xt7zcr5n9g1t_42 https://exploreuk.uky.edu/dips/xt7zcr5n9g1t/data/mets.xml https://exploreuk.uky.edu/dips/xt7zcr5n9g1t/data/82m1.dao.xml Evans, Herndon J., 1895-1976 3.5 Cubic feet Herndon J. Evans, editor of the Pineville Sun in Bell County, Kentucky, closely followed labor unrest in the Kentucky coalfields, especially in Harlan and Bell Counties, during the early 1930s. The collection contains handbills, leaflets, pamphlets and newspaper clippings collected by Evans primarily from 1931-1933. Also included are handwritten notes, correspondence, and drafts of articles and editorials written by Evans as well as memorabilia such as Communist Party membership books and organizational charts. archival material English University of Kentucky This digital resource may be freely searched and displayed. Permission must be received for subsequent distribution in print or electronically. Physical rights are retained by the owning repository. Copyright is retained in accordance with U. S. copyright laws. For information about permissions to reproduce or publish, contact the Special Collections Research Center. Herndon J. Evans Collection Coal miners--Kentucky Coal mines and mining--Economic conditions. Communism--Kentucky. Editors--Kentucky. Pamphlets. Strikes and lockouts--Coal mining--Kentucky. Scrapbook pages: November 1931- May 1932, p. 1-68 text Scrapbook pages: November 1931- May 1932, p. 1-68 2012 https://exploreuk.uky.edu/dips/xt7zcr5n9g1t/data/82m1/82m1_5/82m1_5_1/195131/195131.pdf section false xt7zcr5n9g1t_42 xt7zcr5n9g1t Ul
44,,, . Az 
_!f).'4/agi; V.  W at V ,0 I
. S/f§$$ g Apwii $1, 2w3@¤
` W §~\m4r”
 M _ 
Emnmwmmxa Euhy Lmf$wwm$ Gwwwxnwr, *
?y&mmfmv@, * .
V K»1&§T&@§L%*I$.3€.§¤“¤
` hgmw Qmvmrmmw Lmffmmmx
w@mmi@.mw aw ¢¤ugv&%uA&@w_yww &m& yam? w@m&w mm tha fight
V \
V ik i$ m&m£mg‘&gmimw% khg &mmmvm3x% muamiwm of £hm ¤v¤m&wy4 
_ Tam §¤&&mm&1 £%w@mm% xwggmé ia & $$MmW§$§§1& gffxiv &m& Em
im tmw $m&&&k ?rwh&@mm Qluh m§‘€ml¤mb1n mm& m mumwmw mf mimwx mmlkwgwz,
wma cpan fmrumg nys mwmiiy m¢mm¤m;$@1& mné @h¤@ iw aqmaily truw m? tha
V@¢%m@g&511%wr&1 m&m&$* Thmaw %hingw &&v@ bm@m ¤y$hvmxtim&11y‘Fmwm&&
in m¤}&wg@w hy %mw L&mgmm*£©w`Im&¤x&r£mk Qwmzmrxmyy wmiqm xw a cwgmtuyg
gy mmm &w@r1a&m Giwzx L1hww@iwz'$m§o¤ ¢x@¤£ wmé whixh in @&m §m@mw~
mmzkmgimkw £m¢1&l1m@ $¤¤1&%y
§wrkmmm*$ Lw&gwm fum Ammwmwy mf vwlihiaml Fxiwanwwm, Em wma $m¤¤¤1b&d
my mix iuhimmug fmimm&,%mwmm¤”?hmwm$, mn xm iutwlkmcuwml am&vcni$%& wm
A Raz %mwm pm¤h»bmh mf thm mmmw&m&n Cxwil 3ibur@iwn Quinn $im&@ kxx ?bmmm~
zgqm, grkmur Lw$mmur uf hmm SQLU Hmtiuuml €mmm1&huw m&¤ wmv of ihmww www

 [ 5]
 gw 5.}. 3.2. ,  4
&@v@r¤mr Lm?£¢¤u ~§~
p¥mm¤%w& tk& i%%¢ Qw wxm g$i1@§ in %h& %im0& ri¤%%» %§h¤@ §¤@L¤¤%l
€¤mwi$@%¢m¤g mvm Jmm@m 5* Qumwmug whm wms @xpwx$& $y &&ya? Qim Hmnmem
mm @m$@mvmri¤@ hw $22mg &kmw% x rwé wwvzlmtiwu im $¢&i@;& in cmmumciiwm
A with Jmm& $%@mmm¥ fmixmé &nu$ Lauim& §%vwng& wha w&& M wall Qwuxwy aux
new &g$m% m? @&w €mmmuax$& @mv¢wmmzm%; §&w:y F4 @£$&, who Q$@§&E§E‘$h&V
%@$m&;mg$ my imw X%& 3m khw &¢w¤h1mgm af &hwi&%; R¤&&yx wmwxz Lavwhz,
w&¤ p%v@ia§g¤@m& ix ihm §&c¢$ xmé ?@mxm%&i &gi@&t&¤m and mthww aah ·—·-
wwwxivg m¤w$mwuZ& &m@ m% QH Xww mwwziug im Ewwwm $$11 in J&n& E&é&mm*
Emi} H$m@¢ u$hw£& @h¢ mm?&&w mf &m¢m$¤mm xxgimm mam gh C¢m%y&;$m by
%hw I@§; Hmrmwm §m§$@@@, w&¤mw @p§w£m%m&mm m& §£mlx@&w tm Qmmmmyx wmg
mmk ¢mm§1@m@@ hy %m& $m¤&@& mm mumwumx mf @£m $n@1»Am&?i¤&n gro~$mmmumQ
imx &&t1#i%&$m &w& mhwgm hawk #Pr&fwxm§¤¤&1 ?$@ri¤cm” wxm ;u%1$m&w& by
xxx £w$mumi¤& mzg&m, aha Kéuily wmrk@r“ xx Qmmmumimh pwmgngumqmg ?m&nk
Q, Qaxmh, Gmvid @&ilwwmmw§n, %rm$&"Fyw&m& xné Fwiix Fwamkfmriwvp wma
w@w¤ $¢mr gf thu Hmhimmmi ?wpml$w $wvwwmmmmh §w&gum ¤ww1v& wha br¤a$»
¢a&tw$ an thw @r&wm @h& ¤%¤¢k 1&%w Q? ihw wm&£¤mimxw &¤& Qmmmuniwtz mhawt
mm@ bmpwwamwmt wf Jwxxiaw » lima wmpmxw& by xhm $&ar1iug Gwmmittmw uf ·
%hm H¢mm@w %t iam himm; w1&l2mm Eg ?¤$2wv (wha raw1gmm$ L@¤& yaar fav
@&¢$ic¤A rm&m¤mx} wmm wma Qmw laaéimg Gammumiwt im tmw Hm@&gA $tmts$ ` _
fm? ywuwm wn& w&$ mpwmly oai &o·¤vwrthxnw &mm gmvwrnmwmx mf hhw Uni@w&
@§m©wm xy Fqvma &m& viulmncwj %1£@&hw@h Gmrl@y Flynn, w1f@ mf mum mmwvch»
mgm Umxxm ?rm$¤m; Jmmws H» xudwwr, mkw·w¢s mxpmaad by Attmxmwy Gwmwr&1
@m1mw@ @ww$mg wax %im@$ &¤ urging rwhaiiiam uguimzt t&m*&wm$& mmé mm
aww gamw aime gmhiiwlg pwmm1m&ming hiw gru&@iugx tw him £mxmum&m& mm&

