xt7zkh0dwq0n_1 https://exploreuk.uky.edu/dips/xt7zkh0dwq0n/data/mets.xml https://exploreuk.uky.edu/dips/xt7zkh0dwq0n/data/1997ms141.dao.xml Hatton, Sallie Lyttle 0.02 Cubic Feet 1 box archival material 1997ms141 English University of Kentucky Property rights reside with the University of Kentucky.  The University of Kentucky holds the copyright for materials created in the course of business by University of Kentucky employees. Copyright for all other materials has not been assigned to the University of Kentucky.  For information about permission to reproduce or publish, please contact Special Collections.  Contact the Special Collections Research Center for information regarding rights and use of this collection. Sallie Lyttle Hatton letters to Henry Harvey Fuson Poetry. Folk music -- Appalachian Region United States -- History -- World War, 1914-1918 Influenza Epidemic, 1918-1919 Women's and gender history 1896-1934 text 1896-1934 2016 https://exploreuk.uky.edu/dips/xt7zkh0dwq0n/data/1997ms141/Box_1/Item_1/28199.pdf 1896-1934 1934 1896-1934 section false xt7zkh0dwq0n_1 xt7zkh0dwq0n r I > 3.1.. 1E1;§;;::;11<:'1§'i‘1 7:.;-.1..-:=.£-‘1..1A' :1; if;-.IT.“:{:‘1,»'1.’__... ,, . 1 1 1 .1 .. 1.
“5.;Jlyfifififi$gLéifiifia11:55; (F;r‘~:{“:;?i": 55.329.14.191151.‘ :11-1 .. ; . _ » , j ,- » , .
152‘szuwlqguimVum’45:}.5-3131-7413:-23‘1,.:5$-1..a-..:1.9.3.:1;,31'1,“a. : »» ._ ,. ' , ' 3
.1 e:.:..-;..~y.1;rA:~j I»;.A-y..1z:..3.'::3:::;z,, 1:231:2- .1-;’1_:1A;.4.1:A;.:.t1—:31:.~ .-::i.~1'i1"5“”5'; :1 U ,5: 7 fl} :8» ’ 5%; BE ”3”“? 1E w H J V‘ M
.:.1 11:7.1i-._X...13-: :.-131,13.‘;1,yr=.:::13» 1,.;A.:1 1:21. 1...'1':1-113»:1::<::'-~:‘;113115:“:LiriTé-unhfifl‘w“7“”:bu”:Hrs. .7 r ‘ i I
. ._-1‘1::1:.,7;1,.: ~.1,11-.1 ,»,_.A.1.:. 1.2;:1:Ai:11:,.1-.1..;1;.:111:21:51.317.321.;:;.‘-:1;?§"»”7‘"‘1’:T?5r ”3.421%”""‘J‘n‘ér cflgflfi‘: a“, I > r
.11? 22;:7' 221117: :2235131-131-“LHL flégfiiififififliLJJ «A V, Md A M ‘ 5F" r I r ‘ I I. I; t
. ”gift: 1... ;., .._;;-V..;2.1:.;:::»”.;512;;e :;:.-1;.-;11A:1F=.:-»::11.-1 :“~,11$13“?’*§14:t;«: 1%1-13-i:5$g§2§222§1 1}};«111.» 113.111 1... .. . 1 1
.- {Esq-1.1;: :»;:;::f::i'.;: fl..‘::i}:»;1.:;.:- 31~.A.A.=.:;".1 1 fixiétu.1.3.5112’;e;¢”rizi:-&=::‘1-s.‘»_;imag-911:7 3’2:-3;5;€:1i:1.z—5-,§:-:1§.;1;-.ygixxyfafia'F- {{fifigfiajaw 3513“”? 3'11" 1- 2"; .«1- ‘~ 1 : .3 .3, 1 ,
1,1” 31‘131§;11,;3».1:;f»1 ‘11:.5533175‘JKJ ,: 1:1, .1:::..1,.1.1”1;..-:1_.; 1.5-~:;1.:..-::.;;r.:-.A.s-::.1;--=.r; .tsx-rfir~;¢“-..Fl1~»i‘1d-.,217:1.é:1{2?€.;~31;1¢§= ~1.=:':L:41{fit"-a:;« "14’3“ 5:325:11; «’3 132111: . 1 1» , ». . 1 ». . . 1
kfiflfiffigmfifigmy;9:19:72“it};F111:wfiggiafagzhxlair,VVE1.;_1._;;;,SE;:Ef’i}:~1;214311114147?"MEET;:{wizfié‘iflfifia-i» 3213:9713; tun-.4 A ;.1. : . 1-21 13511-2, 351'1-117392, “317%. ",5. ~- -. - » ..
1— {3:11:31- :i’:'1.A.-:.:.A.-.VA-:...;A;:. a:'-:;::é:.3:;:1::::»-:;; $3,.,Vr‘Ufiimzwg-Sgfiiii—fiig'flfihnajgfif2éfi‘fiy Lg? » it E15195 f fiawggfigfiggy: :7 L V E x . ‘
. .11; ” .;,-V~E-:;;. 1:33.12 '5: ~FL’1: {;;’3}5}f’1j1‘.‘r: {21.1132251-123.313553? 1-111—321-0 214212-13: 21-1-2531 1 1.:ay1r1,1,11,1. . 1;" y -11.. . -; A 1 z .A . 39-11).,12'114 a :4 43,; >1 2.11.3.1. _ 1 _ . »1 3»
4 3:25:33}, ;- :12: :3»: “Eunfig-fiflffi1 #1112 :"fifi—g‘ggafwsl233.1%V'fi‘;ygyy 55"). 3,4111%; 15%?- ??i‘fif‘fif f21gfs.11..x~.3~. 15:3. , . _. 3 1 A
a,“ , M-1111V-1.1‘-..A¥1:~>}35 .;~ 7—~ 1.11;... :-.:?i.l-'..k1fi55$ v2:93;};-EE‘gaisx'p-tziif17...?séZn3-rzriis1y;--F-« 12:13:11: 2:39-3:32? s; 4,... .121 r .,.1 «4-2-12- 1311,2115. ‘ ~- .‘ 1:11 1, Pg: ’1? - ‘ . 2.2-; f5, tag-1.331., - -, , . _ 3- .
.11. flier. :12: - _. ,2:5¢=;~.1-:’5: *é-r-fiE-‘u‘-1131dffifif‘fifiyfigififiiggxéi I g “‘1 I “A a; - V :35 ‘Efifia if; m ' U ‘ ‘ I. A ‘ VV ‘
I 2.3;;- ; ‘33,, 21,533.33; 3; “xvi‘m?»-‘JF211;”:1-1;}131-L-réjfipjs-ému2‘21 21". 211;? 3 2 1 » 1. 1 -.1 .1 A f,.,§fi1,r£é.y,. .311 1,251.31; » . . 3,1 .-
l “5.7%”; :7 E: ,-,.‘AE1~J~’$'E#3:??? ’fifigfilg‘r‘qgik‘fia‘ 252.11.221111: »: 12:11: . - 1;: 111 , . .13., , - 3:91.11 11.55:: gyrb .2115); 1 - . 1' 3:1 1 .

. :~.;_.1:;:-11.1.;=_:-121.-.3A...1..1-.~t.»,:,:1.1.»5.:13;,;:;;::17-.-21.6.2.1::32311::1:;;:_.:;gag-wrath1:1'5r::%:'1£2-§1:.E¢<5‘:‘:3‘:~5fi3§5fiiéfrjaaiaglI{I 5%? ‘33; fir gig“? ‘ 2:. m g. '2 J: a???“ . ”g; diffigfij F 4; WE}? L I L E ‘
. ;-;..;:111::..-; 3;...12.”A..=. 135...! -23:51.1»:»;::_1.-111~1.<.;1:,;A.31.::»:-1:;“-1; 39332251122321; 12"”322:;.’rr“~1— 1—1‘f’1-1A} 1:' 31:21}??? " ' I ,_ - a n E A) ‘ 1;; Wig: fgéfimdfi A ‘ ‘ a V
.21 1111.31,:- ._-.-:,.Ag-.1:.:‘sr-.:3.-A1: 1:25:532453: :; £3.32 2:15:11::.:';;=;ii=;§5552.2121.r2153::ztiwiafi-xfizxw --,.a«321,211.13;1.~.»-»'11;:133,211311 3. 4311, :3; 32.14%}; 14,;- :13‘5. a: g,” 1 , ,y 11 .5 nfirgfgffl 3:211:21 .A .3 3 3 _»1

