1·*?·Z(x (1*11 .........., 11 ,,,. 11 _,_,_ \‘1x' x_xj,x§ xxxx _V_V__` Vjx __j~1_, ..4. 1; xbm
1.s+x~— 1111 .  xxxxx {QTY? ’‘(/ 1111xijj1j‘;1v‘··x·¤*xx< ifi? 111 x--x·V..V.. 11 .... xx ..... xx 1;+}* 1** »·~-·--»--- 17 -·v— 111 --~-~ 11f I-21·1¤ 1111 ,,... (J2 4--- if -111 ‘ . { x;,x,x
1 gjxxx 1 xx V xx yy xx xx xxx xxxxV VVVVVVV  1»l·T® 11*11 ..,...,.. 10; _,,_ nl __VV_ xv 1:·‘1~—" 1111 -----4v4x-· Z" -·.- if A.A.. \1x ;.·x.1s 11,..1.1 ,..._».. 11.,.I% . xx_;x_,
;gx,,x xxxx V Vxxxx Vx`, xx x;Vx_,xx xxxxw VV}; VVVVV xxx. {1x1 1111 ..,...,,. II4 ,,__ 75 _,_V_ xxr   ·-··-·-··-·  »1·- 3] ·--»·  1.5.111 x,·x1... ,,..   x UNC
xjxgxx xxxx V Vim jx xx· xixxxx xxxxw VV, x; \\. °·1·11 1.·\1 ....,1x,. ICJ .... h1 ____, \‘xx' l;‘x;"_ (Hx ·--·-···~·- ”~ ·--- —1 -·-#- \(' ]·1~1·|‘? 11*11 vv--···— 11--—(·· ·‘‘‘ x' 1 jx?
·~~ ~x . .. " " ‘  ‘···» *.7.7; w  —»  -— -1 V 1..1....... ‘s .,.. 1 ..... 1 x . s __,_» .. . 1 i i“`
_ _~  1 xx V__V _ _·x\ .1xV_ xx x_xxxExm.xV\N (Wx V RV 1.\V1 .x,..x...., xs ..,. ,: ,,_,_ xx IV I1 x”  x jx 11 \‘1V j.144_O 1,xx ,.1..... 1  x V __xx_VVx_
1 ;— Tl 1 xx A 1,, jx V xx ‘x*¢<1g;xx1x·1~xxxx~ ···· ·—·~»-E——;;~—-—»—xxV 141*1- 11111.. ...,. 10; ..., 111 ____, xx' xx if  111. --»-·--»--· 1k x·-» J1 x.»x. \\1 x.(x.;g x111_. ,... 1>.. -  q
‘ ‘ “ " 1 1 1*71 1111 ........... xs ._,, sy 1,_11 xx- -·11·1» 1111 ..1........ 111 .... 11 ..... 111 ;.x.;x x_-\1,, ,__.... ;T.. 21 . 1. 1
"‘•x`Ixx`§ ·
· u  V
..  OVERTIMEGAMES
 _ .   .