 [4+1
A Apwi; ii, l$5Q¢
@¤vwrmw® Laffwmx ~%~
&m&$mmi$% frxxméw, z%¤* Tha &$LH vizw ©&&iwm»m, vggemm xgxgmgza, w;%
whw Gamwumisx ?mwty*$ ?$r$% ¢&¤1¤& fw? ?w&&1ims% mf th@ %e$¤ in Léxa.
%h¤% & %¢$1mw m¤m£@u%¢u@ g¤%h$x% ikvxx fw? gash m uymwé bm gay tux:
` khmy xré immay$zzm$ in tha éwmgiggggggggg w&g&% mf ?r&@ s;aw¢@, $y&$
gx 2;*% 5 52 Qi $1%*   3   @ 1 A ·
T&¢ Amwwimam fivil Li%%?€i%? §&i&m} %y i§¢ yr¤p2g¤x&&, inciiws
mm mw%vw?$£?& m?%m&» %h&m $&$ pww&&g¢x, m¤s&&y €¤m%&¤iu%$ #&zm e¤¤x
apw$mx1&mg mf muxwmhigis umé mz@w& suhv@r$1vm£f”mr¤ ymhwlm ¢g;inmx law
£m wwmw ?mrm§ gam imém Qha walks @5 %&¤ icw $wr t¤$iw cyimaz iz aaxmz
my amil$a&&wmm §mr @h&£x ¤w€wm$@ QH %@& @v&t@x® iwat thai? m¤n2%;iu&5¤¤¤1
‘ r£gh% $f frwx s§&¢$h iw %w&mg_vim1&%&&% In %m& gv@m% waicvizy Q5 u»¤¤¤
@v$ry mwmt an @%%$1mmé is mana? ¤h%¤Lmw$ mmé¢r £wi$w pvwiumxwc. ?¤is
mmmwy ix w;$wm&&& fm? cmmmami fm? ihs %§i%$E&£$`¥§€ Fav xgiixsixm cF $
@¤mmwm1sm~m1&img mm@ur¤~ Guzman} aww wfigm mamhawg af %&u acgw ima
$¤m@u1mwx mf 2&m nmiéwmmi mmmmztzww. G? momwas uwuumml wha &¤¤¤gn gnig
wmmmy kmawmmg haw ik ia wmxxiuwé aww xs &&& mm xha pwwpla was nhngxn
iu, ‘@m¤ ww¢w&v&w in xm h&¢ wm %h& %h$&f*
é kypi¤&1 exam iw %hm$ mf xuhm §¤pn1cm&myi, who way a Qummunzzs
im ?®R¤$Y}?&@1® mmm ¤h@w1mw& h&& m&&mw#§&mm@i»n by pwrjury wmi Sruné. ` `
· wh@m%&&& @mihw¢ $ha®mx &u&h¤wi&i&s fwunw $2 muh navy brwught zuih agx1u¤&
_ ‘@gp@1m&mmyi to mxvw ais mmhur&1imm&1¤m w¢v¤k¤& xpauifiamxly wm thw gwau¤&
%h&w 22 was @b®&&na& @¤rmugh %¤?}mry ¤m& f?xmé mud ih www sm wmwwxwé,
@&w dhwvh.§&m£&mg that ih hmé baau sw ¤b&&im@&. His cmm$@i&mhi¤¤$; right
my yywu spmmch w&u muh nm issuwn Thé ?ummmylvam1u hrmuaw of tha &m¤r1can

 EJ
4 &pri1 ll, l%3§¤
Qwvwwmgx %&fY$%§ ~E·
@iw$1.%ihmw%im¤ §mimm w&¤k kw €gp¤1@xa@ 1¤w :m$cum mmé h&i muvié w%1z¢?,
m@&2m wf hwg @@L§ %&¤i¢m¤l Gwmmikkxw aw: &$ his ¤umm$&1. wazzgwxtaim xm;
·iwwqu&¤%1y·b&@m ammmwwl fm? G¢mm¤n1¤&s aug was mm? af mm» wwkimmaz ?¤pu1&r
wmvaxmmunz &¢mgmm %w&1v& ma:mx§ mmn%iwmm&, apg&;1x w¤sw a¢na xm: fcr
mwmmy mu %h¤ gzwmma @b&z%?&p¤1¢$&myi w$z %&1ug &@;riv¤$ Q5 umu za¤&2L2u&i¤n—
A $1 right ¢f {wma xgeachg avxry $@u% ahkaimmé by auch an mppaml wxg money
V@b@&£H&@ uméaw fwkmw @?mt@u&&s mm@.§ haww 9¤& %hmt ztmtamgnz in writing
am; $ma% it mm %&1}arz@&£m gmé &@ @&@ &w¢§s¤:%r at zxé ?¢¤n¤y2wL¤:¤ byam¢§
my @h$ éQ&G &&& tm&y‘%&rm& mwi &&k& mg %hm isaua in aauvz,
xmmy my @&@ émwwicmm Qxvim-Libmréiea Gwinn ¤r¤w&, $¤c1¤&ing
‘ w@@%&?@ mf i%$ m@%$®mm2 mmmmixtwwi WQTE Qhmmmimg w$%h ihw $@?mun agmni
;¤@k&@y éuwimg xbm wm? mm& aww mmycxgé in ihm Lw¤x_E¢puw@ ms xmvzmg &¤@m
pawxiaxpxmmm im %hm fm$m&&i®m GY whm ?®¢pi¤¥a Cmuncii mf £mwri¢&, whiuh
www www mf khw r®®¤wm&$% mu& m¤¤@ $1m;¢y&1.@h1mgx gm&t&m uw iurimg war
x&m@# &m& ¤h£&h www im&mm&$mwmt%gLy &1mk&& &u& cf wxnhmswna hy G$w@v¤¤w
Ewvmqmxwu ¤m& amt wf €¤$c&gm xw QGYQTHQP Lwmémn thaqgh %¤ymy E1;} Thmmw»
&¤m ¤&ummw& wimm smmm af &¤im uw¤%&. _
ihm Lumh Ragmrm mm §¢vmLa&i¤musy §m&1¤#}i¤m, wixcu hma w@1; _
m%mm& %&m»£@m@ mf kimw ané far vumh wm wx&mm$iw& rmpmrh in x@¤&vk&nLy
q &¤¤&w&§m, wpw&km &€ ”grw¤pm wngmgwé iw ¤m affmrw aa mm$&rmi¤6 muy 1u—
wéitutimuu tw mmmmwm p»mpwr%y r$ghmsmné hw $@$ up in plmmw ¤f`g¤v¤r¤m@¤t
my xbm m&3¤¢i@y Q gmv@vmwmm% ;§mtw¤&1w&‘by a mi1i&&m£ minawixy mf
w¤wx$%w¤.» xm t&©¤·gmww um @0 spwxk uf &b¤¤w pwwplm hmvzug ¢¤mwm1&$&2¢#
%§&iT ¢m@wg1¢¤ in %h@ Am&r&c&w Sxvxl §iburt1mx Unimn. It than rmfmrz @0