. -: a 3A1; , : 2: 35:; 21:1; . 1-1.1:2 1 .- .:;1::.;:»;.-3.-;21;: 1:22:41- 1113;151:::§.E,3111=.::552274'“??-§.LJLE&171fiEté;2;P-flv{iv‘fiflfiéflfifii:{ffififi' 1.331;? » 1-1. A1? a; f 56;.”- 1 33‘ 5% 11 .= 35.52131; 55. 3’g2iatg-1; 2.31.1 yrw’w‘: 3 - A A.
_ 1 51 :1Fwc;1.1.1:,-ry{grazifiEES-ggh:aF-kgzfizigi:Eggfijifiy'?" E? " a I. a 7' 3 ‘2 E A $3? firefifiws Esfifik : E E E ‘ ‘

I Is”: 31:3, tw‘ » H 1:? may? 7):,” L xiv. Ilzfilihyfirt‘zm”1175.71”: i717 ‘3': .=~ :1gyg..rV;~-g..:'111. 121.731.“? 11 1r,1.-.-”.1L:1-21-_V1 _1:;. ..11‘3. ,211 ,_ 1 1 . - ' i4 1- -, 1 -~ . , ,-- _ 1' .1 ‘ A . , . 1 y A .
Jail-35:52.1? 5::{23253-3':13:1..1fic’fléifJLFI-quiiééifigfi’dfizfiglfiq 351.1“:- ~ : i Z V “F 4%.?!” “I f V A Er:% “Etfii; Jig; I I A L
3': ”-2-? -‘:F--;-,:fa-221-*-:=§523’y2‘;5‘A51‘1‘1’53’2‘fi‘gég‘ig‘ ' £3”? 15.1; :1. 5255‘ i ?? 53;; a I 35%;mfir ’ A A ‘ 1 J ‘ A
‘ at: jiifgufi :3: $323,:- 1-; a: -.‘_‘€751::*::i“‘ :1;. E1551 71:1:’1‘-;»:1,1';.:1.’1’?5J‘._§1T-L‘:;>£1J-..1'S'.—;’1.~‘”Jt-'1 atiy“i;=_}ia:£:ji yz—zgngv-‘wéggwiia‘ 1 12.913111 3. : 1. : ' 11?. 2121-2” .11 ..1 .1”??- 1. 11 3 :1. fig; - 1r-.:{r;_y".‘l,1 1: » 1 .»’ . : ' -

,7) -.;,4315;12—2:321--::;.1;y131,.1-:<-.,,:’.-.'11' -:‘1.,.:._-1.-..A-3 :1-:..:1.y_,.-...»‘~.. .:.».<',: 71': :14: .F‘Flt-'1‘.hv,»'r-‘.t‘—‘1f;;f‘1fg;1'::‘i-W3:115:15?.3‘:7‘_:I1?C51{T":;Eridk ' thadfi ‘- v .J [A ;.E I 1 fl. 7' i v E I J #23; ”5"“: I: my ’Jr‘fififi i ‘ I ‘
a“, “Jar iwug‘kmxhi .--;:~"F”'-"- ..‘1 _.. .z,-,1,.,,».1-—»» JTF(-1?1_ -1 :r- 2.24.1.4 r.2r--L:1;~~ 113:; ..1tr..—,1.W.; 1;..1, 1: 2+1: 1 “1-1—2311. .1. -.... 21.- 1 -_ 31-1 1: . . a. 5- 1 ,55 11-231,: 1 ..sy" . ,» -1 r, 1, y. 2 1 . ,» , .-
l I .%—-F:: -9“: ;;-:i{3*.1i3»;~?§:1V2»1(»;;;1:»:11:£1EFT:=;.';§;—3}'—-‘EEL§§E’Lm-:§E;K;§ififis{fifi’fif"ifixéAgif-Efigf'i1'1— ', 21323 . 1ArA:§i-E,"A 1»:Ma’2121yrggiffizx11figwuyrgfigfia 42'3- , - - 1 1 1
‘I 7;:I"i‘.;)T:;V:‘::TVfl-t“hugfirfimé “1:257 1:5}: .31..”- F::r:1:-I3»:‘- ,::1_1,-51:;»1;»:13”1—.A1,-,-””'; yawn-32:11: ;3'-‘..;,:,..A1...1:g¢.1714~1'-; 1:121:33: 3_~' ,1 4;; 7.1: 1 V, ,1 1 » 1,1. :1.»1 .11 — . ._-~,,' '1 3.4.1 ‘ .y .. - 51'1- iv... ;v, .__ 172,4- -
, 1-1.1-;....1_ -.....-_.1- 1,-2- - -. .4..— ;.._ 1-..213 1.,L1r,111£.«....:» »,,_,.;_:.,Jx1 inky-1 ég—u 1-3. _. “JAB-.1_”: .. y 1,1-. . 1 .. c _.g : r,21 ., - .. _ . :21" 321$. 15..» z 1 x .-1 .1: .4 . .
..21-5 . .»~_1-:_1..;.,, 1-,»:1 Nay-2.: :‘rw1,~1_-;—-E": :12..;1_.11:.11., r1...-»,,.1....;,1.~r_ -,-. _»1>....-..2j—;=:2-r. .1-n .22.? -1-- yidrik “fl“ VWRJ: ” J 4' NM £12? Ki?” 2 1 5‘5”!" gt Ml {- h ”r?” F (x; '5? WE If?“ E“ L ‘
“Midi“:w:firgfi‘l’kr-Hdfif3;“; (7‘14“:41131: I;L3,.,1,»3:_-‘k,:»11-r1‘1ut1"'”“’5‘“ ,__-_7-1-y::.<;It1ry:11-.4A:+1.1,r_11..-13:1.~;.-..:1‘5-‘.7;~ }?‘—¢-‘>§17241§1n:¢3«‘g’r ‘ 31>: ' 1:” «11493:: 122'; '61- 536? 3‘1! .z1:;,3‘1!{}g,§ 11 42,32: t y“. A . , .
V M 1m :11»; 275‘; :1 .1,V.-,_111.:-_:1:r‘->-'»'5"-‘:ti‘ILL’W .125: .-;1.-1..-.;-V~A..1c»...A;;-.-":~A:::.A.- 9-23- wrzgq-q 2159,1213 {vif1luf1'ffi339fih3katt’i‘t1 a}; +1btnjrr-73 4-3-3 511 .. ./1 1 ..52122- 1- gj 15;. _ .., " 59.. gymuih 1 , 7:? 311 '- 31; . » . ,
2;. A}:122,-;-1-:::;:1—~'11~2.:::r.-A1-:”:21:11:11y».r:;:.:;-:2A.».,1.:~;1r:2;- -A,;:I.r1y,::.:x1-.-;-1~g.1.212-3131tjé1-22—tr-1 _t:§,;€3?§+¢t5,3? 1 -.-;::t szgfr—zgg, >21 . 5%, “§ 1 - A, 2.52 _giiiiA A, 1.1- w-ugg. F.2- =1.a-1;.A{wy, 1. : 1.. 1 A , _1 _ »
.3“ Eke—:-1~~F”E‘”$"dhgyjil 1-:; 11;1-”A11-22az-E-2-Ezzr1éfimfigu:1»;- ,:~.1 .. 5-42-24. if"! 1.~- . .. 1 a??? .2511 s: wig-52.1125322- ”14:51.3; 11,.‘fizrf1 :1 41: 4:1» 1 . »
. “mp-2.2: :z-y:.;::;.».3..1::_7_--._1-.1tfsz2:z:,-21...:121-1-1. -_;1t..-.1:1'-:1?z-55;Mr;-1. «1— 1_-..1r:.;y1-;":f_t-11..;.< 12711 ”53'9“" inumfizdflr "“57”?" "V ‘ I u: 5% a? I 5: h a; a g} a?" ”a”, fig 3:83;”? 3'“? I I ‘
w 3333.31 M“:~M~S§Efig£_;222-3%”“gags-“51:122.fins-inmrtg-infic’g'??? ‘1‘? 41 , ' .,. “31522,; {$22.11; . eggizti‘rfigqrfiyj-aimgfi ' A 1 . . . ' 1 -
v 1, Magi-”“2- ,21222F-12-2y225-gm; $1115: ;. 231. 1” -11 g; : "Fig—gig- ‘223zi’figegzgyfigg‘fi1grémmé1-2 ‘ * ,
.EA .1_; §?'1.»3A1'...:E‘:_:i-:tr_§?:5 A1;5:,1:;‘.«::22112=~12~:.2v—11'::22:93.27:-:»—.-1:::_:'.~,:y§::A-13::13:-;:,1-,-”1-::-:;e:'m:v§f:;;1‘-_.1-y—=i- 21-3: 221:1? 1,,- »g? -_-.u - : =111- -.. 5- %.‘u . g- 51.2.. 1;. 1453.. i _- s g 1 wasp: 1.521rr:_5,..1: 1,.111 , 1
‘7‘ ‘1‘ 2-‘.:.»:..14'1:-‘1 \._._<:.J:; ”621,211- L'L'L.;,:_1 .aytxriytanflz-m? 1—24.;1. . 1-! r..,-. .t ~€- L::F3:L-t,’1?4..-,—‘—1,4.: 1.1! “Jag-52.17»;- 1-1‘11‘ 4- .. r 4-11 yf—vxf- - . 1.: ugfiégs ' - . . ,.' 11 -: 4*». 1-,- - ’ , 3 ‘3 1 11, .1 ‘11:: 1 ‘3‘ 3 1 3 , ‘