  [ey
. y - V @pv1x,L1, mwxx.
$mvm»m¤x Lmffmwm ~&~ _ V p \
l thw tumwimmny wi Hwg&w §&$h Hmléwzu, whu mzatwé 
N&®1um%L Ummm&@@@® my hmm &m@w&m&m §iv1k Libgwuiwm Enxmn @hmz xxl as
mhwm $&$b&i&@vwm iu %&m lggmi mhmwwy mf mumstzuctivw &m%&¤¤ Q%&& am»
 will xw¤$m%Lw p&m¤¢£ by Qwmgvwam wmiwnvmwx im
p$x% &w mwmw%&m%m %m¤&) mma @&&m all mf §h$m hglixwéa xm éhm right mf
puxwomm hw m$vm¤m&u ahw pvmzthram my gmwwwmm¤m% by §¤x¤& gum viw1@m&¤·
Jmmw &$@$mm*»@¤p&¤m£mh& E, §w¢¤k@mgg&g& ¤m§ Ag¤&$ @vw%m Lamcx wwwa
` wmwug thmmm mm ibn Q¤mmi@@w& m& Qhé kxmm, xs wwwa mimw §1L&£2m H; Fwntwr
&¤&v%$;&w$m, éwmmmx @%r§&@&& H%yz &m% §¤$wmm ?&¤m&x mf &hmzm mmm pw¤p$x&
%m viwzt ymmr $ummm*
?mw &us$ @mpar$ m&ya_{p&gw i$§1} if wm am&Lymm wthg paxiximu
hmkqu by ®h& Amwvxmum Qxvil &ih@§£i@x Qmimm wx wiki f2m§ $h&® whmz ix
vsqwghx in www Ewawwmm of gywmvh, fxw¢&¤& éf pwwém sw fwmwéww wf
$mxwmhlw§u Huh 1i¤@m$&”, &n& 2h qugxas wm AQLQ émcumvmm mz @%w%1¤g, *L@@a
puwp@w@1mg ww yyavgmt tug &$v¤cmay mf mhw ¤vwr&&x¤w mf gwvxxmmwnh hy
fmwmm max vlmlwmuw www mix vi@1&kimms af &hm righu mf fw@m w3w&¢m”¢
?&w Munk %wpwx@ x&&m @&m@ an mm&wim%&$$m &f A@&§ §§$§E§&H@& $$2 hm@ f¤wa%~
 yu; mv¤w%hw&w wf nur gmvwvmmmmz ”&¤ww nu% m¤mw&s$ sf ¤ $@w& wxprwsmiwu
mf m@&mi¤&» %u% imv&r1a%§? &&vmm&®$m mm@mmx&$ fwx i&x ¤£Fw¤@%&@&$m"
{ymgm 1QHL)$ Is xédm (pwgm 1@@@), wfhw &mmz£¤s¤ Qivii §1h$?@$@$ Gmimm,
- xm thm Aaxw umaiyxzm, 13 x auwynvmvr mf all mu@vmws@v@ mmvwm@u%m, mm&
i%$ pwwpmg&m&% im &wmr£m@m%ml &a th& xmmxwwmhn ay thw wt¢®w. §& axtwmytu
max mmly ww pv¤umm& ¤vim& bu@ hm wmwmuwmgw m&tm¤k$ mpmm.mu& imxiituuiomw
 fN?¤§1:Yl"",";i* f %1“#`I‘¥$1€;§ I I

 {U
‘ ` .I{"f wv l
Apwil LL, 1§z@. .
&&vw?m%r huffwmm ~?~
?m@ Fish  €mmmum1$$ imma y@@r qu¤u¤¤
@@1% inst ymwagwmyh amé &&@m, #@wur $mmmi@&@@ cwm¢uxx wézh ihm §m¤v@
ASH ;q¤E§$.E'i§§ F2 H x
_  Qmxwmms mmré tm Qha zmm@ &§f@¢t ¤&m hg $wik%mm $m tha §&h§§m%
 m? hmm @&L§ m%& £@$ m®mhww&“ I w@1L aww @@wch bwi$?1y wm @h@ mambmmg af
ihm $¤mmi@%@w w@pmr%@& im %h& p&p&v mm axmut hw v$&&% x©m%u¤¤34 . l
%¤g@w Quan H¤L&wim,i$ tha kixéimg mambwv &§ &¤w gwwug amé mf @h®
@m@w;mmm Qivil Li%&?%&@¤ @¤imm* §@ hma §w¢m im all wmw%@ u§‘v&&ima} wu&@%~
miwimg aww &mmi»Mmwy&cwm %h1mgm* ?%m ?v&&m£m wT4?w@@&mm fm? iméia was
g¤%&mm up ky Gwwmmmimhm émwimx w%$ &$www im mw@&v EQ um&&wm&m¤,§mg1mm& in
india &¤& $&1&mim gum in %k&£._ %hm,§¤w%&2 Swiamy wax m Summumimx &x&m&1@
¤w$ £m&&wm¤,w&$ Am %h&%» ww $in& &1m ¤mmwmmp¤m$$mg w$@m Fwmmkfmxzwy,
Li@§m&m, %mnl$y §» Ew&&mm &h& §®p§@l %&w£mg way uimam im xm ¢§fwm$ xm
w@mk@mAth¤`$m1@w& %%¤@¢w mm$ hm mmvvw& n ywwx Lu §&&1 &$ m wav $b£$FU@$%T» _
§@ wmm mm ibm m&vi%mry·%m&v@ a? hhw mwmmumiwh $k%m@mw §&mm£ng wmé
m&¤mimmwy $&xpmrm%&am» §&m wifm im %&&@1imm $¤@yQ wha ix swmww&nvy mf xhw
wmmémim Kmhgwumtimmml %ww5u¢ {&? ?#&¤$ mmé §@¢é&$m &t §w&&vm. ?¤@ %EL??
ig v§w&mm2Ly m fwmiwxmw bwxmwh af thm &£%$@ §&A&wxm wax mm xhm zwpmwxmauz
mf 5¤m&£m& 2i%% mf r@&i¤¤§w §¤%£i$h@& in X%kl» Hm www wx$&¤¢§ 3m & §w¤¤$¢.
$mwmm%&gm%imm in J&mumwy 1%1$». Hg www mm tm$ &¤mwy @9&f$ of ¤h$ €$mmuu»
&g§~&1&1mg Emssxmm @m¤wnm%w¤mk&wm Fnvmw.,,¤m w&$ mmmnwutwé wita @m¢ Qwm~
mumimx Fxwxaié $%w1k&* Eu w&mUmm;§h& m&@£wm&1 mmmmxttwg mf ihm $mmmw~
yghiwuél %mwkmrz &2&, which.i$ m puvwly~é¤mmmuiwt &$£&1r ¤mnm@ am&» ·
¢&mtx§llm& by thm %&&¤£m¤ Ummmumi&t$. Ew wma on hug Eatxaumz Uummiwtmm of

  {53
A épwil il? 1$$$¤ .
@mvéwm&w L&ff¤wm»~@»
www %w¤wm mn@ V&mm&&%$ Emw ?ri&1 L%&g¤%, which wm$ %m $g$¤;tiwm m?£aiw
.g¤t®mm up hy hhw €$mmunim%$ wma éwxigmxé ha &im&xm$it ¤@¤wtm aux kay,
§w w¤¤ mm &h¢’mg@imnm& bwmy$ w? %mw &m@xi¤&m %mmmi$@w@ ?m2 ?¤$v §;@y
in Gmfmxg §m¤th¤w Qammwmixt @g$g@$£$m &£f&£x$ §w wmx @m fha g®m$w#1
¤@mmi%@%w w? @¤@ §@@gm¤ §$w gmmmxiy $5 ?w&$&1¢#L §wim¤m&ys g¤$&wm°up Ev
@m& mm&¤@hiw@ &;%xg&&&y Ewwkmgm with xmw &$$i5€§H$@ mf nix sw¤@hh@mw&,
H. Eimamwf Fi%§g&?&1$¤ ?$h$gmw@1$ aaimé fm? Eww&mmu me Ewykmmm w&m in
3&&l && &%¤ @imw» %w wu¤.¢h&iwm&¤ Q5 whw Lw$g¤$ ?wv @m%um£ nid, aha ¤x&
bwiug g$v@u hw  EQ wma xim&#& &w Q gpxmgar ymy sag
wmmmuniwt Lawaw §mw%12u$& Fmwumg Ex wm% ¤m`@&$ m&&iwm&i ammmzxtww of
%m&m puw&£y G¤mmuwi$@ wwg$nxg&&imm, %&$ §;$~&m@wimm &mt&»Impméi&i&x£
&w@gw@ whinh ix m$ mwm$lw@w£y &_Q¤mmum§x&»¢wm£& m§§$iy :hhw#§¤g¢¤¤;rm~, _
mmvw&i@hw &hmiwmmu wm&m hm &1& mm£ h?&&w mu§£&¤£wm&1y» Km w&$ an th&
wmww&w*m Lmbwy m@v1&wxy m¤mmi@%wm¤ Em w&@&h§é iw %¤ hmip %b$ C&mmuu$5&s
im @hu&w wmyikm mk §&m&$m&a» xw wwm\u¢¤w¤%&wy mf mm& §&&1¤¤&1 @m¤m¢y»
Eiilimgm $¤mmi@%@& wh&m Qhm Qmmmmmisks gaxmwé m&& mm&w¢¤i$®2 xm that
gw$£% mgi%&@1@h. Ha mmm m@m¤& im w1%m ixw $m@®!H&$i¤¤$1 Lxbnx §a$wns@,
& pmw&1y Uwmmmnimx ¤w@mu1mm%&mm, nm& puhhxwly m$muxm@Wix af 2&w supparu
wx hmm &m¢rm¤¤m Givil L&hwr@xw& Emgoml -$@ a muttmr mf £¤¤@ &&¤¤w &¤¤* `
mw$¤¤$xm%i¤mw www &m%im&t@1y ©m¤m¤ct%@*mm@ hxvw haam mw@v wincx tha
Imtmxmxtimmai Lm&ww Ewfwmxm mwm §mzmw$4 Hm uvg¢& law §mf1m¤n& in amgw
mf imgummkiwmm, E& mm@& ml$?&pwm$mmtmz1mm$ mb&¤€ ahw ?m¤mxy1v¤m1¤ @t¤m¤
wwiéaw &mé ?amm$y1v$m&m 12ws in m may &@·mm¤¤mr&g¢ m@&1ti¤n &¤& ¢rim¤.
&@ wuz mppw5&m tm @mm wwgishwwtimm mf &l&&m$, Hm maéw m prmmwwx agwinxz

  ` [GG
april 13.,, Eéézm.
Q¤v%wmmr &¤ff¤mm ~@~
&hm @¤ypr@#&imn my Qwmmuxist &i¤m@m&r @m& i&w1@$¤n@x£ hafcww %&% xwiwizh
A$@&EUl&¥§ za §@w Euwk. §¤ m%éw fwixw aixxwmmmtg aéwmt thm Qmzifmrnim
$mgymm& @¤¤m%*¤ xxfumai &¤ yw¤mmm&&& w mxvémm fw? @ii1imgw, which xxmtw—
mmm£ wan w¤¤muvmg&mwm£`t& &&@ Eammmmiawx. Ea w$¤ w%1& shawn up iu.&h$
· msxzaz ¥#m::¤ x#m am WJLL1 nw   Lum     ·=¥?-?$»¥"{?@'€Z*?F?»;°   ‘
 ;Y}§}TIfA%fY ;?f"<§E·;‘%“‘ E;=*E$?i3},§,*€3'  '€?$*$‘?!.»`£§`I$b.   €'£*`E1‘ €;`2E`£22§?.?.“Z32&ZXA$2E°S$ ;g%§2};*);;»t2§$w£};w
Hw w¤$ ¤h&£rmmm Q? HEQ Imu@©m&z$mm&§ Gwmmiiiwv imw ?$li&iz;1 @¤&mmm&r¢,
which waw ©¤ affaiw $upp¤y&img mu%vw2m2v@ cvxmxmaxn, when @UH?&H&§¥@
mwim£mw&$ gv@ ;m%¤ thw imila mf %&w law thwy ara m%?1¤& hy tha AQRS uma
txw  pyiwmmwvxw, & xwvm w&£@h I bm1;av& w&$ fiwgt
givmw ¢mv?@m¤y im ®him cwwmiyy hy &1¤xmm&ww‘H@xkm@m. In mia h¢$&im$my
hwywra 2hw·¥i$m‘@@wm€@@&w &&`wm%$ %¤&$ xmw &QLQ uphwiaw &&& yig¤@ of &m
wixwm %m·m&vm&m@@ mmwéww 2m& m¤x&&&£m¤££¤m. %® muéw fmgmm szuuxmxnéw
awwuivmhw &u¤im&¢$m méx E&¤m& xxxwxw Hm www www gf %h¤ m¤~¤mi2m@
@%ma@ ?&%?i®€H; swm¢@1m&¤ &mLi@@ $iv&l www Qmpxvyzmtm. w&$¤ amkm& by ~
®&@ ?$¤M %wmmi&x&m wm¢%m&? &¤ wms mywpm@M&Li¢ wikh tha @im¤ mmé ¤¤3mu&x
gf ammwmwimm xw £w¢&&mw& tm wm$w¤x» &@_mm@w mxastatwmwmxw &b¤wu mum
Mmmnwy mm£AEil1&mgm mmgma· Hg g§&€w& %h&% &n¤@ Hm¤&&$%$w, w? Qhw &CLU
§&&imm&L $wwmit&¢w, ix & $¤wmum$mm» xw &§m1t$w@ hkmm &hw x¤cwrmm&i¢@wx
xmwmr $wf¢mwm ww$ u¤mtww1iw£ ky_thw Gmmmumimk ?wv%y» » A h
I mm m§@ um&¢w&mk1ug Qu givm t%¢ rmwwvéw m? @¤@ww wampim in
£u&1» ihwy aww mmtixwly @¤¤ 1¤mg*
Thw @&w» 5wEm Hmym§w Hulmam haw bwam @ xupgnrtww ¤?~§$W &§®¤¤
$m&§$• °H& uphm1& zhm mur&ww af ?$¢z¤ Q§uwn&2 Quzchmvztmh by thw Gmm~
mwmimax. H% wmm mm thm $w§&w%mwu@ mf Jmuticw limi mf w&$1mm1m pubxiwhmc

  I/OJ  
A§wii 11, 1@¤@. »
Qmvgwmvv Lmffmmm »1§—
xm ;§£1 &w& wxgazmd in ¤ &$&&%& £mv$&tig&%;¤a $5 w&&iwais in l@1@. Hé
wmm in $um¤ Gwmmmmxza mwg¢&1g&£10m¤ gx t&& Emxaixm %¤wwuxtxm¤%i¤m Farms,
%hw ?¤$¤§1w %&wikw $@1iwf $G%@i&€$€$ @h¢ @w¤mwy‘&m@ %i3X1mg& m$é%&ti¤m,
thu &mwwiuwm $ammit%@&%$m2 ?&iw ?;&y in Qhimx, atm. xm w&g wm @h@ x$»
vxxmxy a0wmm&i af $¤wmamw%x;%h $&1L@g@, x &%&mg¤%&mm.w§ s&u&%m&¤ Swhm
s·>zEz;Lc:§1 ¤s~;§.&:L me§ .§i¤m*¢;;s<&“2·§:,@*  fm  asaggm  zcsmse  2csa·es1zrx?‘sm!· aix? *:32+c* 2`@%`3T%`z.»*'.?
Gwmmixtwa sf L%@ 2a ¤ugp¤vt éigkmyxk mwxshérm ax Hmm ?§zR. Ha jmiueé
with w¤@¤ im éhg &&$¤m &mé ?&¤z@%@£ &g&@x%i@m.&ms2gmm$ by bmw Qwzmunists
Qm wm$%xm&m& &&& @v&w2&www amy m¢um@$ %M£»$&%5» xa zpakw &ppw&v&¤y;y $;
¤?m¤ xwxxmmgwvwg a yw$&w w? w@m¤& é. Whiiip H$&£&1§h,%$§ tha qéitgr. ‘
?@i§ wmm;& €mmmmmi§@ @&p@x wmgnw mmwqhw ww um@¤rmiu@ rgkzgmgn, mmryimga,
‘w£&$, a&w$m&¤@& m$mw&g@u@®&mw$ ®mwwwr&&a& métacxa my ximnkn wm whitsw,
§@@&y&§ mm &@E¤§; mwymzimy awa @¤¢w¤y&g@$ iizmntimmxmwsg &m@ w&s ¤¤w@2—
xingng mf pw®@&y‘mwwm $vmryt&img wa¤pw¢&m@;¢ $m& @¤¤wmt* §¤;m$¤ as
@1c% pzmé£@mmt mf tam Léagua ?ma·1m&mw®x£m£ $¤mw¤x&¤y, m mp&¤a¢: mz t&$
$mmm&m&&@ &mhmr §m§&i@w%& Fmymm; pax §¢rw&$& prmp&g§n&& fm? aku ¤sawgx1~
migm w§ §%w &mvi@& &mw&rumwm% mf §mm$&m &m£ im mix upaach *§A$ $&v:2ag¢
 &&uwmgmw& mf xm? mmrriagm wwwa. we wag an xhg
wm@ Qwmmmmiwt Lmhmr Gwummil, waiah is & puwaly Gwmmumizh xffmxr, aax uu·
mygwuimgx wi §h@ Fmllmwxhiw mf E%&¤mmili&&2w¤, wh£m& puts awww c¤mmun1$t—
gg pvmpwg&ud¤*L %$ mmm in th& Libwnmy wmfmmma L@m$u& g¤&tmu up %@ &m&p
ggnvwvgiwm criwimmlw. EQ ¤m£ p 1wc%u¤mx_mt tha ram $m& szxxwyam sang
xaumoi Q? Qmmmumixix, %£@¤ Hs wma mmm ¤?·%hm ACLU crowd nnauuxsgxng
uwuwalw in $¤&i&» Hw wax wppmwmé tv mliwu $ng&x&r@t1¤m. Uuvimugxy hw