' 3.; 411 3: '---:—u~”-‘L ,_ ; 5-2“: ;;---3;g--1-=~;.—LJ--1yz {air-211$- €33? $EE§¢£ 4-43 -- ,5?“ -gyr; $3.112: 2212f21%%11:g§;2m§1§§€€*§§%2:113.M 113- - r s A

1:11?“ it?i:firs???fixfiggfifigvéfiihfifli‘h‘jz’?"‘53:;81:23:3313: :121':~f;fi%hfilg}g 21.1-51.1; 11‘5" 2 :’=_.:-;-;.-. T 3_ " y:- 1-1;; »- 1 3-5. 5,5; g EsJ—T gflF'é” ’ 1,};- .332..- 9‘, .Emr:ig;1:.‘1'=,,;- 2259.1: 5“%5-'§5' a ‘. 1
I ‘1; rinéamzj; HS—fiEJB-vunfifi‘xxfiqzxu"Igi-figafim—fi::32:t”-L::F1::.A--,-i‘:::r_y-.-»._-2A-1.»-;1:r-»~z._rv1221:4122 1-2-13.»- .. 11 .1 1-1-4 h'ugg’iq‘h . - 1;”. . . 211475?- 9‘3, 2-1; Mai-x '- 1—5.5: .;,1-;.:1_-,1z§:::s FLT-1 111.1115 91: 1 1
. 1 ,.,g ..,.»11.7:...A..~.:_.-:.;:AV.-.---;2:..-_.:;y1».2 23442.11:unfit-22:5...ag....2: . :-..A;~va">-”"T")'*J’f'ra‘eltwfigfwgrnJ ‘ :9:- Id ‘ V g V — I i 1 a 2%"??? gm- ; L “‘g i I ‘ my”: : Hwy f lg“; dz: ‘7
V. H ‘L‘évgdiflmfiflWWW. $323,112,222??? :3 135-21“: 1-12-23121.3-;111s.;:;—r:21..;-:.112 2.1.11.1.» 32225-4: :1???fixx¢-E-m gnu-1; . . 3 . 1.. 23:2 . 1. fififi-r g9.- -- , 952‘»? 1 $75426- 22:14:13.2. 11.11.23 ,1- ?1 , .
‘ R 5; 3.4.1,. yi;;:.~_;2=.~.£é$"~“"g“ fig ..5x2422-5351;?-y-Ezrz-I-mzcgi1.71::rriFE’EEt-avfi2éfteéugfi2 3.252233%» 12:3,1E-171ryiyw3; 1". - -~1 : ’A ,_ 1119: ,1- ,1. .mm‘ 1.3422514" 15-41-11; ,' 3.2%? 15:5,;- f},.41»§g':1:;;»-_,111‘1_;Iz;5,-t
- q ikmflynygwxhmy“Qurv;:fi€%{~h;”€5,331:~-:1::>4=-"-9‘;ij“1' ._»_.1- . 21.2-21.1.“ .fig-e1p1w1-212-T. - 2121.51 .-..-.";r-1-'.-1.. .1. . ,— = _... - 1- , p ELK ‘Fz. .- 122-24-1, 222 1 1:; “-4.1%..- I-y,1-=»3":_.1.;r 1‘ 11,-1.1 rawuh ,
.g1:1..«Tm-1.1111122;23:11.1“:;;_y—c.-:.c,~.-.-t:.:._...3—J;-—2-22.12y--._,v*’-.-1:,:.11~,.A-”?a 4.; 5:11:19, 1:22-41:33? 731,1... :1 hex 211....- $35.15;; _- ~12": 1- ; fry”.-. =2:- 21315: 5,..- np .255}: 311.4 1-.111-zg-w1ythflt-{rvfiywuai 1 1
>3 ”dmlwiifi: 12:27.1;-,:A>Fjix:-€;’Fie-ariréfi=f&i11..-1_.:€;;r.si‘;:r{;f§tflju.2.1-1»??? toy-«£21121: azzk-LD-zvvz";r' 1 21 .-, - :- - rg—ggissw 3': 2:11 2-. 197.11 rerg,:.;2{1y~;:._4:42;,291”:12, é;‘£¢i,::.‘1ta;£é.i;.11=>u. 47.:

' Yd” lvfitlfi‘fl‘l “£53.? 3_~.32,.=-_,,»_1.r1-“1‘1‘1’-i""VELV‘W”:guy—"Juiag 2.1.11. 1.171 2.131;; 24'»;- -:-;,.. 1.223241 _ _~ 7,3711, 7.;- 3...: W5; Ii 9 11 _..1-._ . 3- — 52-21; .23.: a 1— mark: 1: 41.2235,“ ":15; "Trash-.1. 1;;«1-‘tg::1A1y.?1;-111 ,-
3:3-,;-:a1-:-,35:t?--32-y21x‘12’u-i1’1: “flag-35%;. gfis-fiy-Zéigg. 212;}: g. 21....“ 72:5: --yzsznééz=;§1:§§=§¥fi‘ 4 -nag-5.259%ngygafiihwyxfimé-121’";-r’isfiff: I ‘1
2:21:1222222-15212;221-3,”.529.2:~,-y.1.:-:>§~:-=:£~r-5~21--1fi;:11;;- ~~,-M . A. . ” 1- #313315"; .2211- ;‘1? 6 cry-32191221961" yzgzaiafr,mg::figzifi.:'2,:%1raggggim§gze: A' .