 _ HQ ° 
&pvi£ lé, &%m&»
G§s>‘w31cf‘2¤+£}2i* m2*$#’¤;¤,>»2a ·~;3.2,·»·
was ¤waz&m$ w &mg¥&m af xv?. by thm Ewwizh Inzzimutg mf Emzigiwm. Ea
`imci%w& mmgrwwx mg&&mm® wh1%@x ky 3ww&¤h&mg mwgwa £G§@?$Q?i$?; mm—w&¤
mm xxx Laxguw f@w §¤&¢p&&&&¤t Fmiitxcal £¤@iwm mx@&¢m¤1 ¢&mw&&£m& amé
wm %mm &£v1$¤@$·h¤év& mf knm %wmém*x @&&c@ %¤¢&&@y, whiwh puts pxwxfiam
&w$?@ gwhwimtiamg H@ www wm %%m @wm@vi&2 §w$§&2m& ?mm@ &zwmittw& géxtam
my in mgmmwy af Ehw &¤mm¤¤i&® ?mx§@m Ei¤%@m# Hi& p&§mx ”3ui%y” ¤iv¤¤1·
m$@& a £&1$& mm@@wmim1mg wwgmwt ww ang £¤@m@y‘@m& Eiilimgs casa xxx
Hm1w@a www wm www %&t&mm$1 ihawwh G¤mm&i®&m an mmumuy wm& Qixlimgzi Hm
wax ahéxrmam mf %h& &m&cu@ivm w¤mmim%@w of tmw %&w &mxi$$¤&m ivmguw, wmxuh
`im xm mn%i~pm%?im$i¢ &ffm&w~ §@"@w&¤¤wugwS Qxméhi ag w&w. xw ¤¤n£¤mmv&
www aix fiwxw mwm&@v&vw aw m¤&$%rmu$, awv¢g%m& mmé n¤$mQ1w¤s. He w¤a wx·
ym$w@ in smm immk %%$mw@ wmé %h& Fxnh Hm§¤v€* `Hw wuz m m@mb@w my img
nxzimmmx ¢mmm&%$$$ mf %w& 3&h@@ Swfammw Cmmmit@%w3 wmxuh mphwlwg Cmmmmm~
&m&m &m& &mmru&im&&~ 3% mpgwak&& fav $h@ ¢m@mmmi&$z ?mm%&w mué &m&mm¤»
m%yg& &m`wmw wm&mwmmv wi %h¢ Humminm Amwrzzam i¤£¤gkw$&E Uvzwmwwcjwu,
mmiak ix a $mmmmmim&~$$&iug mf£w£x,$¤d mum&`mwrw mf thw axmm marx.
£m¤w ?&m¤mm% wax wm $&w %mguw£@&m% uf Xumximm 12;% af wadiaalx
A pu&Lzmmw& $$~L§&K MuG GK§%$W$ in @m@ ¤$m&$w iuvmsnigmxzwm in 131%. Hw
·mwx wm www nwmmmniwh Pmszmxm $&r1&w wwiimf Bmmmimhwm. Ha www an wmxuwgéy
mf §wrm&m £mpg¤m&*w ”?x¤f&¤w$mmml vm%y&w%s¤ pu§L&¤§m¢ in hmm mmmmmuizz
M5&L1y ¤mwkmr¤ xg €mmmmm&mt pwmpmgmmé%. Ha wma a szg¤mv nf mm hmwwimau
N
Qivik &ihwx%$wm Um$¤m Ewwmwr mh;$¤£1mg $$`C¤mmixaimmwr wbalwm¤w a¤t&v&*$¢¤
fm? %hm mmF@mw¤s1¤u u¥ Qwmmmmiwi rimkm and $H§E$$?&iH@€iGH in xmw ?yrh.

 xyrii iw, 1§@w.
Havwrmmw Lmfxwwm »1%~
ww w&$ ma mma &mwwi¤&mA¤mwm&@%w@ @pg0#@@ QQ hiién &&g£&@»&$£m¤. Ew
wa¤ vxwa p2¤@2&wm@ af ihg ?mh25m m$mwvmhiy Lwmguw w? émgriaa whiukygawg Q _
in Hwy public mwmwrshiy wm@ ihw &bu11%i¤m wi §P1V$€% mwm$©%&ipy §» may
a @mmtx@hm@mr mm €h&·®&%¢@i$u fmmé mf $@¤&hmr Tx¤mm% 5, %m1wh* H@ ga;
www w§ immww whs xxx @$ m@tmm& thv ?rmgwm&n&?& (Em&¤yg$mt) ¢¤m?@v¢m¢u.
EQ was at M m&$@img m§ wav @@wis&m%x with a vmxim@y gf rméx ¤m& pink:.
Hayman ?h¤m&m w¤$ ¤n¢ af &@@ Hmwméars m? &hw r¤%£&n, nmtmricww
@mQ m&1¤§&:mu$ ?&&gim*$ @¤¤m¤§§·¤§ Amwxiux @m?www mwm%§mm@£ wiéh Hg;
xmwis M5 pullmrw §$wm» §m wax m d1v@c%¤% af ang &¤&gu& §¤r·€m:m¤:y1&1
@&mw¢y&cy &m@ x $¤¤i&i£s@ aam&ié@£m for %x@w&@xm&, 52x s¢c&4g1¤g, mmm—
&v&wg $5 $k@A}w?@ wi¤@ &?§@Q §§&m %h& C¤mmumi@&§ $©@k ii up h& mnt@:@$
w&gww¤u$1y &m@&;2h@ Qauam amé ?@mz¤@¤i &gi¤¤:iwm whiwh thm G¤mmum1um§ 
&@@igm&é xa &&w&rw&$¤ ¢§umtx $m& Law, amé smmm of uxg xpwummam wwwa mf
m ¢muxm¤@&w Qu immizm ka w1¤%. Ha s¤pp¤x%w& %h¢ wuy&sw uf ¥£¤mr G¤wmra1
£wwm¤mvi%&h by $hw Qwmmmwixtm mma wax an t&m@ Qawm¤¤£g&»¤§@1mg affair,
&&$»%m@j$m@h`£mmn¢il ¢§ Fw$wm@z mf ?y@©®mm Em? Inéim. xn xxx an thm
wm$ mu@ &£mI&ym; &$m& @@h¤m& mbafi with v$r1wum Gmmmumigxxg Ha wx? an
uh$‘&&pmr£mmm& my $wmt1@& iizt gf rméxmmlx wu&11¤¤&@ in lwil and w&s
mxpmwa&‘£mW& &@mm%m 1wv@mhig&@&u¤ af r¤&£¤wl$ xm 1Q;@» Em wma on nun ` `
w$vimmzy hgmwé wf thm $wmmmm§mt»&£&iug Muwmimm Hwcmmmtruc%i¤n waéma and
gm&w xm fm? %um w@¤mgn1®£am m? Khw G¤m@u¤1@# Gwvwrmmmmz nf &u$¤1m, Hq was
 ·k_;§:~,@ {;·;g;·,;;q;;gm;;,g·£;, z¢mz;;;x.¤$¢; E§2;1;·§Qiq;;~; Eéwaiigi Jlizrqvrmzjg $2:1-;i  1;:21. iw rz m.Lm<2®»<:=x·
af myymmvm of hh@ &m&w1cnu Qivik $i%&Ft£v@ Gmimn nwpwéw Ha wma whgirwgn
gf @&m ¤m&& &#mmvi&1 Rméim Fund $wmmi¤%¤@ wv&mt hw ém hwnmx tm that

  [jg _
épril ii, QQEHQ
, &m?@rmmv.L&§?¤$m ·l§~
&?@h &w2m&¤&l Eugwmw V. §m%$4 Ha wax mm th% Qm¤muuis@»b¤gmt€m¤ %m:ie¤x;
Gitxzmmz “u&m$ttww cm Qwiakiumx wixh Latin £m@2i¢& whmxw muzgiviugm tsm&—
aé iw &$&mywé£& £h& ¤n£%@& @&&%@& @1%% L&®$m émwwica. §@ s&n& G 2w%&&y
4» of mypxxvai tg m¤mmum$$2$c €¤mmmmw@&1&h GwL1&gm¢ Ha mgéw w awmmuuisaic
¤p¤@¤m $@ $&% Qhurch §$ggu¤ Fm? Em@w@%wix& $@m¤¤w@my, Em wma an {aa
wx&w¤$ivw a@mm3@%&@ $? tha $amm&€2am wm Eilitmwixw i& Xéqanwiam, g
gm¢2§§z& affair whiah $&wk§ hw éiaaxm fm@ Qmz&a& EKHEGH mx aww C¤wmmm~
ixta w¤ui@ wimh 1@ éiaxrmcm &@ pwmusumceé m &¤&¤$y mf yum; mr¤h—§»ww¤m~
imx wilkiam E, Fwwtwx, wh$ ix mkwiviug ia wv¢v&h¤¤w ms? waxy bmg
m$w$&&£mz£¤m $m& gmvwwmm&m% wi zum §m&%¤& &t&©az 2¤x misw all rmxigxaml
¢ ®h¤¤g& ?hmm&# wxa &t $hm xima xgwvmiwg mix %i%1w sf R&vwx&m&. H@ wa; ’
&m wwgmmima? ww ihxx Ucmmm¤iw® gvmp$g&m&m affair, ihw Fwxiawmhiw mf
&@mwnwiL£&@$mm* Hw w&$ my %&w L£&ww@y §w£&m$m Lwmgum &x&uu@2vw ¢wmmi@t¤&,
which’h%1p& wmhvwrsivn mrimim¤l¤» && wg¤·1u &mm ?¢¤p;¢*u wrwmcmm wnimm
gm@@&m up nw ¤u@pmw& ambvmv§&v¢_¤w&m1u&&x» Qu &&A¤ mg ¤mmwc:¢tw¢ wiah
w@m&@wm‘¢£ imw Emwkmmm mm&wc&im% gang ~ Kv&m$ Cimwk, w&w·w¤x an C¤m·
’mmu$$z &m@m$s&¤mx §&r&&u¤* &%&££;`Ri1a&b¢%h Guwimy Flynn, wifw mf tha
ummrahimt @ay&w ®rws0&; %. Klw&m¤w ?i%mgwr&1&, &¤mwchi#t &wv&m&m*$
m&$&m$g5; 5¢wi¤ &u¤mmt& Q? k&@ bm1$h¤v1k ”§a%imm”g Hnrwy Q. §&1&1w¤;_ l
wxmthywg §* Bxmw; Lmimmé wléxg Jm@$ic& $m1&m; ?um§im¢ wuykwlg L¤mim*m
mgémt &z§¢wt &hym wiliixmx, mkcq Em waz mn aug ggnwrxm mmmmzatwa wi
ang mwhmriwmz xmé éialayai @w&p1w*a Cwuncil mf Amwriz¤, whimh ha &w1pm&
mg gmx mpy\ Ehw Qmmmmm&s@ Fm&wr¤@wd wrauz amyx mw uppzwvwa imp pmwwmwug.
Ra u&a bamm mzmuppurtwr mf v@m criminals. Hx amlévmmwé N mmmmwnéwtiw

  [ i Lk]
2p?i; 12, liv;.
G@vwrmm% L&xfm¤m ~l&~
xawaéé in v&§w?@mam ia t&¤ mwr@$® ¤§_§¤w Zmxk €¤mmumim@$ wks wgwé r2Q;·
img, hrwxwimg %h& 1&w§, &uu4 E¢ m&w tu h& s @;¤a@&y xt tbz ?um2r:l gf
am $K§i*?$§€1$§ wi$h €&@ &m&xw&$2%a Qiwwxuzzwi &m& H$zry Kaziy. E@
w&$ mzw cf thw &gi@&h¤mm Ewy @h@_mm&$¤hi$z muxéerawa vqomwy ami Exiizwweg
mskimg Qwmmumiwi ammauragimg sxmtamwmtx $&&$ w¢v$ mai in ¤cc¤r; wiih +2; 
f&¢%$¤ §i$ l&&&@? $@$t&m5 %h&% wawkwyx mumz imzpirm fzmr in the hxmrix 
wf cx;ii&z%m©z xxx ¤&né &$ $h@&¤¤mmumi&@Rc €¤m?&¤¢¤¢m far ?TF§Y@$3€?% 
&$@@y Ac@&@m mm&@&mg¤ Ea m&¤ &m$ m£_%h& £1w¤¤m$ws mf tmw Sxylmgd ?g¤& E
whixx givwx fmx @amwu&i&& §Q¥§§&@3g &¤m n &iw¢¤&wr wi aha ?$¤¤@¢r i
Yww%h, §m w&$ xm Ehw x&$l&¤ml‘&x$©u%iv& mammiitaa Q5 ham Cmnf@r&mc@ 
fm? ??¤g2wms;v¢ L&®0? &¢ti¤m* EQ éié nanny ac thw ccmwumiwi Fhytas » E
&i@$¤u* Kw was wm %&m 2n&%wmx€i¤u&1 Gmmmihmca So: @@1£t$c;1 wrgszmwrs 4
gm@@w& &§ hm supgmwt mubvwwgivm ¤rimi¤m1&» Hm u&?¤c$tsx rgcmgnitawn ai
· Eumxim mwé uz %h& mmmx iimw &1aarm&m@ni im? @h% Q¤it&@ &z;2¤s w§£l@ tax
Smmmumixhw m&ww m&@ i&wg$m% sm¤¤&2mg army in ibm wmrlé ana w¤¤m xhw
@¤i@w@ @@&m%m ¢n& mmm~$¤mmmu1a@ cmumtwiwz &$za&m¢%* Rc wax ¤¤ thw
gwgmuixméign ¤wmmi&@&@ éf hh@ Viwtmr Lo E&rg&r §m¥i@&&l ?mum¢;%£mn za ém
hwmwv xw thu S$$K$§§i Quaimxiat ?i¤&©x §i E&zg@r, mwimw mx&1uaw& fran _  ‘
gmx Hwmmw my Qwpxmywumxnivww Km? h2¤ &xs1¤yu1®yy §¤ urgwé churchaw ta
mi@ mm¤$&1%mw» THQ-Qmmmumiaww m¤& um; Ssmtaiémtm x¤¢k hha awww ana amé
nat aiwmyw by di£f¤r¤h@ mwwm&. A rwé Elm; w&s &i$pl&ym£ mu nm ¤utwm¤&i1¤
:5 `
in m&1¤h mm mmmméwé in ¤mmmw¢%&mm wxhm $_zpm$¤m xi pxcifiwt ?¤x1h¤w—
&€w&1mg#,‘&$mhmwm&, Kméixmaq Ev xpgmulwq fw? wwwa; far the Cmmmumlsi
amrxkw im %ma@ Viwgimim, making mi$rmP?¤m®m@»tii0m uf thy tact:. Em