.. 1:1: :::‘»}‘-..;:xygct>;~.-A-_rr.::2:::=1-2:.32-;;22&1::2;135 1.1231111111115122. .21“... yu-fl E:-:t:3-..=1—41.232.22.122- .;—’=1:.-2._-.1;-1_ ,.~:~.z~1 "=11? :3. 422,21: 2 1»—11 si-..,-1:»m-zvasv§;5111,312,1121222141191221:ate-vyyr 2:11 V
1 1 :1”-~Ff 3921;52:2-r‘r-zzyFL-E—‘ggfl2‘5frr’1y22L11 xgéfli‘g-zyz»: 2-2:" 21-25%? 337;:- mny. , ” .9 $.53; 1fi’gfii‘gygw?%$23éiifii~f§iim: mefiég’y-Wfiis‘,fl“ 1.1 ‘ .'
I: k figi‘a :31:ch in: 3: gig-2.;.yyggxg:231-}:"4F-VFF“?“#2: 1- ;:-,..,12::v:-: my” 2.. ,5? mag-3:11»: - 1, 1»: . .21.: -1- ,": » 1r: - . r 51% 35W- 1— ”was"? 5!;5-11-2 .;»E§g..,a‘AA<-r-.. 1FA.-.:..‘-'1-;..1. 1923;15:1«2-122-3: y. 3.1131,:21A 1’1 ,» _
A WM“guiltujfifixzrévfiQ‘Efi‘V‘EE’figdmfizfiwh 1- “2,1533.” _ ..,-w .2132. ,. $.90 garsflqy12233£2§ -~' ~_ .r 11 -. g" 1 —,-~ 424152" 'Ik1-1gé'ln‘ta, 1. ..322-1ng45. 1. 31%,-=;-1"~f:;"~;$11:_:12;1;1;1¢;—Mu.; :1:-.~n- 1.1
313,7 ,-,3,;-,,11F;*:;17z‘w}1€”:€:;“wz;;:§@1553?"in tr... 1 . 22% figs: 1m. .. ..aa-y-ééygf ya; 2-521 532-351" $az§§jfl"-3§§E§% 1.11. Tag-:3; ggfrégi‘yig‘i«C‘ayuwwéxfiyfif»
I rtfir-g-,,-~-‘~’2—I”~“5<— :1. 2-2-ZA‘1“~1>F333 .$‘-f::;1. -.;'».:-‘1'«1- . . 1* ng:-=£agfi§%§;-Ezgggv '1 3g .';’£-yé§1 afiuzw’fiamg Vzgfqe-gzénfififiifigixew’é‘géiififit‘égfiifréfizeflak-2:23 ‘ ' ' ‘
I 53%;Likfidbé‘jhhxal-i’firv‘vfii.31;~va 1—1 - "f‘jfy 1.222.112? .15: .-.-’_»..11:1- ‘Fsif‘i .-,: 3%52’ 5.23%?”- _ycfisggfiigza-ffihxzfi 7322;211:211“:m‘:ga:.1;z:fi:==zpi:1.1;;1555:2221;2.; 2:: .
. \” «:3..:--:-:-1:’-t: 2-2213-512- 92:27:41: -1. .. .121 1. 2.2.21;- ”11249-11, . 1- “,2. 113223? ’31: g"; «11%;. 5&1; éyfifiéifirygag-fif 413*‘172’5-“4tfi-s-1z225yzgifi éygiiéfiflrzfiww r
‘ In“,2,335,192:‘é:=§¢+"‘iq‘yifigfigLfiéfitifin"right”:ll .'-' «3-.» : ,;, 1 1 .-=--f: ’11-. _, -. "15:15-52-” .firm;-22=Eazw¢f$~mra§gézy22-515:1112:1225-3112:121,?._.= é;1*§1'1‘.::1:‘§E.-.;-:y;11, g£fé>1£1ggbtxig¥ fag}: 1
“if: VVHV!{:JV&FZYLJMJ§% ‘ ‘r, . . V ..y 2-»? 127.12%? . $12- __ y... 1, 2 ”$22555 222?;.222.22%:3232wig-{aggzéwagzawuyng-m ”uggiyrényrfg’zugrm» 1:;- . ,
. ., .11 ...V1.=:~, A.-,:-- 23:225-153-“;- .2 1. . , 2.1r-de'w1 1... :_ . 23.;- _3.1. “113?. 3 ” . -. £73,3-? w : 1; - _ mg. ”1-, ‘§'>£,:r;.fx' = 2.1” -- 5 1 :22:- 1:211 't:;:’:l,-7. ; , 1' (ab-111123.25 "_ 1‘11." " ‘1“ W 1:292}: v,
. i3? :;.:;~s11:.1;w;:-zsy--:w- :22, - 33»- 1:.§1*t-1 23,-. 222%; ,- . :3 a?“ . E 1 - 2&- éfgflrfiézgér-kfi-J“in-‘Miw111325521623152:2“ .43; '
‘1? fizaiaaxifijg‘z’éff$fi :,?_2_‘17—g,—S¢§2{'£31.§°‘f2 . 1 1—1—11??B;L;2f—1:-:¥»> . . - W .— 12-1, _ 4:21: A M: - ygflJéb’z-é --.?if’fi-‘-.Fv‘.15we§il: ~11 .. ,W—..-1‘1$f-‘§§? 1zfi-§?=Fg£$£2€A-zegafiz;gg§ .2113:,,£...,:' 3:33:12.” Jfiz‘;g1;‘- 91.5.22 3531 , 1.- ,: -
"V _ I #3222121 w 331V-:--:-‘r=‘* _1‘3 1-2-..uy1rgfi ..A-_..- 2-12. _ 1-. .. , w... ._1 - . 1 a»;- . was»: 22111,...“- -yr.-...1-;?-.1c‘-,v~t§&zep2w-5 121.252.4- yu 24-11.. ..—...-.3-,;11,.Jy.: 2.1—1.1. y .1..-..1~<.:.y.-.g,1:11-i.~.g».m.y .
. ..a :1 1.1 ”111-212.. maL--.;-:1?. ‘12.?2._.,,11.W ..,??? . s. (1-? 121g}: —? 1 y . ._ .- gfi- €61" a...“ 53%;» Eye-yarnfiimr—w. 2:. . r; _.. 115,-? zzL-u- ’36 1- --.-(L1'-é».1£(:‘-- up: _1-A .- .1 .11}..111-,1111.1r-'1"°"" 1"“ 7
3w... 1 211.:- 3-.) -.--- “Ah-mg 21...»;- . ., _-1. 12.2. - .. 1 . . _, , y;- 1; .gg-EV-wgfiw . “gy- 1-? 22-“ ._TM. . ,1s.g-.&*r5-. .-, 4-... 11.11311 ...r.a..2 3:12.251 “VJ..- , 2:115 -» .. ,
WKikfisggéUW+aeifi§z~£gr .y ..,. 1 1112—:- fiqrg; 2-2:)?! {fr-.2..- A » 2.11 14' 1 Viva“_ , , _.- an mwflfyz'n era- 1 3231“ — 21951-4: 11 r again“95;.sb‘1.»l,x:1,=1>11r:yv_ Aegis..- ,;.1;.,11 .1.” -31?
.1.. 4, ,. «w.pts-<=?:r,=1§... .. -. «.2 p. 15—191? 1 . 13:5 :2 a - . '15:;- .. .... ya: "°“E., Mr:-1~-21‘7“j£p1“,"- ,13: 5;:- .- “gens-2%: - “Aw”yigwi'Aan-yvvr-M‘J‘"mug-firm; ”112-513 V
..1; :2? vfi‘ifflig-tzfim'mifrg’q-k .. 2.8%-;— --»-.~»_, . ‘i- ,5- : y. 1?. 1 . _ Ea..- : 3 1 ”—1232." 2.12 #1335" ~h;-,--y:-z:2";-'1-E:;¢Eg 1y».--1m."s:?;-1- ,x‘La.fafiyaés-i-A‘E..yzwgaayfwagafi-mg;#-”":,51.2;':”:-:1.1--1:?“’E”3"”‘""""'
”M ‘1?! fl Lapgéfifi ' “Jig-1:3- 29:15. . > ,K11a1-g1131q‘m é‘ - - =an‘E-rsg- mac ; 1-5;»:- In ¢£~Eym 513$uéagz «$534223 «- jar-{£2 g—;.o;;1.1-zr1.; #42,; .-:t)se,1§:g1>:—ff}:s:1;£:e.'1:‘~‘1-..§A£,,1ml-}a§4 ,1
. .1- 3, 11,-2.2: _ T23, ~'s:.1-1-: » _ ..1. :- 1 5 .. - - .a .-, 1.33% 23 avg“:- 91‘5“: W532? earn-2 1%" “..,-~1- M1 532—;1zn 11-; y .rainLX 13-1-1 1-24-1111,“. 25.11.311.11 11.11”. 2'12 1;: Lu 1.33511 ‘1»"1‘1’ V
, 1312.17 -E-1‘2.-._,;g-.. . -.-. - a. .- r 9421-1-21, ,. ,. ..... -» 9.5.313. .., 2.3111- ..m_......-.--i-11 95-12-15-214... ,2»- 12212-232922?“ ’3‘9'flg'né-mwg .9: U ”a? ““56“" WJJW $14.6?ng 7
,.-~.- 21;» . :2- 3-“ _..-:2 .._; ,—v..- rs» -. ;' ,3 - ,2: . . c,- 4-593;- .-3» 24.34; - :2 a”:a§”~-.r-s§‘fiz= fi-az-ygczyeuggagag- :y~1—-—:.gK;-sz--.a~:1-v§y:-,s;;e 1.:- 1121.»&..a?’-1y§;~;, 21:2,...- -:s-.1.;1,1-»'2-312-1151741' -" ‘ >
-.»,.. .L‘r‘r‘:...,_ ..aw “mu-3.345214. 3 -1 = 12265255413: A .1. gag-P. : 21¢?»- 51,3. -—. 1,2,??- 2: 2.121. 2- 2-31-5414 >2»»'b.£¥’§5‘i’1§2&5 -.:;:1121;:'2ya:“"’=*‘"'zwfifir‘i‘ AT; 1‘ ‘1’ “7” ”did-”kw V ‘ “H”
..3 1; _ 33.2.4 , , ~= _ -,. : - . 2 -r W . - 1-2:?4". A». .. - 2-, — .559}. . ,1, a- _,, -=._ 11.2.2)”: 1,2". 1, ~e-.;2~~ ,_ (1.91 -y -r.-.1 ~.<-1-..-y.:y-e1'1.,».,1r-.-...rr:zé€-*"‘ M 45-1-3 gags-‘3‘ L’H’hbfigfiwhflfimxr h ~-
.~., .1-.-11--A-11A.-11 . “:2”. .- -. ~ . .V-1- . . _...??,?® .123: «ye-.- , 15315:? 1-1—1. 1 ~F§.g».=:;?f.y ‘55:. 22-21221. ..26-2yagyy-szy-y-ymsymu2 2:151...- -..,1::1- .-. wry-11211" "“"m‘wmqm N ‘
. 1 22:11 11,23—2 - gang-1.51 .MMA— : 1 mam—.1 : "mg-1,» 7,." Apr-“$31».g' 2-12-21: .-1-112W~=.=._. ,.,r,=‘lfa~‘£§%e. . .1 pg 7-? . ——-‘-".;“‘y=~ .fi'raJLF'fi3n y,:~.-A-e.¥r.:!;1-1z1z.;- 1412-15351"? :31"th _.Trg11nr1‘1'1’1‘1‘Y""”h4“
1.1-21».- :1. A» ~... ..,. 1 11., : 2-" 3 . . ,. 5.5%» $165“? 19-0-2, _ . 5?, _ 2- 1.12 W, ."r-‘~-s:=.: ys-_1 irraéq; a? .1. ; rvcrn, ': .. 43:11:21,; «Sag-{11.14.271.23 1.2.231 1:-.1.,---.L-..- ‘1! “;.-'r 1‘- 1‘ "fittflgfibgk'
13;:- 222-322-1- _ .._.-_F- 2-,, rw- .r1.-.3 —y,_y-?-y:-=:.~:-g£’ 2.222;;?2.%w§iai.fir§figafizw”'Eiiigfiglélgii‘AyyhfflWNr???gtV“it”?w
1;:1 If 3.- 1:; :3-'1:".;-.-_”:'F_3 ‘: my???» fay-1’35;-~=-',.1%=.1-=2;2-2;2:2.y--W-T 1,3 Fri-1’12”“;22%;.2ézayfiséfififi:3;-§?;2E‘-—1~3;1¢&-i-w’ffiv-ifigt222—“if 33,1}11-51’221“3‘":3-yir“fl,fi4"w§# r I I E
. . ssfiak» :5: -, ._ 2-...— - mad“ . 523%. a 415332-2-11figgih “34-41%: 273223-2512,»392%:;;=;=1.g&;.;£;:,111-:gwg::~»1sy:g-fi.2?sag2ygyy&.§g§-ag..; *Eisfiikmfif‘filfir‘f"f€5‘fp ’
1-1:;- . 22:52:52 . » 1 . . .- .- - . _—=-~e-:fi-_-_A ,. ”- 2&322—1—1angrflmge-iaefiyfi . A 1.221sz 32—22:2?;2y2w22-‘22155-g-2h-2-ya-g 55.921232222232222? -many-122:1;5:£1:::r:1.2w=,.-:45911—111121???“fiiw'fw‘mflfimflan-gm; ’ ‘
12-1322” 1 352%.— ” 2-W- V,;.1 ..,-21%,:- 2%. ~:-vfy--r,_-.;.§Fr.yq.5ggyfi~§ waggy-rkrfrwwgfigryfingmepgf-a'iy5;:=11:.A—yz‘ég222?”"”5’”)”V it? ::;1.121,1.13:1~A;f11%11‘-5"i5‘c A;
. . 2.21 Ayn-252...; 1.»,.A=r-‘::,,1-,..- . 2&2-«i23w;w...yfi¢§gF~sF4-.J;F€3= 5.3% Egg-2'? &:';fm=‘F=.—‘?—?}“mefi"Fiéfifg’w‘a-FEfi?§..§?§_h¥_:ét;:,u"“Z? “‘zfl‘fi?$125:35,???’fin?“- $953?ngFaggffi'fll‘iff’; V.
.1 1.1.. :13? ‘5: ..- 33 :1. » .-__ 2-w- _-1r:”::-:-11?-~. .-.:”m2”i:y --;”-;1~E:-:-:.;3%-§‘;-225§25gaiéf—z-Fmgfifi?wafifngzz—253532212121-1221-‘2-2323192gag-1;?'1figsgz-raegisiié'n21$???"35‘3”?“3EQ :- ;1-A—-t.1.:1:~15 31"? V I ‘ r
3~ 21-- . ..~,. 1.. ,m, 42—1?»- . "ass-— “Aw-111:5???EEEi-EL1‘Z ” 72.22512Fifi-3:11:——,-1--1“11'cfyfiggpr-‘yaéf'Ff-EgafifiiLE-Lag'f'szzi'E-E:rig213.231,).214-;1-1fiizg‘zuiazifigavrfii‘iiv’iigfigmwE:—ituiflm“tailing: Miriam)?“ L I
. ..-, 1-1—1; , . . g. .._. A» 1 w _- =..,-. "13:. «1-.- ..1...=:'-3§E‘_- -—2121=¢a.11-1 rev-2:1? ,.1. 1...», .~ . .-»..-_;:_-1.-.: 32;: flagrrzzwwrssy.“1,2113! y«~;5—1 :,_ .2221.st .21..— 1.4.2.21... »r.- -‘ "’ “’1"; W! Hm; “'1
1:3:5".m v.1. - . 3.2-; :2... ,5: 1. _ afiaiiwéieéiw-sifizagggzfin’éw ggZEéfia'Téuifcflg—iéLI”E’%§:f§éé;§§§fwr§fi¥‘fi¥;fifiyfl. 21$:psi-”12:21:34?2E§1-&54§:25<$:-£5>;2:"E12W1";22.12:“fig"???iémiimfl;gsw"AL-figffigafis I
.1.» ..,11 - - .2 .-1. mate-:1 . .. “-2.22.- Mrgkr-cg‘v’é—ucaufé‘m. ...y-1.y~1--«-’-1-g.-L-m—4F-g— in;.prz-e~m.y11.;-:;.my15.27252»;5-y3.=—...y....g:~1113.41-21.;1421:11.-..s:u-.--1:2.2-1:177"”1jz':"’§" 1'qu 3.11.1-1-1-‘15""‘””'y"{?“
. . 1.1. 1 1 W 24—”???- 1—- ;221. 3.“ _.. gami-~afsyggi“-57—.{Ffm‘lg—z-EKg:@=.§1,:f;-s’fl't—;-mF—:-f=:‘-’2F.:éfi’a:S:-£z~:‘z';yF~é~;V—x}=”112—332?20,51:fifty“r51A5i11§1?I”5‘5AE’5‘§;”‘ V >
. :11 1115mm. Twfit%?_T-Eégwf-:;———E1=;-r-.:——-;_---,~.y::%- $9.2?m‘mfi‘fi‘g‘w '1~”v£%T-"?F:~,~'éé’4~:§;r—if~iL-§i;§‘=i=r33i’giefigaiégéfigifiirifiif’E551-33:{g-‘EZEZQ':AL:n¥7.-"i.é,}:~';§-y1}:$»“swan",fig:13::«1'Hst‘j-5’1E‘? ’ I
.1. 1;.1. 1y .-.’- _ ‘ - ”.., «- ._ .yfi- 1—5- :. . -:;=J:_:: ‘21-:5-15; “s1;- _ — 4,2,,325... .gwf.11mgaf?p§.§grycg-g_¢ : .;:;-£1—:':2.».,;_21;. 4222;515', .-; 7.7.1132 Liszg?fi=£;;:é—'1:';::1é"1‘1“:’:‘:'fixtlr'wtflglgnétgig’riwv'xJuH “1
. 1.1;? gng-F 2W :1»? 2-31.”. .mwfi11mv'zz'firéufi: ;,-=2F-I:_-¢-2~1A _Mfl;-:-§2WZFT%-:r%fia:ggfzfxw-v—wg”52;.-;~F:=v-2;-‘ .3F3v’-1;§‘-1’£-.=m:~r-222Ema???” .2 911’ T”: A V
, 1, My , 1 1EW.1.-.; , 2.1% 7 22%;.2.,z--=1773‘yy-. 12:"??— .gfi;§é~«.-g.;1ys22;2&-';7;e;yr>§222g;22:22:22.,-:-ga;-_1-;:2:<;A.Asyra2yz151::41.: .5-5.1:22-2121-1322era’s—'71"?‘EE‘ifimgfligfifigym: fiwwarmQ:anrawKuiwishém, r
.:1 ”111-33433 3%: - .-,:§._3,. :; 3—..~ . ”2:“??? 13-,--‘.1.-‘.-- #:5;?‘si§£¥;~5€:fi;rgfi£3’fifisfi’?‘15,1233?i;—fi;€:;.z£>‘-Ef$fi‘té$€ti» 22fi2;£-,~‘—-1;:;2=2:-' 2:22;:157122122222399: 2;1-gy;11.egA§$i£15L*‘5’~*" 225911.: 1.41.2151 £111: 311;; 27135;???“ t : A,
, 3 21391;???5 3-1-15.- 1 $22fi;‘«2.;_5§f_~€m:-32322§5 E’iisir‘fiiirfaw-«ysi-‘izwxzfiégéf£321.”:ébfkféf'é’xfy'Misrévi'n‘eiéiiE-‘éiiisEZEfi-ELfifiE—fi’ifi15:53.1“???E‘ZE‘E‘E‘i-gfzc—Ejig‘fii3-??3'52‘21f-Kr'id“?7:1763».’z‘l§.‘f;"’3”:¢3% L
. 1.5g 2-?2-2- A;- . 753:" 3252*???1“?a???gitzaexiffiér'isfiéfiiw:zeiff+ui~zzkiéé$ié§1$£iéiw*’=;€15r;¥€5:%§§:;1I€53?-triéféfiatfifiééiifi‘fizifiyé#:2111323;f1}???i'Fp4;rtmm I i I?
.-1.1:‘_.1?':V;z. - g, -_-. ‘ . , .3.- A EW-Aéré—finfiésa:.12:;2-—.-:c.;y,3.22g::‘-:.—-121gi'y—zstm-FzFZL—“fip—L— 2232;22:216-322. .gse,-€;§y1;A-tgz;éxg1~;::1-:;.11;:;;1:'-:y,:1awn-gum:ze1t.g...'.~:11,-1.~.1.1:1.g2125.12.2533:212-552.»; 1...”.11’24‘112'Eil-11’3'5" I
. .1: _.. - »~ _..-.5 - v». ..-1 , .1 -. 22221.?2325‘:-,;?,5 sagas-2:12:22— é’x‘wi-‘Léfiréfm: Ft .2 4-12-1511- .1222- 4:29;.— Ay:.1; .~,..- .5 range-1:1’fin..1z--.,§?'1::'-g~_;; y,-_-,s1—.L-1svz.1y;nw-r.».: - i‘AyrE1-211..1.2V.A.y\..2.1;».- .11..~1 1, . .1 .--,,»-.:.».1.-:..:Qx’12 115$" ‘ I I
.-.-.-. 21:21:; 21-1-22 1% . gag-‘32.»: r?-«A;aggfiifié-iézéfimgiiyzgmgg:-r.2-2-1222-Eaf-z£2,-:.§2;-;:2-1’a¢’*’5,g,r-’€2,Vfri-¥E:Ji‘fwmmfigwu,FHA" miwjéifmfi ‘ V. I: ‘
. 1 21 .—:;~‘£‘- :11 1.. 31:222-212.- M~,:s—--:;—.m-;i+":;1._1;gmgegmésa’am—ETrif-t‘irs‘EEFaz;zififiifirgrf-Efaxvfgfigsv23,2112515:2“1éLEFsET”:.viT-fiigEg-ZE: a-E-s;:?3::112:‘;2';”47:;e¢;¥1122 ‘,.e.;.;.2,:“r-'1‘35:”""'"7i3'N 1135751531“ ENE-"1" )‘E Tahiti???- I ‘
, 2:»; i121 -... 1 3;":- .1-:~. 1:2.m-‘figii—Fwfiéfifi-;-—_—2f-3:»3§1—::=;-=::§:231i:;=§§*§:;f§F-F‘:-F$§%1"”fffi?+;24w;€:3til—rahT» fizz} wflrriflr . i k;
_ 411,4. 3 _1-1-i-1-W -,-123y-’-g§§2-W- ;A:..~12-2=~;2;;1y:- _~—F--s-F.=,g£-t-2-;;--~Fa;n:1+;é;=:-‘zy-:-u’:3:-;§-,f-—-'.—_r*~*r:,.~::fn”5"“r(3%”,wig}? if; I I ‘
— »1% ,-1 . ms-"FF-F»: .. 2193-2;-::1A-.;=-A3.-;fi=?i~:1—11- -«371t21112-yé-E;;W-:;::::F1—->'5:—>F:Jrz,7p‘h:2:5” .1Lea-2.11.;2‘:.~..12.:-:A:1:-1-;.:-:-:-;A-=1?!""L”iigdljmr’q‘rfi:”L?V"fly-.4;'32;2 W711:
-§"§“ $1.212 % Van-mnifiy,’§f--:g. 22:32.1;éa—iz«ryfszas‘éfiaggzcz-gnyczfiy 3::Etm_.;-gaa§m=l- 23542-32111?4.112.251- -1:-,:r='11:-M._2-:3: :55.$5,232,551.g>F;EL-:1;~‘1-:.BEE-1112;123:1231: -35 E E V
_ 1.;1rcw1siimay1..3-w .1_—aw» ,--:=:=~=r-1;:-1$3;-._:1-:.1.r-:;r§-—c;.:1;..:2=-:22? ,-—,1-:-2;r::;-_1:y-;-;::2:n.-;::11Era-:122-22-13’1‘”? «spiny—21"" 2:23:22“ afflictsis“??? It" If ‘ E L
. N ., M W11 _ 1-”. .-V,,.;..-,=~1~y_..ym . .. 2m”- .22-”. . . . -.-,....._. ..- 2.2., .2; 21-- . -.... , --,. _..,- . v.2. nay-22:1- .—~ ‘ 6"- 5.,V,:111»~1~1-='£“ ""1? m J an“ “N M I E
‘ 1‘ NA. . at “a an?“ 5:; A“, r1::EIW’Effiafig;VF"?Ffiéfifgfifijggfijgrgwéga3::jig;7.1,;,rigfakx's'jy;;1:1-.1‘-:.1’11.'f-;=.=15:535:353235:5223-142'11121:21.1.y153:1155151;;*;”13-1,1“; A 1
. . :1? 6é~29n5~=3=2k1$2yv1 11"”; hymnzyy‘f‘m-vic-rgs—ng » , 5.221322;—:;_ne:.-;¥:EEE;&-th=mg12:22:72.. 11—41-24-122;42:;ggr-Ayz'yz15515.2.1126-2521;? i£}€"ewr:;-’J:h-$«l7u-n::rSr_«.’.i:f~¢-;;=3,1-‘xé’1‘gryg{é 22:, «2&7-13»;-.1'r;;1,:121111. 421.1351“? “”1”“ ' '
.1_-34A» .2324ws1aj~:1§2~: M;~:i.-'-éF1-:21-12-22-313;21-?7‘1212-231223-22213:52922223;121:3331-2223.1122;522:2223:1”15"???"”5‘5:.532;#3:»:figmjfifim;if: "Fifth 5 r E
. 5:- 352:22;-zfmwm“w:%‘~:%z;€2;fi;2n2;-:-:-t':1:-2-;1,-3fi»2Jig-:1-glfip-y-nnwgzym;-,--A-.-,~A I R“ I
.1111. .g;-,-%. .2.275*-gwmgrtifimiszi22:6“aa-gwazag-i-zzcy—szggk—‘F’A225333-agag-241.353.22.292”IV-r-Asy':fifp:2sg;r,;._11-1212221:2112-fiarrgr21321-31.52;-zygz-1,11,:yry12151rrgag-ez1...21:; : 221-3221 ym:;1;11;§-r-z.:1.:%1,13.11.11? 1‘19“"'1'E07'f’f7'315zi 31,171? V.