 Qgwil iw, Léxx,
Qmvwvmww &m@§¤¤n ~1@~
www @mp¤$@& xx ®h% &u¤% &&p¤x@ @m& ing ?&z& §¤pmv@» Em thu ?ia¤ R¢wuwz,
?@w% Q $@1umw X, p&g@ ?% mf &v&éwma%$ xis ¢&&&%i¤m¤ wixh khé auumsei
$@2 %m¢ %@m@wmi& @¤mmumi$%¤ &r@ &agm$@& amé ix im Emmwm h$w xm gcxmwa
‘ in xxxxkimg a ?m¤@@&tm$1¤ L&wy¤w was h&& xxxwm @L& ¢h£&m a? 2k¢s% mgm
mm %h¤ wm§w$m@$@&&i¤m t&m2 %hm%w wwyw ¥%$§m@%&%L& iawm? c&s¤w. 5%
f¤vmvw& tha  wuwmwyz is pw? ywmz $¤& uy fmrwérg
uw g&y $m@wm&$& mu mmwtgmgum ax xmggwaxwé %y Ewmjamim gx §§gyh* In
®h@ ?i:h §&p¢@% &% w&m‘tm3& xxx &% ihmmmai &¤m¤w &% mn ¢wam.f¤r¤m uu
¢¤mmum&mm %h& $Im¤mrm@%$¤¤m1” &m$ zhw “E¤§ @2mg* wwr& gang, ?i¤h §§;mr§,
www 1,. *4*‘»m1=.¤:ms in    ¢wi&sz:¤:¤a:» Em  am  czsm x·w;vm.· $ qw
mhm %$¤m$y gxw§@»gmm@» xm @%%@m&&& c mwcmiug af was rwsxgcmrs wgzn
‘ ¢@&@2#ww&&. ihis is &n mmt§~gmtw1&%x¢ mffmzrx RQ ha¤ frwwugmhxy §2&&a
@h¤_®gmmumix&»¢mu¤@. Ew m§p&&im& ?¤w xhw €mmmumiaxs Fsztmr mn; %¤&u$¤~
hw@g`£m& paii ¤wLh¤t& @w @h$ ywwxfimm $r* xary E} @¤¤L1ay, whg is »x#
im? %mm %m@¤&¤mm $iv£l L@h&vti@m·$m§¤m avmwé. Hm was axmmgaa xm ”L&?c1»
&u&%w @m¤1m&L¤m¤ ww 3¤&m Ew Qmwyplwy Mm 3¤ima& gaxn ams Gummuuist
?m§kww ¤m§H$§® $wwi&ii2m Fymfmwaww %mymmw& Kwmugmw im aryiug tm sh%E&
Y ¤¤m¥i$%um& in Qhé &&mmm¤$rmu%&mm F1m@m¤m C$pp¤rmti¤n» Im xix wxxc $3$®
` thww¢ in much m¤?&»
" &wt&my·&mwf$¢1@ H&ym iw xwazmg mm wa mmunswi fmr thhxu vizizim 
msmbxwx af thm xwwwxcxm G&vil‘L1%w:@£®m Uu&w¤» §® alma in on &¤¤
$m%w1m&m Wxvii L;hmr%i¤¤ Hula; §¤t1§na1"Cmmmi@ta$. Hm ix a mumhww af
&h¢ A1m»ém¤#1mé &m&i·fmpwr$&lis% L$wgus, which is x puvaly Cummumisz
&m@;»6mx@@& Hxagpa pympmgxm$m ¤yy&1y gmggxvgygmg gg $;;y up t?muh;§ guy

 . ;` {
 MJ
£Bpz·3£.i2 xii, 
4, $¢v&wmmw Laffmém ~l@~
@mQ @mitm£ $%&£@g in HQXi&¤§ Gmb& mm@ L&@1m»&mwy£¤a ~ m 1@&gu@ whigh
xmp§&v%@£ €&& §mm£i@ @&m@imu &g&ixs@ Emixxé &%m2¤s Marina;. Ebgg,
w&i1w mm¤m&w$¢&gimg in Q i©$@¤y ihwé hw ix &.w&m&¢r mf thi; $2gm§i2é~
L é_ hiwa, pré&@$%m th@t h¢ xx aux E €@&m&Ri$&» Hm ia; hmwwvmr, in nli paazg
` -
j mf &mww;¤xm Qxvéi Lihvwiiaw &m$¤m mwcwé cwm&m¤&g&L¢ aaa €¤mmu¤;s€—»2;1gg
E Q£r&iw¤; EQ im m &iwm¢@$2 Q5 ihw xmmyixzm $$Q$Q?? Eur Qulxuvcg im; *i. iicxx
wiih &@$m&&. ?&i$ gmia aww? Qmmmmmixx p:¤p@g&m&m in €zv&r ai aux @¤c$g·
‘ miaimm mf ¤m®w2&» zxx Qhimxga &w&&n& hw§p¢& w&i$@ mama; fw? the Csmguw-
ggz mxgwmg thx ¤§&33y §$?xw:¤, which ¤¢ax@&m&;y x&vsc2@wm chu »v¤?;hr:x
gx &&$ ¥m$aw& £&&t@m &ww$?mm@wh ®y fwvaa aué viqlanca, Enyi was a
mmmkww af ima F&mp&@¤x Lxbwyg an %%@ ?m%$wnm2&¤ma1 Gmmmitawm ?m: ‘
Q .%u1i@£m&L Fwixwxéwwg mué af ®hw$& @&$ kwlgai an ywvivq ina xmauxy gv»¢¢ ‘
i  &.I3·fEy €&LZ£}§J¢I’5&*E*ii$ HR JS?}-i2 §$Fi.$§}Y% ;§‘$§3·‘?»3’?L Q5"€3LK' LT? ‘:;?51%$€l?R¥..¥i7'iE 1'!`?5·-Y%ii$$ZT{`i¤f :??I1"i¢EL5`?`1"i*E5¤
l ·E$ has w¤p@&%wély bwau cmumxwi f¤w Qm@m¤&§$tH. Qs xix; way ew inzayugzgy
I && @&m &$mmm¤i@&&cv§¤w $ch¤¤1 fn? xswixl &&z$mw¤m. §¤ wh$ um zu@
1 mmilimg 1ist’¤§ ”?r¢mGmm M A émuwmxl wi Samztrumiivw $m%xcmy“ cf which
§&ymy Kwily wf Ehm @wvkm&m &u&w¢hi&& g&mg vga @&ih¤w ana in which
gmgmmyé £.~&bh¤z@ was alww ¤ommw¤h$&. Ea FH§?%SGH£@$ tka Qmmmumiztx
Q mr&ww$$é in @h@ &&$@mm£m xérikw mad muv@mr¤* H¢_w$¤ nm zmé m¤~c¤11a@ `
§wm~?mrtis&m €wmmi$t&@ xm v@®lm¤$ ?i¤@@l1¤ E. L&@uar$1& hm Ccxgrwéx.
Lm$¤&w&1m §&m & mwmbwr wf kh% Sams mf IzmAy·wk1ch &su ¤m¤:¤m;$a Garza
Qrwwéx, ¤¤—¤&llw& hwxbgmé mf Nlizabatn Qurlmy Flynn, ¢uc¤@m$&& in _
sp1it@1m@ up imtw $W&`G&$?£y LuGu&r&£m géimg m1&h tha Trmmcm miam, Hm
 ¤vi$ic5$$§ ?mli¤& Gwmmizsimmwr %haL@¤ fur uvxwmaimg Qhw Cwmmuuista im

 DU 
@$211 $2, $@5H* A
Gwvmxua? Laffmmm »1¥+ V
%@w Yxmx m&m wwww &w§yim@ iuw xmé pmixmm vmgmkxiimmm aux v1¤%iug»
Hm $igm&& m gwmzwxw %€ émw a@mmmm&$% Emhm §&&$ $1m% ¢g&imw% what %h¤y
§&lZ%$.¥&$ m&1%£mg ~ %h&& im amfmwwimg 2&w·&g&&mz& Ommwamiazw, E@
- wan wm %hm £maw&¤a¤ @mmm$%mma Qpyaxxé &m éximm R&gi3§?$$§@H» Em was
» mm ihg ¤@v&@¤xy %w&¤@ mf %¤a`¢¤wm¤mim% §u@¤i&m §@¢¤¤$tv¤cti¤m Farms.
§@ w&x·& prm»%¤v1&% ¤pm&k@2 wméww &h@`&¤$pimwm mf @¤$ Fmrwigm vuiicy
&5£%¢£&$2%Hu Ea @@5 Q m&mh¢y $f &b& &Qi% $wmm$&@@m Q? KGG QQ aix
@i¤&aym1 ®$mm&¤wm» 5m mam mm ihx xwmgum Fx? Im$m@tv$a& Qamwmramy c¤m~
 m1E%¤@ mm www; &m¢ Gimmh ?¤mwv* Hé ggimxx im &h¢ $¤mm¤m1$x mgi%&&imu
fam @m¤uw wm& ?®mzwm£1$ Hw wxw wm %hw wmwxcwxi Qxhiwamm @uwm1t%%$ wm
 Ew2w§immm with L&@i¤ &m@vimm* Ea h§& ®m@m mwumawi fm? thm $m@r1m&m
wxwxi &ih¢w%imm $m1@m§ 
@%$ §mt;um&1 $¤mm£%tw& mf %§$ Am@v$@m¤ Qxvii Li%@?%i@& Gaiam
&mu&wkm¤kw wiah x mmm§&r Q? §ur@1y Emmmumxmz ¤rg¤niz&i&m¤% xuém me
Khsmw m&m&£wmw&, zhu im&@?ma&imn&1·Lmhmw $¢§mm$¤, xxg Mmtxsmxx Gwummii
‘ fm? @h$ ?wm§m¢$imm af ¥wrmlgm,&¤wh Wwfkwms, ¤£ mkimx k&& mwwmunixt
§1m& @&m$w¤%&m im %¤& §&a@ amd wmémh wmm`#wigim¤m%é &m& is ¤wn&&, &¤&y,
%¤¢®m @u&“%2é@&m¢m$hy @h$ G¤mmw¤m$tz. » 
 %wrgmym& 3m@gmv www amw wf wu&?mhi$tA&wwkm&u*$ L¤agu& fmrw X n
&mmwm@y mf ?©1$&i¢&1*§w1&@m&xg4 Tmw ammvamixxm &% ammz Lima warm @ry~
mhg xw yar&&& b&vm& mamtvalg w&1¢h,&pp@&1u tw %h¤‘1wg&m&1 m&m&,¤$ m
@@mm m? mmmiamaimm wmxwmxm &h%s¢ auppwrmwrm mma itm xokigiauw ¤pp¤m¢ntm 
mg & mgmmm G? $&swup@$¤m» Gwwliwx Lxmwmé w&¤ at & $»ngwr Eirtx Qmmzrwi 
membimg im &¤w¢m 1®$®. Em im hmm @&@&wa xmm Qi ?&¤mm¤ Lmmwut af 3.F.

 / /6]
kywil lu, 123%*
$¤v@rmwr &&f£¤mm »k£»
xawgau am$ @mmpmmg* @&¤$xa L&m¢m% ami &1x wgfa m:& hath in tha iméxiumg
Vivi} Lib&w@&$m Qmimm a¥m@@¥z ?ww&&gm ?$2i¢y &m¤¤¢£mz;¢¤* Q¤¤1i¤m
L&m¤m& h@1p&& mh% m¢¤$@ af Qhw €mmm¤¤$&% atyikm in @%@ Smmwh. Ex wma
‘ °` am %h¢ %&%£¤m&1 Gvh&m L@&gu@ mxémwwiva &¤&r& &&imm xmnég ha xmkw mv¤u@;¤ _
A h@®w®&m h1m¤km»&m@ w&i%&m. §¤ xigmmé & ;r¤%&¤b ag&é¤mt @h& axpulméam V
mE & :w$ ém %mw Qazlmgw mf thw Gity mf www Ymwk* §w ia t?®&¤¤ra? Q?
%h$ &€B§&R@$7 §m%&¤mm%£¤m&x Qméwm whxmm hmzpg txw m¤u$¤ u? uummmmixm.
Rv wax ¤¤  §m%&mu&l $¤mmi®@¤¤ $w &i&`$%yzx$wg
§im¢@m ?$g&&1m§ $%&yvm%$@n, w&i&& $®wwa mmw@ @m@@?w@z@£ in §?@m@tiug
¤&mmum£&mv%&mm in mi&&mg $h&wv£mg mimmrxi Hw &%&tu& t¤&@ thm kmwmwy
’ swam w&a & ww&mw»up nfxaw iw haé h¤wm mx&&w1y @¢mmu&@w¤$m§ than it
w&w m¤h* Tmia mmm mm&wdw£a@ §rm§&gm§&& &@¤g%&& xy txw Gmmmumigtg w&mm
&m@y tvi&& tm wwn¢w-@h@ pwm§im&bEw xmwnwy gr&?% g&m¢. xw @&wwmat@&
p%@@&mg $w`&m@ tw ¢$§£&&1i§m, w&£$@_£$ gwmé Qmmmwmiwz pmy1an¤@ gmx » `
g&£Lm$@@@y. Ev 3m1m¤& Am @h@ &mmmmm&x%i¤ Qgiimaiam uvgjmg gm guv¢g&@gm»
l g;$m,3u xmw;&g mmé Emil £@um%i&&§ &mm$u¤¥y»  .
y” q · in xhm lighw my §h@&& fmmhé ié wiki m¤%`%w hard fwv yam we
_ _ @1x¢wwm $hm§:@m@ %w&g mf hh&&m &m¤w1mmm Qivix L1hwi&$¤s Uwimu mmm in 
' £mm%mwky·i% mm%‘m¤2¢u1am@@ €$ &i& @&¤ c&mma mf Sumhimé cm mmm bwgm
2m@@w@$%m mf &h» atgxw wm& m&ti&m, but on éhé mmumwxry km &1& thw @mmm¤
 `;;;»$I?ZI$Z%E·%fx.4¥5$ 5&i¤m&§*:imm» Qrtw Cimim xx-wiz ?‘¥»U3”2·Q$,®3$' ‘¢<;§#m°’£e ·¥;2z`