. ‘ Tau-#32111. 121-9521;.2%22-522-312222—523222:,;;2:1t;-3::C1‘1;-~:w.;,---:=-2-;..-£;. fabir'E'LZ—ELSEP‘E?=JJ‘~".1,r’23~:23";21'25”*-:H:-‘=-,:i:,““ ,1———_~%,2«;~~E‘-.L.,“ :
5.»-1322-312-2:§M;.xfi?;1-§~;-arz:2 22.222322}-,-y-:—:rz--m-~-m;y—‘v-gr-—2--.-:21:2“21;?-?-;—:-:.s"11-23:.- .Ir n-F : 3 ” ’56“ ' 7
,.... ”gar-«y». Q — Flfih'gy» .. .2221“, 1- 2-2123—2222- 1,,3;?';—?‘F‘3~E egos—221221.22. -’~'2-=::>:y:-;:-::4 ,~=;;i_:,1_2‘:?vf’“'_‘w-5"r¥j‘jFT;?‘:5E_".3$73,111::ygflvizri;fz;-’E‘F;:gg~'gl;::~-:£'::.s :-,.;—,,~.=:..; ‘7 :25"; 12::L1:.=;;1_;,; r 1’11”: 1'11 "'7 :.V_€.yy.,3..;f.::.:1tzt ZR“: h ‘ I '7
A. ;. __ affi-gad’fi-tfi“ Iééys’égfiggs-K 222% $237251” 2:53.21?- -.:.=-¥f2=.1£-*—11-:::-: 12.1.332—22-1gg12—2 gin-gymriagf-ry-ggzw:raisin-11%$59;E‘”‘:£::Flh mi??? ; =' 32?: AMHEXI‘TBEW F a g r; K? ii 2 j; gay :1 my. : E L1, #61:??? I: I. E E

I g; . ‘1“! *ug f4 ‘ w— fl i. ”I ‘Fz‘ér‘irw “ 5:: tfizfixfigfhm tkfiflfi£g§§fl 1’ Ernst-:33": (are;érfiittfbbg32:14:941' 1:— _5 £11.51}: 3.4.12 r? zex 51:74.2: 1:72;;2158'32251; r;:-1';-::‘:-1_-r11.:-;;~ : «:22 r; . :11»: .1151, '1. 1:1. ,»_ =1 A :15: >2: 11.1.,» 1‘1;- 411; V:- 22.1.7: ‘ - 1 ,.
..cnfiziif’gy-Fm‘fi'vf—wg-P "$.gri4x2-2—14229-Eg’E-L’i22-2-2522??? wag-l‘g‘éfilii‘sWE3§i>¥-,:‘—‘E:E;,c?ofi;f1wfir+zgfgrtqgf13£tr2cz5.5.5»:1:1. 212:: 25.1:1-1’;=<.3=:1_1.-::=;.y ..L: - ;-A1.1”;z§‘:-'1:-,';-:.%;.3r;<€§= 12::,22..;: twig-.1: .s 2:; Fg>.1y-1»A€::;1.-:‘s?3 {..,-11,2? .1:;r,:..r113 ' ' ‘ V

. 1‘-“v#:e§'§?';1a"3-§':' trays—mfi 2‘322—3:..-—:z':-’5-"‘1=-=€5:2~t~$%:: E":-:-:-:-€s2=i«:yr,:;;,:w::--"';--- -:-1_:-:~,~—y-‘;—:z:—‘14"”: £622€~i§2¢2fi$§a.r‘;1:‘:-.-'1;:£:1tie-5:11 11,1 Liza-129‘. 4/1371. 7 ~

. . .A.-“2.351”; wry-:49” .2 191%;- 3 .yfi-T-Erfirrbzrr:.-:-:-:;y£:?-r:1§2ga2;:-:1:1@2552:2:12:~1—1.;-:V12:;-;y:~:2-3-25?21.543552???$13-$22?15554::it???radish“???a“???I I H ‘ i
.21:- 1:; 4"“, 1212-2112-3314 4., ,,1?.2331-a-cxsz—2Air-5.723712%?132:1?-»1-z1<_;-—;,-;.-222-;1-::-.»r;.’--.—§;.2;.=é.-1‘.yang-123-35223-11132g1::1.1,57.»-g:-;:1:,1:_:u:q-:y:21—32,»,131-1132H é_»;=:;1:»,A:gsy;1A522:1,—-1.”11.-:—.1.=55?!1‘11"»-->’1"”'""45",“?r ,A:~.'::1.:1'~1"'35E5" r I >

1..”‘3'045 vzfltnmafivfi. ..a. $15.]??? :2:- ngqg-mficxm-fieq.1-2;.- 21—12221 251-93121:..r-2.-,x..:..2<1~..-.F.-.;1-,-2-y:-1-1..-~_.—_.-.-=.y1.;11;,2;.-.;...',-.-_.1:: 2-2-21. ,2, 22,-1.1». 5.: . 1‘ '=" " mpggr‘. .2: 1:75;“: :74? 7 N {Hwy :1; mgfifitl}, f m ‘ W: .1: h; I“
$W-mfi'53n: x ~-5433;121:355;:fizzyfigfzap—‘32g—E}tag“;£:&EV:E:¥£=)3-_hr_- 1—:2'7”:::--‘-.:1;1';:_;§-:~_.-,JJE»_isyiarag-51:?‘7}.1»:::.ai;:;:-1;;31.11;':_11;:1A.:— \/;«(: ' .

.1;1,1 1 1,«”:’E..~:;-:¥r:-§~t1~3=%.:‘fimfiufifi-figmugg-Zieg2-521—263-2-,—,;-:;—;-1;-;--597.:Fax-Ag.-:-1’11:»1:2-,-;,—.--:.-:.;-:r1:22:.3.~;:yrs-1.5117152;2:11;.;.1:':1-:-;:;»:1-:1:‘;=_1.::11-may: r;- 3;15,w«';-,»: : ‘3'? 1111.131? ,1?.1_1_:1,1.'»-.=1.1‘7: L r
agfimmy’k‘zifiv-eri’j K§-m&"x“§r‘lrf£fi?r2i~nnl,FC'i‘.-L'.v';”=z~"::€-:-:“;‘"‘*,V-Z—5c; 1”-’-,":””,_:~1222’—i‘"ii-“1-”3-,r:1"::éfi‘fgrizr-Lwfié'vu’fi'fiiT’EZS'EE‘ViPZ’iEE 227.111.; 4’ I ‘ ‘ : If
.1221? $23-$22 ”E‘s-rgs-«Efé-{rw gngxzqacv-y-:>1-?:—:°:-;~=-:2—2»,avfin,-1--~g-u::-_:y-:‘J='.2—: It“- r ’
V;.1y£‘-:&>¥5§m~£rrrw; 23-52;?22%;45593252336621“1:22-»:1:1'.-_‘1--;:—-'f::-:2:-:.~&r:rat-31:22:13.-’F212“:”:4.1511212;;-:;s.'-_—:-,:-;.r_1.~.z,=z1»-A.:-1-.1gaugeags2:42-23:21.p;2:211::A:,»;»::V:z&;;1;11»1:§55.,1:11-11:31;:5;;,~1.":.»:1:"='1’~‘A'?"‘°“"71" ‘ ‘ A
[:4 J? figfl‘afi $=Q:1—E¥rraamf figfiggfigfiéLE£WLTLFE¢TiSIEirfini:influflflfirggflflsu,$22,.::;13F-‘;:»:-‘-‘__.r’1~2::-1:-.:~.:1,=2.-..:?—;-.r::;':;.:’;A~'-1,:1;1;;1.y;,1::..:,11:1. 21:15:35; 21.111321“2:31;,3211EUJ; : » :11.
..y- Tw:.v.’€.x.~?4’e;b -1~.2:;;.—d1r¥5“32yy.,1.Jr -»;—,:p erg-1' 2-m- 2,531.79”, 11-22..-_.m11.y~;-«-.V-V..:;..y..-.— $.12- ; 1-2-»! ~:.r.r.,E;-. ..—-.—?1-:.”--11 11.41.21: F::A'-1—”‘-"”"":"!' ' -. ,1-2511-21-103'; “A": ““1 J1: V ‘N I”? “I?“ 1 I ‘ A ”PE 1 - J”! H a: I" H" r l w” 7’ I I I“ Lb
. .-..1 .A.: 371-2132115fo 2:22:25” 1-2:?» +23»: -1~::=»-=~£‘t‘i-‘3;’:§—;~E:p;—£z~:;2;§~é-p-322?};‘1‘ 31122:; --~~;.F—3yx-:F -; 1 g.- : 511.2% 2711’? “v? F 2‘5”} 3 5 E If, It i "' i? [V Cm I E i

V : lg Riggygfigsg H .”4%;"gaggfigifi§é§%r;?=gym-gmfgygyrggfifi..17’:12'.:L:;Ts1s_:1r?«:?§<:;sezr;:;211.221:rising—1:3:1f:Arggz2y£<2As:g”:;:»;;1:25:32.-.A-;_:3.1rA.-.52511;“;;s»1_~:‘::-;L;a'1;1.yg1;§-V'1i;,1,,1;:,1?.-:j:{,2:;t';2:::,1,»;.»:-,;’A.-»; 3 1 . .1 ‘
, 1 7.9:}?! .1 2.1-3.1: «=29? , ”2.213332525257553. :r?2-222§§;;:4-22Lt-¢=s:‘;2~;1ktfi~:z_?x-*:$;—‘ .-r.--.r-;?;A;,=::'2=;a1;m..-”:-.—_-~:,-:222:2:1”.-:;-i=».,-' 2.1: ::::-:...:-1_=»15‘y1sjAy:-;-:- 2:5;31'21112.» 1.;1,:::,«=1”11:~.x.1~,1; gain: gnaw-:11}? wry: .1 1.1, 1.1. ;::1y;-;:2 21:17:11.:4: 111*???" C V
, 11wa tiff?" -:--s 315’? "33-5-2521”? “ff-212.21221‘22—11-ia232w“?2:2:::‘~:~:,.-:-:1-2.1”?y--’,:”1-~E’Ti’1"?PM ('4 E ‘ V I
. . . .. 1.2:; waézé'éigg-mgswfiamy-Fal:2—:~:1€2§;"FT'1:”-:’3.f:r:g-:-u:-;—-‘1:~:-€-F”—:-:—;Fr:y-#3"I”: VT:J,;;%:31‘”?L‘»EEEEE*‘1 I; I: N Jaguar”? 1‘

T m2“ Err?!" ”CAL fifléggvzfi‘e ‘v‘ffiVer—yA:figggginggfi-Iéfigghiffifl\fiéfifififiégy3_fighzfl:,§1¢.1r.§_,,—:;:1.13533-22:';Eéz,.~;.z.r::.:3-é:75;;-%.::2:5;:;y-:é€:A-:;3A.Ag:31:5:A;,-~y;:1:1'511-;','7;:;:§;»;1;::-..=‘1.1yz;;1:.1-,y‘1,~1.:3;§3,422:1::;:;_z;.~.1_2 ”.132; 3. »
. . 242-. fit’é‘fiemrré’ aisyéfifszzxfi‘ay‘E-rgsma2:231aéfi2221nfi-‘z1-1—2521-1225-32222.:3-,:;::;.::7-3-.:-:~ry:-:;. 122::11351225-25-11131=:21 23-33311}:i-'-::;‘1;§~::1:.:-E;:§§;---;11; -.- 1’3— lwi‘1‘EELEZSflM 31,121: :13: .2432}: 93“{§;W;' figdflfi; L: Ill-7:1“ ‘ r - I
. .525 1:1? ~.._ E£&.K§+~%~i{7{fn~*4figr‘:€f 335%?”‘45551y179:523;fi32a—~?;-7x2:11.411?{51.52”1;:g‘;=g:‘i::fi2-‘zk;,:ix‘3.:ask-$31!:1;:13‘1i13..:;%;:11:-:~1:ri_—54—1'Hg: 1:21:11 ’2 ,- 2-5,» 2-31: 1:1.‘2':r1'?'2‘“3A"571§:-11 211?? ‘ .1151»- :2112‘ I r

. » 3 ..1- ..s. r; « .- >?1:,¢.»1a;¢t.W~—:t-c‘ 52:132-121-1fig-Wm:x;~,;§gsxérflz:51;-,72~;,"—.-F-zr—;A2-:z;2-11—2122:112,21.3112:12;;w;;._:--:~:::-s,-a».e”mhr;25:;2:111;.»1A.-;.—'.»_1..-=;‘A1,%?:1Fy ~_'—._ 31.21331: ¢:3.;;;c‘-e1,}1;-;1;;r-,1._ 1:1 1111.35 2:232“ 51 ..1_,;_:.:1.:-:.A£7‘4’1'- 315:3";
‘ > J E ggagé; ‘J‘F?§:r:;~:fiqtgggfi:zwkfii lg3fézyg-gg-‘éfééiiEEF-Fgg-Egséfi-Z}=”5—FI-?:C.—f‘y_1-:j1-t_::1:3:§£1z_=z1-TE 9:21;7.{5.:’;.51‘E§T7'_§.=-1%y51:55.13‘2‘:1:15”?”-3? sit-:11 :Lgiljcfi‘rf;;.-:;.=;:,1';T1::T;11: 1532,11, ’1,” .1. 393g; 5‘! . 3A1 wit: 1:, f .1: ,1; '1;:_‘I 2‘: =51 éifg; ,1‘ 11 11

. . £23.32}.- Wa-wiyil‘zi-si 3~22-&-:e-5:-22121—-~:z2—_;L5M: ;~_—---1:-:~”-,::1--::~F1:-=:.,_~— .11, [KLESYEW‘VER-{M 515‘5""”""::’K'(‘LEE-w- “ ”A.
‘ ‘ J, ”‘6: we r“ ”Fifi” v ‘ p A. «WU-(3“,; n,:_wcl.1_,w‘<-.11~» xv”: ”_‘”7,1>_1e ..1»,y.. .. ,, .11-11-.:,-.-?..;,,1..1 4,, ,. “r _x 121—3» .31...1. .:;:-..J:»- 21,... -. 2n.- . 1.1: -,,.- .A.-‘1 ..1~11~.1.-_ _y, . _1-5. . . ”1:. _-,.11 .... .
.. My: - .19.???- .-y25!=_,~?+n*~._-.mfi-%;=JM AJ—ycr- 152-1..--_--,,,....- .31.: {2.2:- ...»,.,A':1 .1... .12.,11._y,- _-.1- r...” ..-.:_1»:.e-.,,.11:~1,-..s..11:22;.» ,2». 2,1 n 1-1.1 1,:~»11 .,.1... “ ’”" '{Jfl ..,. “A 7 gm ”'~ U H, 1‘ f H w ‘ ’3 I, ‘1‘,“ H ”I? H I.“ J g V I A

‘ I “3% w A is ‘umnzggéb’ w Ififiyfflgfi Téflgig’iififibgpfi-zfifit—1‘73???iasfiisgfig‘j}raid;“a .-1:‘.~,1;-A;A;;~'1.T.1‘.;:1:;-:;:',:1;11-g3—;r:'—2:.1.2.”1.‘1,3:1:f1~'-:~ 1.2:;;f,”31:1-tffwr22;:ii.s.;y:i’:€»‘1::.;-s'5§1{: 11:225-452. 12:2; : ;y;;1;A;1;-~;,1.1:.:' 112:1. _ 1 .- ..

' ‘E'fikfiab’g 7' g?“ A ~ ~ rfifi'flfiég—akJESERFJ>¥2§thtryy'fiyi2jysiy.i;‘1“i;'?f':-—.1:‘L—E::1;1aka-7413;472:44153:72::Egiwy‘rfj-g 4.115.2311;g=3»'—=,1.11:;,:§3;3”3:;1yang-353:2 :;§t:7~,r~.{-'~_1r:,;:3f43gy‘1.‘111”':1:: 1;.,;.:{31:;.:1‘.i1:.)1,_e1 1:1 5 :1: 1.21; , 13,11,- 1:13:31 gx- : #11 » 1 .

. 11.1 $m-F'gzqai °1$ews”nr1.y.:y.=~:5»iu¥—e:_.ri:123$Fyfi2‘afiikz1féfiéfLag—13.4.31:-.:-,;1r:_;1;1;1_«. 1'52“- ;1111,”;1'4_-r :i},-’:'-€”;.‘V§;f-'T-:’;L,~',: ”27.12:. fif}.r,.r;’:2<1’f;:-i—lf£l :21. u 2.11;; {1 -. :4 ,1: 311$: 2r: :5 .::;::"15‘3;1€--A,:;‘::_1 .1 4.21;}. 31-;._1§ 3: ‘- 1’.“ Li; '1? 1'; . 52.52”. a: : 1, 3 3: : :A :1! ,‘ ., :1 ; —. - :1 ; fur: , ‘,

> I »»....1-_~:.»:.=ai1» _yfl..?:-.-1_::1A4“”?""""‘“'”r$rm$§5mi; L1,: -,-»:-.-.»1-.1.-fi-.::>2,~_.-'2: ..-.»,.»:,1-p.2;— 22,-. 21:»;1-1- 21.2%.?” 22:512-22-L-1.A33-1—-:.1.1.: ..r-.:_- 2.31; 1» .11 sun»:- 1.1.3.111 » ;._.1; 25?. .;,.r.,111. - .1:- 2. ,1 11.21.313.11 ,1 - ,» 1.1. ..1 : 1 ,1.:3.1.,.1.~-,, . A3 ,.

I . I H I “ab—q“ q ‘ Ififiwi "my; rafi’vagw—flrifi—‘gr‘n‘g rrliéETS‘KJ-L6fz’ljgvfigiinA—V ATV“? '21—. ;; ”g: 3.:1- : :‘_‘y._.,1_~..‘.‘._=‘:?.::-=-.~,-1 {3.4; 2:. 1.